18:43 ICT Thứ ba, 17/07/2018
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Kiểm sát viên viết

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc xử lý hành chính đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn quận Hải Châu (*)

Thứ bảy - 19/11/2016 08:07
Ma túy không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân sử dụng nó mà cả một hệ lụy kéo sau đó. Trước hết bản thân người sử dụng ma túy sẽ không còn sức khỏe để lao động, bị các bệnh truyền nhiễm xâm nhập: viêm đường hô hấp, nhiễm trùng phổi, HIV, AIDS… có thể dẫn đến cái chết. Và sau đó là gia đình họ, để có tiền sử dụng ma túy, các con nghiện đã trộm cắp các tài sản trong gia đình, thậm chí có trường hợp bán con để lấy tiền hút hít. Ma túy gây ra bao nhiêu cảnh nhà cửa tan nát, gia đình ly tán, người nghiện ngập, kẻ tù tội, để lại biết bao gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Sỡ dĩ vì sao chúng ta lại xem ma túy là một quốc nạn? Như chúng ta đã biết, ma túy không chỉ là kẻ thù của sức khỏe con người mà ma túy còn là nguồn gốc của mọi loại tội phạm. Để có tiền sử dụng ma túy, các con nghiện sẵn sàng trộm cắp, cướp giật, lừa đảo thậm chí là giết người.

Ma túy không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân sử dụng nó mà cả một hệ lụy kéo sau đó. Trước hết bản thân người sử dụng ma túy sẽ không còn sức khỏe để lao động, bị các bệnh truyền nhiễm xâm nhập: viêm đường hô hấp, nhiễm trùng phổi, HIV, AID… có thể dẫn đến cái chết. Và sau đó là gia đình họ, để có tiền sử dụng ma túy, các con nghiện đã trộm cắp các tài sản trong gia đình, thậm chí có trường hợp bán con để lấy tiền hút hít. Ma túy gây ra bao nhiêu cảnh nhà cửa tan nát, gia đình ly tán, người nghiện ngập, kẻ tù tội, để lại biết bao gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Nhận thức được tác hại đó của ma túy, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, quy định việc quản lý các chất gây nghiện cũng như việc xử lý và quản lý người nghiện ma túy nhằm góp phần bài trừ tệ nạn ma túy ra khỏi cộng đồng. Chính vì vậy, ngày 20/6/2012, tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật Xử lý vi phạm hành chính (Luật XLVPHC), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013; riêng đối với quy định về các biện pháp xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014 đã góp phần to lớn trong việc nâng cao chất lượng trong công tác xử lý vi phạm hành chính nói chung và đối với việc đưa người nghiện ma túy vào trung tâm cai nghiện nói riêng.

 Quận Hải Châu là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của thành phố Đà Nẵng.Chính vì vậy, tình hình an ninh chính trị, đặc biệt là diễn biến của tội phạm ma túy phức tạp hơn những địa bàn khác. Trong thời gian qua, người nghiện ma túy ở địa bàn quận Hải Châu tuy nhiều nhưng do tinh thần phối hợp cao, thống nhất giữa các cơ quan chức năng nên công tác đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của Thành phố Đà Nẵng là Trung tâm Giáo dục dạy nghề 05-06 đã đạt được những kết quả nhất định. Trong năm 2016, quận Hải Châu đã được nhiều tỉnh thành trên toàn quốc như Đồng Nai,Tây Ninh… đến học hỏi kinh nghiệm và được VKSND Tối cao xây dựng là điểm sáng đồng thời nhân rộng, điển hình về khâu công tác này ở trên toàn quốc.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác này cũng còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, do đó, tôi chọn giải pháp công tác: “ Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của VKSND quận Hải Châu ” để làm sáng kiến để góp phần nâng cao chất lượng công tác này.

2.Mục đích.

