17:50 ICT Thứ hai, 16/07/2018
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Kiểm sát viên viết

Đảng bộ VKSND thành phố Đà Nẵng: Phát huy tinh thần trách nhiệm và dân chủ tổ chức thành công các Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

Chủ nhật - 24/09/2017 13:56
Đó là những gì đã diễn ra tại các Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ VKSND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2017-2020 diễn ra từ ngày 14/9 đến ngày 22/9/2017.

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Linh- Bí thư Đảng ủy chỉ đạo Đại hội Chi bộ 4

Các Chi bộ đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 nhằm Tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020; Kết quả công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ cũ, đề ra nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ tới; Bầu ra Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Việc bầu cử diễn ra công bằng và dân chủ, bỏ phiếu kín theo nguyên tắc bầu cử có số dư, các đảng viên phát huy quyền dân chủ trực tiếp bằng lá phiếu của mình để bầu ra Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư. Trong đó đáng chú ý:

- Toàn bộ thành viên Chi ủy Chi bộ 2 nhiệm kỳ 2015-2017 (Phòng 8, Phòng 10, Phòng 12) đều được Đại hội tín nhiệm tiếp tục được bầu tái cử vào nhiệm kỳ 2017-2020.

- Toàn bộ thành viên Chi ủy Chi bộ 1 (Văn phòng- Thanh tra) nhiệm kỳ 2015-2017 đều được thay đổi mới, do Chi ủy nhiệm kỳ 2015-2017 có 01 đồng chí chuyển công tác sang Chi bộ khác, 01 đồng chí không tham gia ứng cử, 01 đồng chí không được Đại hội tín nhiệm bầu tái cử.

-  Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2015-2017 tiếp tục  được tái cử với số phiếu cao (100%) như: Chi bộ 3, Chi bộ 5…

- Có 04 đồng chí Bí thư mới lần đầu giữ cương vị Bí thư Chi bộ như: Chi bộ 1, Chi bộ 3, Chi bộ 4, Chi bộ 5, chiếm tỷ lệ 80% tổng số Bí thư Chi bộ; có 02 đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy giữ chức Phó Bí thư, có 03 đồng chí lần đầu giữ cương vị Chi ủy viên như: Chi bộ 1, Chi bộ 3, Chi bộ 4, Chi bộ 5. Chiếm tỷ lệ 75%.

Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại Chi bộ 5

Qua công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức của Đảng ủy, và của Ủy ban kiểm tra nhận thấy:

-  Về  công tác tổ chức: Đại hội các Chi bộ đều đã thực hiện Khoản 3, Điều 24, Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam (khóa XI); Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về Quy định thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, Đảng ủy VKSND thành phố Đà Nẵng xây dựng Kế hoạch số 37, ngày 13/7/2017 tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2017-2020; và ban hành hướng dẫn số 48, ngày 05/9/2017 về tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc.

- Về nhân sự: Các cấp uỷ viên nhiệm kỳ 2017-2020 đều đủ tiêu chuẩn, năng lực thực tiễn và nhiệt tình trong công tác, có năng lực về lãnh đạo, quản lý; có uy tín nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, có khả năng quy tụ cán bộ, đảng viên và vận động quần chúng; Hầu hết Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ là Trưởng, Phó các đơn vị cấp Phòng, trong đó có 04 Bí thư Chi bộ là Trưởng Phòng, 01 Bí thư Chi bộ là Phó Phòng; Có 11/12 Phòng có Trưởng Phòng, Phó Phòng, Kiểm sát viên tham gia Chi ủy  nhiệm kỳ 2015-2020 (trừ Phòng 8).

-Trình độ lý luận chính trị, Cao học Luật có tỷ lệ cao, trong đó có 03/05 đồng chí là Bí thư có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, chiếm tỷ lệ: 67%; có Chi ủy Chi bộ 1 có 02 cấp ủy viên trình độ Cao học Luật, tỷ lệ: 67%.

