18:41 ICT Thứ ba, 17/07/2018
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Kiểm sát viên viết

Trao đổi về giải pháp nâng cao công tác xây dựng báo cáo tổng hợp ở hai cấp Kiểm sát thành phố Đà Nẵng (*)

Thứ ba - 15/11/2016 09:25
Để đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành một cách chính xác, kịp thời và toàn diện, ngày 13/7/2012, Viện trưởng VKSND Tối cao ban hành Quyết định số 379 về Quy chế quản lý, thông tin, báo cáo trong ngành KSND, ngày 13/6/2012 VKSND Tối cao ban hành Quyết định số 297 về Hệ thống chỉ tiêu công tác ngành KSND, Hướng dẫn số 17 về hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu công tác trong ngành KSND. Theo đó, việc xây dựng có chất lượng các báo cáo tổng hợp định kỳ theo quy định của ngành KSND là một trong những kênh tham mưu hữu hiệu nhất cho Lãnh đạo Viện trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, giúp Lãnh đạo Viện có thể đánh giá chính xác và toàn diện về kết quả công tác của đơn vị mình, từ đó đề ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch.

Thời gian qua, công tác xây dựng các báo cáo tổng hợp định kỳ của các đơn vị thuộc VKSND hai cấp thành phố Đà Nẵng cơ bản đạt được những kết quả đáng khích lệ, giúp Lãnh đạo các đơn vị có thể theo dõi, nhìn nhận, đánh giá tiến độ thực hiện nhiệm vụ công tác của đơn vị, từ đó đề ra các giải pháp hoàn thành kế hoạch đề ra. Đặc biệt, các báo cáo tổng hợp định kỳ còn phục vụ tốt cho báo cáo của Lãnh đạo đơn vị trước Lãnh đạo VKSND cấp trên trong các cuộc họp định kỳ hàng tháng, các cuộc họp giao ban hai cấp, hầu hết các đơn vị đều tuân thủ quy định về thời điểm lấy số liệu xây dựng báo cáo, thời hạn gửi báo cáo và bố cục, nội dung báo cáo theo mẫu báo cáo VKSND Tối cao quy định tại Quy chế 379, Quyết định 515 và Quyết định số 121.

Tuy nhiên, qua thực tiễn xây dựng báo cáo tổng hợp ở các đơn vị thuộc VKSND hai cấp thành phố Đà Nẵng vẫn còn tồn tại một số khó khăn, bất cập như: báo cáo chưa đảm bảo nội dung theo quy định, chưa phản ánh chính xác, toàn diện kết quả công tác của đơn vị,…, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Viện, bởi báo cáo tổng hợp là bản báo cáo thể hiện đầy đủ nhất, toàn diện nhất các mặt công tác của đơn vị và là một trong những kênh thông tin hữu hiệu nhất phục vụ tham mưu cho Lãnh đạo Viện trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Đơn cử:

a. Về thời điểm lấy số liệu báo cáo: Thời gian qua, hầu hết các đơn vị đều tuân thủ quy định của VKSND Tối cao về lấy số liệu thống kê xây dựng các báo cáo tổng hợp định kỳ, tuy nhiên cũng có trường hợp lấy thời điểm xây dựng báo cáo chưa chính xác, mà điển hình nhất là các báo cáo tuần. Theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Quy chế 379 thì thời điểm lấy số liệu xây dựng báo cáo tuần là từ chiều thứ Tư tuần trước đến hết sáng thứ Tư của tuần báo cáo. Nhưng một số đơn vị khi xây dựng báo cáo tuần lại lấy thời điểm từ sáng thứ Năm tuần trước đến hết sáng thứ Tư của tuần báo cáo, hoặc từ chiều thứ Tư tuần trước đến hết chiều thứ Ba của tuần báo cáo, hoặc từ ngày thứ Tư của tuần trước đến ngày thứ Tư của tuần báo cáo,… điển hình: báo cáo tuần từ chiều ngày 13/5/2015 đến hết sáng ngày 20/5/2015, VKS Cẩm Lệ lấy số liệu từ “ngày 14/5/2015 đến ngày 20/5/2015”; báo cáo tuần từ chiều ngày 11/3/2015 đến hết sáng ngày 18/3/2015, VKS Hải Châu và VKS Thanh Khê lấy số liệu báo cáo “từ ngày 11/3/2015 đến ngày 18/3/2015”,…Việc lấy sai thời điểm xây dựng báo cáo làm ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo và gây khó khăn trong công tác tổng hợp số liệu chung cho cả hai cấp vì thời điểm báo cáo là khác nhau.