Việc Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Tòa án nhân dân (Tòa án) trong công tác xét đưa người nghiện ma túy vào trung tâm cai nghiện là một công tác hết sức mới mẻ. Chính vì vậy đòi hỏi Lãnh đạo, Kiểm sát viên trực tiếp được phân công thực hiện nhiệm vụ này phải tập trung nghiên cứu Luật xử lý vi phạm hành chính cũng như các văn bản hướng dẫn của Trung Ương, địa phương nhằm vận dụng, tham mưu và chỉ đạo chính xác, kịp thời; kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Tòa án trong việc xem xét quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đúng người, đúng pháp luật, đồng thời để đáp ứng được yêu cầu của tình hình chính trị tại địa phương.

3.Đối tượng và phạm vi kiểm sát.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 105 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì “Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc”; tuy nhiên Luật Xử lý vi phạm hành chính chưa quy định cụ thể Tòa án cấp huyện nào có thẩm quyền áp dụng các biện pháp xử lý hành chính nêu trên. Để làm rõ hơn quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Điều 3Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20.01.2014, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 quy định theo đó Tòa án có thẩm quyền là Tòa án cấp huyện nơi cơ quan đề nghị có trụ sở và tại Điều 4 Pháp lệnh cũng quy định: VKSND kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Tòa án trong việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính, thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng  nghị nhằm bảo đảm việc giải quyết kịp thời, đúng pháp luật; tham gia các phiên họp; tham gia việc xét hoãn, miễn, giảm, tạm đình chỉ việc chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính; sau khi nhận được thông báo thụ lý hồ sơ của Tòa án cùng cấp, VKSND có quyền nghiên cứu hồ sơ vụ việc tại Tòa án đã thụ lý vụ việc đó theo quy định của Pháp lệnh này.  

4. Ý nghĩa của đề tài:

Luật Xử lý vi phạm hành chính là một đạo luật quan trọng, trực tiếp liên quan đến việc đảm bảo quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức đã được Hiến pháp quy định. Việc ban hành Luật xử lý vi phạm hành chính có ý nghĩa quan trọng vì nó là công cụ quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước nhằm duy trì trật tự, kỷ cương trong quản lý hành chính của nhà nước. Đây cũng là vấn đề trực tiếp liên quan đến cuộc sống hàng ngày của nhân dân được toàn xã hội hết sức quan tâm. Luật Xử lý vi phạm hành chính đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia tố tụng, bảo đảm cho sự bình đẳng của công dân và cơ quan công quyền trước Tòa án. Không ngừng tăng cường tính công khai minh bạch và bảo đảm dân chủ trong trình tự thủ tục áp dụng biện pháp xử lý hành chính, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             NỘI DUNG

I. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY VÀ CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HẢI CHÂU.

1. 1. Kết quả công tác kiểm sát việc xử lý hành chính đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn.

Trước ngày 01.01.2014, việc xét đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân. Kể từ khi Luật xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành từ ngày 01.7.2013 (Riêng các quy định liên quan đến việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính do Tòa án nhân dân xem xét, quyết định như: Biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thì có hiệu lực kể từ ngày 01.01.2014). Các biện pháp nêu trên thực chất là các biện pháp cách ly người vi phạm ra khỏi cộng đồng nhằm giáo dục, giúp đỡ họ trở thành công dân có ích cho xã hội. Do đây là những biện pháp hạn chế quyền con người, quyền công dân nên cần được áp dụng thủ tục tư pháp và được giao cho Tòa án thực hiện theo đúng tinh thần của Hiến pháp năm 2013. Trên tinh thần đó ngày 20.01.2014, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 đã ban hành Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 quy định trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính thuộc thẩm quyền của Tòa án phải được tiến hành nhanh chóng, công khai, đúng thẩm quyền, bảo đảm công bằng, đúng quy định của pháp luật.

Từ ngày 01.9.2014 cho đến 15.10.2016, trên địa bàn quận Hải Châu đã thụ lý 224 hồ sơ đề nghị xét đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.Trong đó:

- Năm 2014: Thụ lý 11 hồ sơ; Giải quyết: Xét 09 việc, đình chỉ 02 việc;

- Năm 2015: Thụ lý 103 hồ sơ; Giải quyết: Xét 97 việc, đình chỉ 06 việc;

- Năm 2016 (tính đến 15.10.2016) thụ lý 110 hồ sơ; Giải quyết:  Xét 92 việc, đình chỉ 12 việc, tạm đình chỉ 01 việc, còn lại chưa xét 05 việc).

