18:40 ICT Thứ ba, 17/07/2018
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Kiểm sát viên viết

VKSND thành phố Đà Nẵng: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền trên trang thông tin điện tử

Thứ ba - 11/10/2016 09:56
Từ Hội nghị thông tin tuyên truyền lần thứ nhất (tháng 3 năm 2015) của VKSND thành phố Đà Nẵng, đến nay, công tác thông tin tuyên truyền trên trang thông tin điện tử tiếp tục làm tốt chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ mục đích của mình. Nhiều Phòng, VKSND quận, huyện đã tích cực tham gia, phối hợp với Ban Biên tập trang tin điện tử của VKSND thành phố (viết tắt là trang tin) thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND, tình hình đấu tranh phòng chống tội phạm ở địa phương…Qua đó, giúp cấp ủy, chính quyền, và nhân dân thấy rõ hơn hoạt động của VKSND nói chung và VKSND hai cấp nói riêng trong công cuộc bảo vệ pháp luật, bảo vệ công lý và thực hiện đường lối cải cách tư pháp của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác này trong thời gian qua còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần có giải pháp khắc phục kịp thời.
VKSND thành phố Đà Nẵng: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền trên trang thông tin điện tử

VKSND thành phố Đà Nẵng: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền trên trang thông tin điện tử

 Trong 10 tháng đầu năm 2016 (từ 1/12/2015 đến ngày 30/9/2016), thực hiện Chỉ thị 05/CT-VKSTC-TCKS ngày 23/8/2012 của Viện trưởng VKSND tối cao về một số biện pháp tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân, trang tin của VKSND thành phố đã đăng 520 tin, bài; 02 video clip và 266 văn bản điện tử. Ban biên tập Trang tin của VKSND thành phố đã bám sát các nội dung trọng tâm của Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền của VKSND tối cao kịp thời, đầy đủ trên các lĩnh vực như: Tuyên truyền phục vụ việc quán triệt, triển khai các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là các quan điểm đổi mới về cải cách tư pháp và những vấn đề liên quan đến triển khai các đạo luật mới do Quốc hội ban hành năm 2015 và Nghị quyết XII của Đảng; Tuyên truyền việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và các mặt hoạt động của VKSND các cấp, về cải cách tư pháp trong ngành KSND, trọng tâm là công tác quản lý chỉ đạo điều hành của VKSND hai cấp; trao đổi nghiệp vụ…thông qua chuyên mục “ Kiểm sát viên viết”, kết quả thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ở  trong nước và địa phương.

Ngoài ra,  trang tin của VKSND thành phố  còn phản ánh kịp thời các hoạt động của Đảng uỷ, Đoàn thanh niên,…, trong đó tập trung tuyên truyền cuộc vận động “ Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm ”  gắn với thực hiện Chỉ thị 03  của Bộ Chính trị về tiếp tục  đẩy mạnh cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, và thực hiện Chỉ thị 29 của Ban Thường vụ Thành ủy về “ 5 xây”, “3 chống”.

Đội ngũ cộng tác viên của VKSND thành phố  ngày càng được mở rộng, chất lượng các tin, bài viết được nâng cao…tiêu biểu như: Văn phòng tổng hợp ( vượt chỉ tiêu 52 tin, bài),  Hải Châu (vượt 42 tin, bài), Cẩm Lệ (vượt 13 tin, bài), Phòng 7 (vượt 11 tin, bài) …và một số cộng tác viên nhiệt tình, thường xuyên gửi tin, bài như:  Thúy Liên (Phòng 1), Tường Vy (Phòng 7), Văn Anh (Văn Phòng). Viết Sỹ, Thùy Dương ( Hải Châu),  Quang Vương, Thùy Dương (Thanh Khê ), Huỳnh Mạnh, Quang Tiến (Liên Chiểu), Công Hòa ( Hòa Vang),  Khánh Linh( Cẩm Lệ)…  một số cộng tác viên không chỉ thường xuyên viết tin, bài cho trang tin của VKSND thành phố mà còn viết tin, bài cho các trang tin của Văn phòng VKSND tối cao. Việc ứng dụng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý chỉ đạo điều hành là chủ trương của Đảng, Nhà nước và của Ngành. Nhiều đơn vị đã sử dụng có hiệu quả trang tin để phổ biến các văn bản quản lý chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Viện, các văn bản hướng dẫn, Quy chế, quy định của Ngành, văn bản pháp luật, các thông báo rút kinh nghiệm…Tiêu biểu như: Văn phòng tổng hợp; Phòng Thống kê, Phòng 7…, trong đó Văn phòng tổng hợp đã cập nhật kịp thời hơn 200 văn bản quản lý chỉ đạo điều hành, văn bản pháp luật trên trang tin để phổ biến kịp thời trên trang tin điện tử và tham mưu cho Viện trưởng VKSND thành phố ban hành Quy định tạm thời về sử dụng văn bản điện tử trên môi trường mạng.