b. Về thời hạn gửi báo cáo: Đa phần các đơn vị đều tuân thủ thời hạn gửi báo cáo, tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp chưa chấp hành nghiêm chỉnh quy định về thời hạn gửi báo cáo tuần, cụ thể: theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Quy chế 379, Viện kiểm sát cấp huyện và các phòng nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát cấp tỉnh có báo cáo ở Viện kiểm sát cấp tỉnh (đơn vị làm công tác tham mưu, tổng hợp) vào 13 giờ thứ Tư của tuần báo cáo. Viện kiểm sát cấp tỉnh, các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao có báo cáo ở Viện kiểm sát nhân dân tối cao (phòng Tổng hợp Văn phòng) trước 10 giờ thứ Năm của tuần báo cáo. Viện kiểm sát nhân dân tối cao có báo cáo công tác tuần vào chiều thứ Năm của tuần báo cáo. Tuy nhiên, có nhiều đơn vị chưa tuân thủ quy định này, gửi báo cáo còn trễ hạn, có trường hợp gửi báo cáo vào sáng thứ Năm của tuần báo cáo. Điều này ảnh hưởng đến công tác tổng hợp chung của Văn phòng trong khi xây dựng báo cáo chung của toàn ngành. Đơn cử: VKS Sơn Trà, VKS Thanh Khê... (Thông báo rút kinh nghiệm số 386 ngày 25/9/2015 của Văn phòng tổng hợp).

c. Về nội dung báo cáo:Theo yêu cầu tại các mẫu báo cáo do VKSND Tối cao ban hành kèm theo Quyết định số 515 ngày 14/9/2012 và Quyết định số 121 ngày 28/3/2013, tất cả các loại báo cáo đều phải có phần nhận xét, đánh giá trong mỗi lĩnh vực công tác, nêu rõ nguyên nhân chưa đạt được và đề ra giải pháp công tác. Nhưng thời gian qua, vẫn còn một số đơn vị khi xây dựng báo cáo chỉ nêu ra số liệu mà không thực hiện nhận xét, đánh giá; Có đơn vị chỉ nêu nhận xét một cách chung chung, chưa phù hợp với số liệu đã báo cáo, điển hình:

- Ở mục “Tình hình tội phạm” trong báo cáo tuần theo quy định của VKSND Tối cao tại mẫu báo cáo tuần (ban hành kèm theo Quyết định số 515 ngày 14/9/2012) yêu cầu nêu các vụ việc vi phạm, tội phạm điển hình hoặc các vụ án mới khởi tố trong thời điểm báo cáo. Tuy nhiên, nhiều đơn vị lại nêu những thông tin quá cũ, không đúng với thời điểm báo cáo, đơn cử: Trong báo cáo tuần từ chiều 25/12/2014 đến sáng 07/01/2015 của VKS Cẩm Lệ, ở mục tình hình tội phạm về sở hữu, kinh tế có nêu vụ việc xảy ra từ tháng 4/2014. Báo cáo tuần từ chiều 11/3/2015 đến sáng 18/3/2015 của VKS quận Hải Châu nêu thông tin tội phạm về tội Dâm ô trẻ em xảy ra vào lúc 09 giờ ngày 08/3/2015,..