Mặc dù với số lượng hồ sơ xét đưa vào cơ sở cai nghiện nhiều như vậy nhưng các cơ quan tiến hành tố tụng đã phối hợp nhịp nhàng, nhanh chóng, kịp thời nhằm phục vụ tình hình an ninh,chính trị trên địa bàn nhưng vẫn đảm bảo đúng pháp luật; Tòa án nhân dân quận Hải Châu đã mở nhiều phiên họp quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 205 người nghiện ma túy trên địa bàn, nhằm cách ly người nghiện ma túy khỏi cộng đồng để việc cai nghiện được tập trung có hiệu quả, nhằm giáo dục tư cách đạo đức và dạy nghề cho người nghiện, góp phần đảm bảo an ninh trật tự của quận, đồng thời tiếp tục cụ thể hóa và quyết tâm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/QU ngày 09.3.2012 của Quận ủy Hải Châu về “Tập trung lãnh đạo công tác đấu tranh, phòng ngừa tệ nạn ma túy và tệ nạn cờ bạc”cũng như mục tiêu của thành phố “Không có người nghiện ma túy trong cộng đồng”.

Tuy thời gian lập hồ sơ theo Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 về Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện trên địa bàn củaUBND thành phố Đà Nẵng là rất ngắn nhưng với tinh thần trách nhiệm cao cùng với sự phối hợp tốt giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận, trong thời gian qua, việc đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn quận đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

1.2. Một số tồn tại, hạn chế:

Bên cạnh những ưu điểm nổi bật đó thì vẫn còn có một số tồn tại, hạn chế sau: Do khâu công tác này còn quá mới mẻ nên trong quá trình thực hiện, nhiều đơn vị còn để xảy ra những thiếu sót trong khâu lập hồ sơ cũng như thẩm định hồ sơ. Quá trình kiểm sát, VKSND quận Hải Châu đã nghiên cứu, phát hiện có 20 hồ sơ không đủ căn cứ pháp luật để Tòa án xem xét ra quyết định đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc nên đã có công văn trả lại cho Tòa án, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội đã rút đề nghị. Một số dạng vi phạm, thiếu căn cứ pháp luật mà vẫn lập hồ sơ đề nghị như:

- Đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc khi đối tượng có đủ yếu tố cấu thành một tội phạm độc lập.

- Đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc khi đối tượng đã bị cơ quan Công an phường ra quyết định xử lý hành chính. Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 3 Luật xử lý vi phạm hành chính : “Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần”. 

- Đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc khi đối tượng chưa đủ tuổi. Theo quy định tại khoản 1 Điều 96 Luật xử lý vi phạm hành chính: “1. Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện hoặc chưa bị áp dụng biện pháp này nhưng không có nơi cư trú ổn định…”

- Đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện khi đối tượng đang điều trị bệnh tâm thần. Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 96 của Luật xử lý vi phạm hành chính quy định “Không áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người không có năng lực trách nhiệm hành chính”. 

- Thiếu sót trong việc xác địnhthẩm quyền lập hồ sơ cai nghiện. Theo quy định tại khoản 2 Điều 103 Luật xử lý vi phạm hành chính: “Trường hợp người nghiện ma túy vi phạm do cơ quan Công an cấp huyện hoặc cơ quan Công an cấp tỉnh trực tiếp phát hiện, điều tra, thụ lý trong các vụ vi phạm pháp luật mà thuộc đối tượng đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định tại Điều 96 của Luật này thì cơ quan Công an đang thụ lý vụ việc tiến hành xác minh, thu thập tài liệu và lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai  nghiện bắt buộc đối với  người đó…”.

1.3.Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế.