Đồng chí Nguyễn Văn Bung, Đảng ủy viên, Phó Viện trưởng VKSND thành phố phát biểu chỉ đạo tại Chi bộ 3

Các Đại hội Chi bộ có được kết quả thành công nêu trên, đó là:

Thứ nhất,so với các Đại hội Chi bộ trước đây, nhiệm kỳ này Đảng ủy đã đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo các Đại hội Chi bộ như: kjp thời ban hành Kế hoạch số 37, ngày 13/7/2017 tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2017-2020; Hướng dẫn số 48, ngày 05/9/2017 về tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc. Đảng ủy đã theo dõi diễn biến công tác chuẩn bị Đại hội của các Chi bộ, tổ chức họp Đảng để thống nhất nhân sự bầu các Chi ủy, đưa ra phương án bầu cử theo nguyên tắc bầu cử có số dư nhằm bảo đảm quyền dân chủ của các Đảng viên khi chọn lựa nhân sự tại Đại hội; phân công Bí thư, Phó Bí thư, Đảng ủy theo dõi, dự và chỉ đạo Đại hội các Chi bộ; Các đảng ủy viên theo dõi công tác của Đại hội, đôn đốc, giúp các Chi bộ tổ chức Đại hội theo hướng dẫn của Đảng ủy và kế hoạch của Chi bộ đề ra; Giao cho Đảng ủy có thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình chuẩn bị và diễn ra các Đại hội Chi bộ.

Thứ hai,Hầu hết các Chi ủy đều thực hiện nghiêm túc các quy định tại  Khoản 3, Điều 24, Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam (Khóa XI); Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về Quy định thi hành Điều lệ Đảng, Kế hoạch và Hướng dẫn của Đảng ủy VKSND thành phố Đà Nẵng, chuẩn bị dự thảo các báo cáo chính trị, báo các kiểm tra, giám sát kịp thời và tương đối đầy đủ; hầu hết các Chi ủy đã xây dựng phương án nhân sự và thông qua cuộc họp của Chi bộ để thảo luận dân chủ trước khi báo cáo Đảng ủy phê duyệt. Các Đại hội Chi bộ đã diễn ra công bằng, trách nhiệm và dân chủ.

Thứ ba, Đại đa số đảng viên đều thể hiện tinh thần đảng viên, trách nhiệm của mình trước và trong Đại hội; trong đó đã có trách nhiệm cao trong sử dụng lá phiếu của mình để bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư. Việc các đảng viên thực hiện quyền dân chủ và trách nhiệm trong bầu ra những người lãnh đạo có đức, có năng lực và trách nhiệm là nhân tố quyết định cho việc tổ chức thành công các Đại hội Chi bộ.

Bên cạnh thành công nêu trên, cũng còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Chi bộ, đó là: vẫn còn Chi ủy không báo cáo phương án nhân sự Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư để tập thể Chi bộ thống nhất trước khi báo cáo Đảng ủy phê duyệt; Không báo cáo kịp thời công tác tổ chức Đại hội với Đảng ủy viên được phân công phụ trách…

Các Thành viên Chi ủy Chi bộ 1 nhiệm kỳ  2017-2020 cùng  Bí thư, Chi ủy viên Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2015-2017

Thành công của Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 là kết quả của tinh thần trách nhiệm và phát huy quyền dân chủ của các đảng viên, Chi ủy dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy. Chúng ta có quyền tin tưởng các Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đáp ứng được kỳ vọng của đảng viên, góp phần hoàn thành xuất sắc trọng trách được đảng viên ủy quyền, xây dựng Chi bộ là tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh./.

Một số hình ảnh  các Chi ủy. Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ  nhiệm kỳ 2017-2020 tại Đại hội các Chi bộ

Chi ủy Chi bộ 1: Nguyễn Phước Toán- Bí thư, Huỳnh Phương Đông- Phó Bí thư, Nguyễn Tường Tâm- Ủy viên

Chi ủy Chi bộ 2: Nguyễn Bá Ngọc- Bí thư

Chi ủy Chi bộ 3: Nguyễn Văn Hải- Bí thư, Nguyễn Thị Như Phương- Phó Bí thư, Nguyễn Sơn- Ủy viên

Chi ủy Chi bộ 4: Đinh Thị Việt Hồng- Bí thư, Hoàng Vũ Thành- Phó Bí thư, Lê Thị Lựu- Ủy viên)

Đồng chí Ngô Văn Hùng-Bí thư, Đặng Thị Hoài Linh- Phó Bí thư Chi bộ 5

Tác giả bài viết: Văn Hưng-P10 ( ảnh của Thanh Vân- Thái Sơn)

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

Hộp thư điện tử
Truyền hình kiểm sát
Phần mềm quản lý án hình sự
thư viện pháp luật
VKS Quảng Nam
Tạp chí kiểm sát
Quản lý án dân sự
báo bảo vệ pháp luật
Viện kiểm sát tối cao
Đại học kiểm sát

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 47

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 45


Hôm nayHôm nay : 3658

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 84901

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11132781

Bình yên trên vùng đất mới