 Chất lượng và hình thức của Trang tin của VKSND thành phố từng bước được nâng lên, công tác thông tin tuyên truyền đã phản ánh kịp thời về các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước,và của ngành Kiểm sát nhân dân, nhất là các quan điểm mới, quy định mới có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Ngành; tuyên truyền về các hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND, việc thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp và kết quả các mặt hoạt động, công tác của các đơn vị trong Ngành, cũng như các tin tức sự kiện mang tính thời sự nổi bật của địa phương đến cán bộ, công chức trong Ngành và tỉnh bạn.

 Xác định trang tin là phương tiện thuộc giai đoạn đầu của báo chí điện tử, Ban biên tập đã cố gắng khai thác tối đa các ưu thế của loại hình báo chí này (báo viết, báo ảnh và báo hình). Do đó nhiều tin, bài đều được minh họa bằng các hình ảnh sinh động.

Đến nay đã có trên 6.700.000 lượt truy cập ( bình quân  từ 5.000- 10.000 lượt/ ngày) vào trang thông tin điện tử của VKSND thành phố để  xem tin, bài và tải các văn bản pháp luật, các văn bản chỉ đạo quản lý, chỉ đạo điều hành.

Nhìn chung, trong thời gian 02 qua, công tác thông tin tuyên truyền trên trang tin của VKSND thành phố hoạt động ổn định và hiệu quả, góp phần quan trọng vào công tác quản lý chỉ đạo, điều hành; tuyên truyền về hoạt động thực hiện chức năng của VKSND trong phòng, chống tội phạm ở địa phương.

 Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thông tin tuyên truyền trên trang tin của VKSND thành phố trong thời gian qua còn bộc lộ những hạn chế như:

Về chấp hành Chỉ thị 05 của Viện trưởng VKSND tối cao và Viện trưởng VKSND thành phố: Vẫn còn một số Phòng chưa thực hiện nghiêm túc và đầy đủ Chỉ thị 05 của Viện trưởng VKSND tối cao và chỉ đạo của Viện trưởng VKSND thành phố về đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền... Cá biệt có Phòng hơn 10 tháng  đầu năm 2016 chỉ viết được 01 tin và hầu như không phổ biến các văn bản về lĩnh vực đơn vị mình phụ trách trên trang tin điện tử của đơn vị.

 Ngoài ra, một số chuyên mục của trang tin còn nghèo nàn, chẳng hạn chuyên mục “ Công nghệ thông tin”,“ Công đoàn”, “Hội Cựu Chiến binh”, “Hội Luật gia”…còn  rất nghèo nàn, thậm chí cả năm không có tin bài phản ánh về các hoạt động của các tổ chức này, đơn cử: Năm 2016 có Đoàn cựu chiến binh VKSND tỉnh Lao Cai đến thăm và giao lưu với Hội Cựu chiến binh VKSND thành phố, mặc dù Phòng Thống kê có cử người chụp ảnh cuộc gặp mặt nhưng không phân công ai viết tin về sự kiện này…

 - Chất lượng viết tin, bài: Chất lượng tin, bài viết và ảnh chụp chưa cao, nội dung còn đơn điệu, chưa khai thác hết mọi lĩnh vực công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, nhiều tin bài phản ánh về những sự kiện không kịp thời, tính thời sự chưa cao; sai chính tả nhiều… Một số ngày làm việc không có tin, bài mới.