- Về chủ quan:Từ khi Luật Xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực quy định việc áp dụng xử lý hành chính: Đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thuộc thẩm quyền thụ lý, giải quyết của Tòa án nhân dân.Ngày 20.01.2014, Ủy Ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 đã ban hành Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 quy định về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân. Theo đó quy trình lập hồ sơ do nhiều cơ quan tiến hành nên có phần chặt chẽ và đảm bảo khách quan. Tuy nhiên, do cán bộ một số đơn vị được giao nhiệm vụ lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện chưa tập trung nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật, nên việc lập hồ sơ đề nghị xét đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc còn để xảy ra một sốvi phạm và thiếu căn cứ pháp luật dẫn đến phải rút hồ sơ đình chỉ.

- Về khách quan:  Sau khi Luật Xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực cũng như các văn bản dưới luật hướng dẫn thi hành thì các cơ quan có thẩm quyền tiến hành xây dựng hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc không tiến hành tập huấn kịp thời cho cán bộ trực tiếp lập hồ sơ đề nghị xét đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc làm cho việc nhận thức, áp dụng pháp luật không được thống nhất, gây khó khăn cho việc xử lý chung.Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến công tác kiểm sát việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính do Tòa án nhân dân xem xét, quyết định đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như: Nghị định 221/2013/NĐ-CP quy định việc quyết định đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc do TAND cấp huyện quyết định, nhưng hiện tại VKSND tối cao chưa tổ chức tập huấn và có văn bản hướng dẫn thống nhất cách kiểm sát việc lập hồ sơ, quy trình xét duyệt người nghiện đi cai nghiện bắt buộc dẫn đến sự lúng túng của các  VKSND địa phương.

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘCCỦA VKSND QUẬN HẢI CHÂU

Để nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cần phải áp dụng một số giải pháp đồng bộ như sau:

Thứ nhất,lãnh đạo,Kiểm sát viên của VKSND quận Hải Châu phải không ngừng tự nghiên cứu, học tập, trao rồi kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp để hoàn thành tốt chức năng và nhiệm vụ của Ngành được quy định tại Điều 4 Pháp lệnh số 09 của UBTVQH khóa 13 ngày 20.01.2014. 

Thứ hai,Tăng cường công tác tập huấn  công tác xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, nhất là các cán bộ  trực tiếp làm tham mưu trong công tác xây dựng hồ sơ đề nghị đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

VKSND tối cao cần tổ chức tập huấn toàn Ngành cho Kiểm sát viên làm công tác kiểm sát việc xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc để nâng cao  nghiệp vụ và thống nhất nhận thức pháp luật về công tác này trong toàn Ngành.

Thứ ba,Tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp trong phòng, chống ma túy và xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan ban, ngành, đoàn thể các cấp trong toàn quận cần có sự thống nhất cao về nhận thức đối với công tác phòng chống ma túy và cai nghiện ma túy; xác định trách nhiệm thuộc về chính các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể. Trong đó có sự phối hợp chặt chẽ giữa của các ngành chức năng, lực lượng Công an, bảo vệ dân phố với vai trò là nòng cốt.

  Quận ủy cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/QU ngày 09.3.2012 của Quận ủy Hải Châu về “Tập trung lãnh đạo công tác đấu tranh, phòng ngừa tệ nạn ma túy và tệ nạn cờ bạc”; thực hiện tốt Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26.3.2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới. Thực hiện có hiệu quả mục tiêu của thành phố Đà Nẵng không có người nghiện ma túy trong cộng đồng.

Tăng cường quản lý Nhà nước về ngành nghề kinh doanh có điều kiện trên địa bàn Quận Hải Châu, hạn chế tình trạng đối tượng lợi dụng khách sạn, nhà nghỉ, quán Karaoke, vũ trường… để sử dụng ma túy tổng hợp…có như vậy mới từng bước được đẩy lùi tệ nạn này tại địa phương.

Định kỳ tổ chức họp liên ngành giữa các đơn vị: Phòng Tư pháp, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, Y tế để cùng bàn bạc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thiếu sót trong quá trình lập hồ sơ đề nghị áp dụng xử lý hành chính đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Thứ tư,Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho người dân hiểu về tác hại của ma túy, pháp luật phòng chống ma túy;  gia đình cần phối hợp với các tổ chức xã hội tạo sân chơi lành mạnh cho thanh niên, đặc biệt là lứa tuổi vị thành niên giúp các em tránh xa ma túy;cần đổi mới về nội dung và hình thức sao cho phong phú, đa dạng, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện một cách sâu rộng đối với các đối tượng nghiện ma túy và đối tượng có nguy cơ cao nghiện ma túy.

