VKSND QUẬN THANH KHÊ ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN NỘI DUNG “5 XÂY, 3 CHỐNG”

Với các chương trình thành phố “5 không”, “3 có”; các chính sách an sinh xã hội như: trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội, không thu phí giữ xe tại bệnh viên, đổi mũ bảo hiểm, xây dựng bệnh viện ung thư, cấp thẻ BHYT miễn phí cho người già đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng và trẻ khuyết tật trên 6 tuổi, thành lập Quỹ hoàn lương….; công tác cải cách hành chính: triển khai cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”… đã góp phần thay đổi diện mạo của thành phố Đà Nẵng, tạo thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, thúc đẩy quá trình đô thị hoá, thành phố đã không ngừng nâng cao đời sống văn hoá cho nhân dân. Tiếp tục với những kết quả đã đạt được, Ban thường vụ Thành uỷ đã triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06.11.2013 về việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố trong tình hình mới.

Tiếp thu công tác trên ngày 17.02.2014, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã triển khai thực hiện thông qua Kế hoạch số 39/KH-VKS để chỉ đạo đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động của Viện Kiểm sát thành phố ở cả hai cấp kiểm sát. Tích cực hưởng ứng cuộc vận động, ngày 26.02.2014 100% cán bộ, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê sôi nổi đăng ký thực hiện nội dung “5 xây - 3 chống”. Đồng thời, đơn vị đã triển khai từng nội dung trong Chỉ thị số 29, và lập kế hoạch định kỳ đánh việc thực hiện các nội dung trên đến các cán bộ, công chức trong đơn vị.

Việc đăng ký thực hiện Chỉ thị số 29 là thước đo để cán bộ, công chức trong đơn vị cần phấn đấu hơn nữa; trách nhiệm hơn nữa đối với công việc, thể hiện tính chuyên nghiệp, hiện đại. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, kiểm sát viên trong đơn vị không ngừng cải tiến lề lối làm việc để nâng cao hiệu quả công việc; chấp hành tốt kỷ luật nghiệp vụ, quy chế phối hợp công tác trong lãnh đạo đơn vị và các bộ phận công tác. Cán bộ, kiểm sát viên luôn thể hiện tính văn hoá trong quan hệ công tác, nhất là khi tiếp công dân, thật sự tôn trọng nhân dân. Hướng dẫn, giải thích rõ những vấn đề nhân dân đến khiếu kiện. Đến nay chưa có sự phản ánh nào của nhân dân phiền hà về thái độ phục vụ của cán bộ, kiểm sát viên trong đơn vị, nâng cao hơn nữa đạo đức công vụ theo tinh thần 5 xây: Trách nhiệm, chuyên nghiệp, trung thực, kỷ cương và gương mẫu.

Đồng thời cương quyết với các biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống như: Sa vào chủ nghĩa cá nhân, sống ích kỷ hẹp hoài, thực dụng, chỉ lo vun vén cho bản thân và gia đình; quan liêu, xa dân vô cảm trước khó khăn, nỗi khổ của nhân dân, bất chấp đạo lý, dư luận vì lợi ích cục bộ, lợi ích cá nhân để người thân lợi dụng chức quyền của mình để trục lợi, tiến thân; chống các biểu hiện quan liêu, tiêu cực và bệnh hình thức.

Tập thể cán bộ, công chức Viện Kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê phấn đấu để xây dựng một hình ảnh đẹp về người cán bộ công chức, đặc biệt là hình tượng một người cán bộ Kiểm sát trong lòng nhân dân.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Ánh Tuyết- VKS Thanh Khê