 Để khắc phục tình trạng thiếu tin, bài, Ban Biên tập đã cố gắng tìm các bài viết hay trên các báo điện tử, trang tin của Ngành để sưu tầm đăng lại trên trang tin, làm cho trang tin phong phú và đa dạng hơn ( Việc này Ban biên tập  không nhận thù lao ).

 - Công tác phổ biến văn bản điện tử trên trang tin:  Một số Phòng chưa làm tốt công tác cập nhật, phổ biến văn bản trên trang tin theo Chỉ thị 06 của Viện trưởng VKSND tối cao và  qui định của VKSND thành phố…Đến nay nhiều quy chế của các Phòng, các văn bản hướng dẫn của Ngành chưa được cập nhật trên trang tin để phổ biến công khai, rộng rãi cho công chức VKS hai cấp biết và làm theo.

 - Công tác biên tập:  Công tác biên tập của Ban biên tập là công tác kiêm nhiệm nên một số thành viên chưa có nhiều thời gian để làm tốt công tác biên tập dẫn đến một số tin, bài chất lượng thấp như: tin tức lạc hậu, thậm có tin lạc hậu đến 07 ngày, sai sót chính tả nhiều, viết tắt không đúng, đăng ảnh và chú thích ảnh không phù hợp…vẫn được duyệt đăng; có một số trường hợp chất lượng duyệt tin, bài chưa cao, phân bổ tin, bài giữa các chuyên mục không đúng.

 Ngoài ra còn một số tin, bài không được biên tập viên có thẩm quyền duyệt nội dung vẫn được đăng trên trang tin.

 - Sử dụng chưa hiệu quả trang thiết bị:  Nhiều đơn vị chưa khai thác hết các phương tiện, thiết bị được trang bị như: máy quay phim, máy ảnh  được trang bị cho các đơn vị, cá biệt một số đơn vị được giao máy quay phim và máy ảnh nhưng rất ít sử dụng vào công tác tuyên truyền… do đó,  số lượng Video clips  được phản ánh trên trang tin còn quá khiêm tốn, cả năm 2016 nhờ sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Viện mới cập nhật được 02 video clip do tạp chí Kiểm sát phối hợp với VKS Hải Châu, VKS Cẩm lệ xây dựng phát hành.

 Những tồn tại nêu trên có nhiều nguyên nhân, song tập trung chủ yếu vào các nguyên nhân sau:

 Về chủ quan: Một số Lãnh đạo cấp Phòng  chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền nên chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm công tác thông tin truyên truyền.  Từ đó, có một số lãnh đạo đơn vị không phân công nhiệm vụ cũng như kiểm tra, đôn đốc công chức viết tin, bài phục vụ công tác thông tin tuyên truyền. Còn một số công chức xem nhiệm vụ viết tin, bài là của “người khác”, không phải của mình.Một số công chức có  trình độ và có khả năng viết tin, bài nhưng chưa thật sự quan tâm đến viết tin, bài tuyên truyền, nhất là phản ánh các phiên tòa xét xử lưu động, một số vụ án  đặc biệt nghiêm trọng được xét xử lưu động, dư luận nhân dân quan tâm….song thủ trưởng đơn vị không cử công chức đến quay phim, chụp ảnh và đưa tin kịp thời.

 Bên cạnh đó một số thành viên  Ban biên tập cũng chưa làm hết trách nhiệm của mình, còn thụ động nên chất lượng công tác biên tập cũng chưa cao.  