- Có trường hợp ở một số chỉ tiêu nhạy cảm như: án sơ thẩm bị cấp phúc thẩm hủy, án trả hồ sơ ĐTBS, án đình chỉ do không phạm tội, số tạm giữ chuyển xử lý hành chính,… các đơn vị không báo hoặc có nêu số liệu nhưng không phân tích rõ là vụ án nào, bị can nào, nguyên nhân  là gì, có trách nhiệm của VKS không,… Đơn cử: Báo cáo tuần từ chiều ngày 25/12/2014 đến ngày 07/01/2015 của VKS quận Cẩm Lệ có số liệu Công an tạm đình chỉ 01 vụ/ 01 bị can và Tòa trả hồ sơ ĐTBS 01 vụ/ 02 bị cáo nhưng đơn vị không có nhận xét, đánh giá về việc tạm đình chỉ của CQĐT có đúng hay không, việc Tòa trả hồ sơ ĐTBS là do nguyên nhân gì và có trách nhiệm của VKS hay không; VKSND quận Hải Châu và VKSND quận Cẩm Lệ không báo cáo đầy đủ, chính xác các trường hợp trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng (Thông báo rút kinh nghiệm số 382 ngày 27 tháng 9 của Văn phòng tổng hợp).

- Theo quy định của VKSND Tối cao và kết luận của Lãnh đạo VKSND thành phố, tất cả các báo cáo đều lấy số liệu từ bộ phận thống kê. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp giữa bộ phận tổng hợp và bộ phận thống kê chưa thống nhất về số liệu. Có trường hợp báo cáo tổng hợp gửi Văn phòng tổng hợp VKSND thành phố không phản ánh nhưng báo cáo thống kê lại phản ánh, và ngược lại. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo của các đơn vị và gây lãng phí thời gian của Văn phòng tổng hợp khi phải rà soát, đối chiếu lại số liệu với Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo chung của cả hai cấp kiểm sát.

- Có trường hợp báo cáo tổng hợp công tác kiểm sát tuần của đơn vị không phản ánh đầy đủ tình hình vi phạm, tội phạm tại địa phương cũng như không thể hiện đầy đủ kết quả công tác kiểm sát của đơn vị trong tuần đó, điển hình:

+ Tại báo cáo tình hình chấp hành pháp luật, công tác kiểm sát tuần số 424/BC-VKS-VP, từ ngày 11/11 đến ngày 18/11/2015 của VKSND quận Liên Chiểu không báo cáo về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào lúc 1giờ 20 sáng ngày 18/11/2015 tại trung tâm quận Liên Chiểu, Đà Nẵng  làm 02 người tử vong tại chỗ; không báo cáo kết quả Kiểm sát đã ban hành được  01 kháng nghị khắc phục vi phạm, 01 kiến nghị về đề ra biện pháp tai nạn giao thông.

+ Tại báo cáo tình hình chấp hành pháp luật, công tác kiểm sát số 296/BC-VKS, từ ngày 11/11 đến ngày 18/11/2015 của VKSND quận Cẩm Lệ không báo cáo kết quả ban hành kiến nghị số 06/KSTGTG, ngày 13/11/2015 về kiến nghị vi phạm trong công tác giam giữ.

(Thông báo rút kinh nghiệm số 477 ngày 23/01/2015 của Văn phòng tổng hợp).

+ Tại báo cáo tuần từ ngày 02/12/2015 đến 09/12/2015 của Phòng 7, VKSND thành phố không báo cáo đầy đủ kết quả hoạt động kiểm sát như: không phản ánh việc tham mưu cho Viện trưởng ban hành 01 kháng nghị phúc thẩm số 77/2015/HSST ngày 03.11.2015 và 01 thông báo rút kinh nghiệm ngày 02/12/2015 (Thông báo rút kinh nghiệm số 28 ngày 18/12/2015 của Văn phòng tổng hợp).

- Theo quy định của VKSND Tối cao về Hệ thống chỉ tiêu ngành Kiểm sát nhân dân (ban hành kèm theo Quyết định số 297 ngày 13/6/2012) và yêu cầu của VKSND Tối cao, tại các Báo cáo sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm, Báo cáo tổng kết năm, Báo cáo phục vụ báo cáo của Viện trưởng VKSND Tối cao tại kỳ họp Quốc hội, Báo cáo Hội đồng nhân dân,… đều yêu cầu phải gửi kèm theo phụ lục kết quả thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản trong công tác kiểm sát. Trong đó, tại mỗi chỉ tiêu của phụ lục này đòi hỏi cán bộ làm công tác tổng hợp phải nắm rõ phương pháp, cách tính các chỉ tiêu công tác theo Hướng dẫn số 17 ngày 13/6/2012 của VKSND Tối cao. Tuy nhiên, một số đơn vị chưa nắm rõ về cách tính các chỉ tiêu công tác nên một số chỉ tiêu tính chưa chính xác. Đơn cử:

+ Đối với chỉ tiêu kiến nghị trong công tác kiểm sát thi hành án hình sự, thi hành án dân sự,…: hướng dẫn số 17 nêu rõ “không tính đối với các kiến nghị nêu trong kết luận kiểm sát trực tiếp”, tuy nhiên một số đơn vị khi tính chỉ tiêu này vẫn tính bao gồm cả kiến nghị ban hành kèm theo kết luận kiểm sát trực tiếp.

