HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM 2013

Sáng ngày 14-3, Thành ủy tổ chức hội nghị tập huấn, giới thiệu chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Tại Hội nghị đồng chí Trần Thọ , Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ đã phê phán thái độ, phong cách “nói nhiều làm ít”, “nói không đi đôi với làm”, “nói một đường làm một nẻo”.

 

Đến dự có các đồng chí: Trần Thọ, Phó Bí thư Thường trực, phụ trách Thành ủy; Võ Công Trí,  Thưòng vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Lê Thị Phú Hương, Vụ trưởng, Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng và hơn 600 Bí thư Đảng ủy, Chi ủy cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Thọ phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Đoàn Lương

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực  Trần Thọ nhấn mạnh: Đây là một trong những chuyên đề rất quan trọng đối với đội ngũ  đảng viên, nhất là sau khi triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)  về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là học tập tinh thần trung thành với dân, gần dân, hiểu dân và trách nhiệm với nhân dân.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực chỉ đạo, qua việc học tập chuyên đề, các đảng viên nghiêm túc phê phán, đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, cửa quyền, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân; phê phán thái độ, phong cách “nói nhiều làm ít”, “nói không đi đôi với làm”, “nói một đường làm một nẻo”; học tấm gương nêu gương đối với cán bộ, nhân dân; lắng nghe quần chúng, nhân dân trên tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”; tìm hiểu về phong cách dân chủ của Hồ Chủ tịch, một trong những vấn đề đặt ra hiện nay là bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, lắng nghe tập thể, tôn trọng tập thể; tiếp thu nâng cao nhận thức mở rộng dân chủ.

Tại hội nghị này, Phó Bí thư Thường trực Trần Thọ đã quán triệt một số việc trong thời gian tới, đó là: Tập trung chỉ đạo tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Từng Chi bộ, Đảng bộ tập trung nêu lên những giải pháp, hạn chế sau kiểm điểm; khắc phục những khuyết điểm, qua đó định hướng khắc phục, sửa chữa.

 Hội nghị  đã nghe đồng chí Lê Thị Phú Hương, Vụ trưởng, Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng báo cáo chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Tác giả bài viết: Văn Hưng