Thông báo v/v kết nối hội nghị trực tuyến ngày 21/6/2019

Thực hiện công văn số 2558/VKSTC-VP của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến ngày 21/6/2019. Phòng Thống kê tội phạm &CNTT thông báo đến các đơn vị thời gian kết nối Hội nghị như sau:

- Đúng 14h ngày 20/6/2019 ( thứ Năm) các đơn bị mở máy để kiểm tra kỹ thuật với điểm cầu VKSND tối cao..

- Đúng 7h00 ngày 21/6/2019 ( thứ Năm) các điểm cầu bắt đầu hoạt động cho đến khi kết thúc Hội nghị. 

* Lưu ý: Hội nghị sẽ diễn ra cả ngày. ( Buổi sáng bắt đầu lúc 8h00, buổi chiều bắt đầu lúc 14h00). Các đơn vị chủ động kiểm tra, lắp đặt trang thiết bị phụ vụ Hội nghị tại đơn vị mình trước khi kết nối với điểm cầu VKSND tối cao.  

Tác giả bài viết: Phòng TKTP&CNTT