+ Đối với chỉ tiêu án trả hồ sơ điều tra bổ sung, quy định tại tiểu mục 3.5 phần II Hướng dẫn số 17 có nêu rõ “Phương pháp tính chỉ tiêu thực hiện theo Thông tư liên tịch số01/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTCngày 27/8/2010, hướng dẫn việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng…Số án trả điều tra bổ sung để tính tỷ lệ là số án Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát phải chấp nhận điều tra bổ sung toàn bộ hay một phần mà có lỗi của Viện kiểm sát đã không có yêu cầu điều tra và biện pháp kiểm sát để làm rõ”.

Quy định tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư liên tịch số 01/2010 ngày 27/8/2010 quy định về trách nhiệm của VKS trong việc trả hồ sơ ĐTBS nêu rõ:

Điều 12. Xác định trách nhiệm trong việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung

2. Trách nhiệm thuộc Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong những trường hợp sau đây:

a) Không đề ra yêu cầu điều tra hoặc trả hồ sơ để điều tra bổ sung đối với những vấn đề có thể phát hiện được dẫn đến sau đó vụ án phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung;

b) Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung không có căn cứ pháp luật và Cơ quan điều tra có văn bản giữ nguyên kết luận điều tra, sau đó Viện kiểm sát quyết định truy tố như đề nghị của Cơ quan điều tra.

Như vậy, đối với án trả hồ sơ ĐTBS, đơn vị chỉ tính tỷ lệ trả hồ sơ ĐTBS đối với các trường hợp quy định ở trên. Tuy nhiên, trên thực tế, ở cả hai cấp kiểm sát, bộ phận tổng hợp hầu hết không đánh giá đúng bản chất, nguyên nhân, trách nhiệm của việc trả hồ sơ ĐTBS, dẫn đến cứ vụ việc nào bị trả hồ sơ là đều tính tỷ lệ trả hồ sơ ĐTBS đối với các vụ việc đó. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện chỉ tiêu án trả hồ sơ ĐTBS của đơn vị cũng như chung cho cả hai cấp, bởi tỷ lệ này theo Hệ thống chỉ tiêu ngành KSND bị giới hạn không quá 6%/năm.

Để xảy ra những tồn tại như trên phải kể đến các nguyên nhân điển hình sau:

a.  Một số đơn vị chưa thực sự chú trọng đến công tác tổng hợp của văn phòng, thường bố trí những cán bộ mới, chưa có kinh nghiệm đảm nhận công tác này. Trong khi đó, như đã phân tích ở trên, báo cáo tổng hợp là một bản báo cáo đánh giá tất cả các lĩnh vực công tác của đơn vị. Do đó, để xây dựng có chất lượng báo cáo buộc người soạn thảo phải là người am hiểu kiến thức cơ bản nhất của ngành, phải hiểu được chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận công tác, phân biệt được án trong giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố là như thế nào. Đặc biệt, kể từ khi VKSND Tối cao ban hành hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ của ngành KSND theo Quyết định số 297 ngày 13/6/2012 thì kết quả công tác của các đơn vị VKSND các cấp đều thể hiện qua các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu này. Và để hiểu được bản chất của từng chỉ tiêu là như thế nào, cách tính ra sao thì buộc cán bộ tổng hợp phải hiểu rõ được từng con số và nắm chắc nội dung Hướng dẫn số 17 ngày 13/6/2012 của VKSND Tối cao về “Hướng dẫn các chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ của ngành KSND”. Tất cả những điều này đối với một cán bộ trẻ mới vào ngành là chưa thể nắm bắt hết được.