Về khách quan: Công tác bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, nghiệp vụ báo chí cho các biên tập viên, cộng tác viên chưa được VKSND thành phố quan tâm đúng mức. Đến nay Ban Biên tập chỉ có 02 cán bộ được tập huấn kỹ năng viết tin, bài ngắn hạn khoảng 01 tuần tại tp Hồ Chí Minh ( đ/c Trần Quang Nớp và đ/c Phạm Văn Dũng),  01 chuyên viên công nghệ thông tin được tập huấn về kỹ năng quản trị trang tin. còn lại các thành viên Ban biên tập và các cộng tác viên của trang tin VKSND thành phố chưa được bồi dưỡng về kỹ năng báo chí, quản trị trang tin…

Từ thực tiễn công tác thông tin tuyên truyền trên trang tin điện tử, chúng tôi rút ra một số bài học kinh nghiệm, đó là:

Trước hết,là sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Lãnh đạo VKSND hai cấp, trong đó vai trò quan trọng của Viện trưởng VKSND hai cấp và các Trưởng Phòng tạo chuyển biến trong nhận thức của lãnh đạo, công chức trong công tác thông tin tuyên truyền.

Thứ hai,tinh thần trách nhiệm và sự nổ lực của nhiều thành viên Ban biên tập đã khắc phục khó khăn ,…vận hành và duy trì trang tin hoạt động ổn định và liên tục. Một số thành viên đã linh hoạt đọc, sưu tầm trên các báo điện tử, trang tin điện tử của Ngành để trang tin luôn phong phú và đa dạng.

Thứ ba,Chất lượng cộng tác viên là nhân tố góp phần thành công của công tác tuyên truyền. Hầu hết cộng tác viên chưa được tập huấn, đào tạo kỹ năng viết tin, bài và chụp ảnh nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng công tác tuyên truyền của VKSND thành phố,

Thứ tư,Đưa việc thực hiện công tác tuyên truyền là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng. Thực tế, sau khi Viện trưởng VKSND thành phố đưa chỉ tiêu viết tin, bài là một trong những chỉ tiêu đánh giá thi đua khen thưởng, công tác tuyên truyền đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Thứ năm,Kinh phí bảo đảm cho công tác tuyên truyền là điều kiện không thể thiếu để trang tin hoạt động và phát triển. Trong năm gần đây, việc đầu tư kinh phí duy trì hosting để vận hành trang tin, mua sắm trang thiết bị như: máy ảnh, máy quay phim…, chi trả nhuận bút viết tin, bài, thù lao cập nhật văn bản điện tử … đã bảo đảm cho trang tin ngày càng phát triển.

Để nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của đơn vị trong thời gian tới, VKSND thành phố cần tập trung vào một số giải pháp sau:

Trước hết,Thủ trưởng các đơn vị, nhất là các Trưởng Phòng  phải quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền. Phải tổ chức quán triệt cho từng cán bộ, Kiểm sát viên  nhận thức được  tầm quan trọng của công tác  thông tin tuyên truyền theo Chỉ thị 05, Chỉ thị 06 của Viện trưởng VKSND tối cao; xác định công tác thông tin tuyên truyền  là một trong những tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng của tập thể, cá nhân trong đơn vị mình. Trên cơ sở đó, phân công trách nhiệm cho từng công chức có trình độ, năng lực và điều kiện viết tin, bài cho trang tin của VKSND thành phố; Các Trưởng Phòng phải tăng cường công tác chỉ đạo việc cập nhật các văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ thuộc phạm vi quản lý của mình lên trang tin điện tử để phổ biến cho công chức, người lao động thuộc VKS hai cấp biết và thực hiện.

Thứ hai,Nâng cao trách nhiệm của thành viên Ban biên tập trang tin để các thành viên này thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác thông tin tuyên truyền của VKSND thành phố như: định hướng công tác thông tin tuyên truyền, có kỹ năng biên tập tin, bài và ảnh. Biên  tập và duyệt bài kịp thời, tránh để tin tức khi đăng đã lạc hậu. Tiếp tục củng cố Ban biên tập, bổ sung những cán bộ có năng lực và có tinh thần trách nhiệm, đồng thời “miễn nhiệm” một số thành viên Ban biên tập không hoàn thành nhiệm vụ thông tin tuyên truyền.