Thứ năm, Kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sửa lại một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định 211/2013/NĐ-CP về thủ tục đưa người nghiện vào trung tâm cai nghiện bắt buộc có nhiều quy định còn nhiều bất cập gây khó khăn, mất nhiều thời gian, tạo thuận lợi trong công tác lập hồ sơ  áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; mở rộng đối tượngáp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cở sở cai nghiện bắt buộc, đó là quy định ba đối tượng sẽ bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cở sở cai nghiện bắt buộc (khoản 1, Điều 96 Luật Xử lý vi phạm hành chính) như: Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện ma túy; Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã mà bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy từ lần thứ 3 trở lên; Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, không có nơi cư trú ổn định.

Sửa đổi các quy định: Đưa người nghiện vào trung tâm cai nghiện bắt buộc phải là người nghiện đã qua cai nghiện tại cộng đồng. Đồng thời quy định việc thẩm định hồ sơ chỉ cần qua Phòng LĐTB&XH, hoặc Phòng Tư pháp. Không cần cho người nghiện đọc hồ sơ và được tham dự hội đồng xét duyệt…như vậy rất phức tạp, không đáp ứng được thời hiệu, thậm chí trong quá trình lập hồ sơ, đưa ra hội đồng xem xét người nghiện trốn, gây khó khăn cho việc bắt đưa đi cai nghiện bắt buộc.Bởi vì quy trình xét duyệt hiện nay quá dài gây khó khăn trong công tác lập hồ sơ, Nghị định 221/2013/NĐ-CP quy định người nghiện ma túy đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được thông qua việc lập hồ sơ và được đọc, sao chép hồ sơ,… đây là quy định không thực tế do người nghiện thường có tâm lý trốn tránh, không hợp tác với các cơ quan chức năng. Ngoài ra, còn nhiều vướng mắc khiến công tác lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định 221/CP về giao các tổ chức chính trị - xã hội như: Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ…ở cấp xã quản lý người nghiện trong thời gian chờ làm thủ tục hơn 30 ngày để đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, trong khi các tổ chức này không có chuyên môn y tế, cơ sở vật chất…và lực lượng.

KẾT LUẬN

Tệ nạn ma túy hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nói chung và trên địa bàn quận Hải Châu nói riêng ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp. Cả hệ thống chính trị các cấp của thành phố đã vào cuộc và xác định nhiệm vụ phòng chống ma túy và tệ nạn ma tuý là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, liên tục và phải kiên trì, quyết tâm, sáng tạo, có nhiều cách làm mới.

 Ngày 20.8.2014, Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Chỉ thị số 37-CT/TU về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát tội phạm và tệ nạn ma tuý trên địa bàn thành phố; UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 06.9.2014 về quy chế phối hợp, lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các Công văn số 11192 ngày 06.12.2014, số 704 ngày 28.01.2015 chỉ đạo thực hiện một số nội dung về công tác cai nghiện ma túy, theo đó đã tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị có thẩm quyền áp dụng biện pháp đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc phải được tiến hành nhanh chóng, đúng quy định của pháp luật góp phần bảo đảm an toàn xã hội, quyết tâm thực hiện mục tiêu không có người nghiện ma túy trong cộng đồng, đưa hình ảnh của thành phố Đà Nẵng là thành phố đáng sống và là điểm đến của khách du lịch trong và ngoài nước./.

(*) Trích từ sáng kiến năm 2016

Tác giả bài viết: Ngô Thị Tuyết Hồng- VKS Hải Châu

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

Đại học kiểm sát
VKS Quảng Nam
Quản lý án dân sự
báo bảo vệ pháp luật
Phần mềm quản lý án hình sự
Truyền hình kiểm sát
Viện kiểm sát tối cao
thư viện pháp luật
Hộp thư điện tử
Tạp chí kiểm sát

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 21


Hôm nayHôm nay : 4023

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 90232

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11138112

Bình yên trên vùng đất mới