b.  Hơn nữa, đa phần ở các đơn vị VKS cấp huyện và các phòng trực thuộc, cán bộ, Kiểm sát viên làm công tác báo cáo tổng hợp, thống kê hầu hết đều là kiêm nhiệm, đảm nhận nhiều lĩnh vực công tác, có trường hợp cán bộ vừa giúp KSV làm án, vừa làm công tác thống kê, vừa làm công tác tổng hợp. Chính vì là kiêm nhiệm nên không thể tránh được trường hợp xây dựng báo cáo không đảm bảo chất lượng, nhất là những thời điểm đến kỳ thống kê, báo cáo phải xây dựng cùng một lúc nhiều báo cáo. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến việc tổng hợp, xây dựng báo cáo chung cho cả hai cấp kiểm sát.

c.   Cán bộ làm công tác tổng hợp ở một số đơn vị chưa nắm chắc quy định về Quy chế quản lý, thông tin, báo cáo trong ngành KSND (ban hành kèm theo Quyết định số 379 ngày 13/7/2012) và quy định về Hệ thống chỉ tiêu công tác ngành KSND (ban hành kèm theo Quyết định số 297 ngày 13/6/2012) cũng như Hướng dẫn số 17 ngày 13/6/2012 của VKSND Tối cao, dẫn đến chưa thực hiện đúng về thời điểm lấy số liệu xây dựng báo cáo tuần, thời hạn gửi báo cáo tuần cho Văn phòng tổng hợp cũng như cách tính một số chỉ tiêu công tác nghiệp vụ chưa đúng, gây ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo của đơn vị cũng như chất lượng báo cáo chung cho cả hai cấp.

Theo quy định của VKSND Tối cao và kết luận của Lãnh đạo VKSND thành phố, tất cả các báo cáo đều lấy số liệu từ bộ phận thống kê. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp giữa bộ phận tổng hợp và bộ phận thống kê chưa thống nhất về số liệu. Có trường hợp báo cáo tổng hợp gửi Văn phòng tổng hợp VKSND thành phố không phản ánh nhưng số liệu thống kê lại phản ánh, và ngược lại. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo của các đơn vị và gây khó khăn cho Văn phòng tổng hợp khi xây dựng báo cáo chung của cả hai cấp kiểm sát.

Để khắc phục những tồn tại này, cần áp dụng một số giải pháp sau:

1.  Các đơn vị tuân thủ nghiêm chỉnh quy định của VKSND Tối cao và Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng về việc lấy số liệu của bộ phận thống kê để xây dựng các báo cáo trong ngành KSND. Giữa bộ phận tổng hợp và bộ phận thống kê của mỗi đơn vị, trước khi soạn thảo báo cáo phải thống nhất số liệu với nhau để tránh trường hợp chênh lệch về số liệu, làm ảnh hưởng đến chất lượng công tác và gây khó khăn cho công tác tổng hợp chung của Văn phòng tổng hợp và Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin VKSND thành phố.

2.  Cán bộ làm công tác tổng hợp và Lãnh đạo Viện phụ trách phải nắm vững quy định về chế độ thông tin, báo cáo trong ngành KSND (Quy chế 379) và Hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ ngành KSND (ban hành kèm theo Quyết định số 297 của VKSND Tối cao), hiểu rõ bản chất và phương pháp tính của từng chỉ tiêu theo Hướng dẫn số 17 ngày 13/6/2012 của VKSND Tối cao. Cán bộ làm công tác tổng hợp phải luôn trau dồi kiến thức nghiệp vụ để bổ sung, nâng cao kiến thức, kỹ năng cần thiết trong quá trình công tác, hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của ngành KSND; chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận công tác theo quy định của pháp luật. Mỗi con số trong từng mục báo cáo theo quy định của VKSND Tối cao đều thể hiện kết quả của từng lĩnh vực công tác theo quy định của pháp luật. Để có thể xây dựng có chất lượng các báo cáo định kỳ, bản thân cán bộ tổng hợp phải là người hiểu rõ được bản chất, ý nghĩa của từng con số để có thể đưa ra những nhận xét, đánh giá khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Muốn làm được điều đó, cán bộ tổng hợp phải là người hiểu được chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận công tác, của đơn vị theo quy định của pháp luật.