Các thành viên Biên biên tập xác định trách nhiệm: Công tác biên tập, nhất là duyệt tin, bài trước khi đăng trên trang tin cũng phải thực hiện nghiêm túc, chính xác và kịp thời theo một quy trình chặt chẽ, đúng pháp luật. Mọi sai sót, cẩu thả có thể sẽ gây ra tác hại xấu, thậm chí có thể bị xử lý hành chính…

 Thứ ba,Xây dựng đội ngũ cộng tác viên bảo đảm về chất lượng và số lượng. Đội ngũ này cần được tập huấn kỹ năng viết tin, bài cho trang tin điện tử của VKSND thành phố, đồng thời có chế độ động viên khuyến khích cho các cộng tác viên.Tổ chức  tập huấn, bồi dưỡng các kỹ năng cần thiết trong hoạt động trang tin: nghiệp vụ báo chí và tuyên truyền, kỹ năng quản lý, tổ chức quản trị trang tin điện tử, kỹ năng sử dụng máy ảnh, máy quay phim….cho các thành viên  Ban  biên tập viên, cộng tác viên  trang tin. Mời các chuyên gia về báo chí đến giảng dạy về kỹ năng viết tin, bài tuyên truyền cho trang tin điện tử; cử cán bộ đi học lớp quay phim, chụp ảnh và kỹ năng xử lý ảnh, xây dựng video clip.

Thứ tư, Phòng Thống kê tiếp tục hoàn thiện  trang tin, tập trung đổi mới giao diện, tăng tiện ích quản trị, tăng khả năng tương tác, liên kết và bảo mật.

Phòng Thống kê  là đơn vị thường trực Ban biên tập, quản lý và vận hành trang tin, cần tiếp tục hoàn thiện giao diện trang tin, tạo điểm nhấn hấp dẫn thu hút bạn đọc đến với trang tin; xây dựng công cụ tìm kiếm văn bản, tin, bài trên trang tin; tăng cường bảo mật trang tin. Cán bộ kỹ thuật cần nâng cao trình độ, kỹ năng quản trị trang tin cũng như sử dụng thành thạo tiến tới làm chủ các trang thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền, đơn cử: sử dụng máy quay phim và xây dựng các clip quay được lên trang tin…Cập nhật kịp thời tin, bài cho các cộng tác viên gửi đến, tránh để tin tức cập nhật chậm nhiều ngày dẫn đến khi duyệt đưa lên trang tin đã lạc hậu, mất tính thời sự.

Hàng tháng, phải tổng hợp danh sách các tin, bài viết công khai trên trên chuyên mục tin Nội bộ, trang tin điện tử, trong đó những tin bài không được đăng phải lý do… để các đơn vị, cá nhân biết và rút kinh nghiệm; Thanh toán tiền  nhuậm bút, thù lao kịp thời cho các đơn vị.Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật để tránh hiện tượng, một số tin, bài chưa được người có thẩm quyền duyệt vẫn được đăng trên trang tin.

Thứ sáu, Sửa đổi, bổ sung Quy chế công tác biên tập, quản lý và sử dụng trang tin cho phù hợp với điều kiện thực tế theo Kế hoạch công tác năm 2016 của VKSND thành phố, trong đó bổ sung quy trình quản trị, biên tập, duyệt tin, bài và  chế độ về kỹ thuật quản trị trang tin.    

Trang thông tin điện tử không chỉ là phương tiện chủ yếu để ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý chỉ đạo điều hành, tuyên tuyền các hoạt động của VKSND hai cấp, mà còn là nơi thể hiện văn hóa, hình ảnh của cán bộ, Kiểm sát viên VKSND hai cấp trước bạn đọc. Do đó, sự quan tâm hơn nữa của các đồng chí lãnh đạo các đơn vị, thành viên Ban biên tập và các cộng tác viên sẽ góp phần giữ vững trang thông tin điện tử của thành phố Đà Nẵng là một trong những đơn vị dẫn đầu của các VKSND tỉnh, thành khu vực miền Trung- Tây Nguyên./.

Tác giả bài viết: Văn Hưng

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

Hộp thư điện tử
Phần mềm quản lý án hình sự
Quản lý án dân sự
Truyền hình kiểm sát
báo bảo vệ pháp luật
Viện kiểm sát tối cao
Tạp chí kiểm sát
VKS Quảng Nam
thư viện pháp luật
Đại học kiểm sát

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 31

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 28


Hôm nayHôm nay : 4011

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 90220

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11138100

Bình yên trên vùng đất mới