3.  Để đảm bảo cho việc xây dựng và gửi các báo cáo tổng hợp định kỳ giữa hai cấp kiểm sát được nhanh chóng, chính xác và kịp thời, thay vì gửi bằng đường công văn phải mất 2-3 ngày mới nhận được báo cáo, trong khi yêu cầu thời gian xây dựng và gửi báo cáo thường gấp, chẳng hạn: trong báo cáo tuần, thời điểm lấy số liệu từ chiều thứ Tư tuần trước đến hết sáng thứ Tư tuần báo cáo và báo cáo phải có ở Văn phòng tổng hợp trước 13h thứ Tư của tuần báo cáo. Trong khi đó, theo quy định của VKSND Tối cao, thời điểm hết sáng thứ Tư của tuần báo cáo được tính đến 12h trưa thứ Tư của tuần báo cáo. Như vậy, các đơn vị VKS cấp huyện và các phòng trực thuộc chỉ có 01 tiếng để xây dựng và gửi báo cáo tuần đến Văn phòng tổng hợp VKSND thành phố. Và nếu gửi báo cáo bằng đường công văn thì không thể đáp ứng kịp thời theo quy định.

Do đó, để đảm bảo việc gửi báo cáo được kịp thời, nhanh chóng, Văn phòng tổng hợp đã có thông báo về việc tiếp nhận báo cáo của các đơn vị qua mạng nội bộ của hai cấp hoặc qua địa chỉ thư điện tử do VKSND Tối cao cấp tại địa chỉ: vp_danang@vksndtc.gov.vn. Đến nay, các đơn vị có lúc gửi báo cáo qua mạng dùng chung nội bộ, có lúc truyền qua địa chỉ email, không cố định bằng một đường truyền nào. Hơn nữa, mạng dùng chung nội bộ giữa 2 cấp kiểm sát không được ổn định, tại địa chỉ vksndtc.gov.vn do VKSND Tối cao cấp cho các phòng trực thuộc và VKSND cấp huyện hiện nay không còn hoạt động được, do đó, Văn phòng tổng hợp không thể đăng nhập để lấy báo cáo của các đơn vị. Vì vậy, Văn phòng tổng hợp cần ban hành một thông báo về 01 địa chỉ email cố định để các đơn vị thống nhất trong việc gửi báo cáo định kỳ, phục vụ kịp thời cho công tác tổng hợp của Văn phòng.

4.  Lãnh đạo phụ trách công tác tổng hợp cần theo sát cán bộ tổng hợp, rà soát lại nội dung báo cáo trước khi gửi Văn phòng tổng hợp và các đơn vị khác để đảm bảo tính chính xác về nội dung, số liệu báo cáo, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tổng hợp của đơn vị. Lãnh đạo các đơn vị thuộc hai cấp VKSND thành phố, đặc biệt là VKSND cấp huyện cần quan tâm, bố trí cán bộ có năng lực làm công tác tổng hợp, thống kê. Bởi như đã phân tích ở trên, vị trí xây dựng báo cáo tổng hợp và báo cáo thống kê đòi hỏi người soạn thảo phải hiểu rõ và nắm vững từng chỉ tiêu công tác cụ thể. Hơn nữa, báo cáo tổng hợp là kênh tham mưu hiệu quả nhất cho Lãnh đạo Viện, giúp Lãnh đạo có cái nhìn khái quát, toàn diện về kết quả công tác của đơn vị. Do đó, việc quan tâm, bố trí cán bộ có năng lực, đáp ứng được yêu cầu của công việc là việc hết sức cần thiết.

(*) Trích từ sáng kiến năm 2016

Tác giả bài viết: Ngọc Hương (Phòng 3)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

Tạp chí kiểm sát
Truyền hình kiểm sát
Phần mềm quản lý án hình sự
Viện kiểm sát tối cao
Đại học kiểm sát
Hộp thư điện tử
thư viện pháp luật
VKS Quảng Nam
báo bảo vệ pháp luật
Quản lý án dân sự

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 26

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 24


Hôm nayHôm nay : 4017

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 90226

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11138106

Bình yên trên vùng đất mới