10:35 ICT Chủ nhật, 25/02/2018
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Kiểm sát viên viết

QUY CHẾ THỐNG KÊ TRONG NGÀNH KSND TP ĐÀ NẴNG

QUY CHẾ THỐNG KÊ TRONG NGÀNH KSND TP ĐÀ NẴNG

QUY ĐỊNH V/V CÔNG TÁC THỐNG KÊ KIỂM SÁT TRONG NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (Đã sửa đổi, bổ sung theo quyết định số: 62/2012/QĐ-TKTP ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng)

MỘT SỐ  ĐỀ XUẤT VỀ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THỐNG KÊ  TRONG   NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THỐNG KÊ TRONG NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN

Trong những năm gần đây, công tác thống kê đã được lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân các cấp quan tâm. Công tác thống kê đã bám sát các hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát để thu thập, tổng hợp và cung cấp số liệu phản ánh tình hình tội phạm, kết quả thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của ngành, phục vụ tích cực cho hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành của Viện trưởng, phục vụ xây dựng báo cáo của Viện trưởng trước các kỳ họp Hội đồng nhân dân cùng cấp, phục vụ xây dựng các báo cáo chuyên đề , cung cấp số liệu về tội phạm và kết quả hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng cho các cơ quan Đảng và Nhà nước, cung cấp số liệu phục vụ nghiên cứu khoa học. Chất lượng và độ tin cậy của số liệu thống kê từng bước được nâng cao.

Hướng dẫn báo cáo công tác kiểm sát bắt, tạm giữ, tạm giam và xử lý tuần

Hướng dẫn báo cáo công tác kiểm sát bắt, tạm giữ, tạm giam và xử lý tuần

Thực hiện Khoản 2 Điều 8, Quy chế về chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo quyết định 379/QĐ-VKSTC ngày 13/07/2012 của Viện trưởng VKSND tối cao, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc báo cáo công tác kiểm sát bắt, tạm giữ, tạm giam và xử lý tuần như sau:

HƯỚNG DẪN CÁC ĐƠN VỊ LÀM BÁO CÁO THỐNG KÊ THÁNG 9 NĂM 2012

HƯỚNG DẪN CÁC ĐƠN VỊ LÀM BÁO CÁO THỐNG KÊ THÁNG 9 NĂM 2012

Theo công văn số 53/TKTP, ngày 20/8/2012, VKSND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các VKSND quận, huyện và các phòng nghiệp vụ như sau: 1. Báo cáo thống kê kỳ tháng 8/2012: - Các Phòng nghiệp vụ lập và có báo cáo thống kê nghiệp vụ tháng 8/2012 và các phụ lục thống kê tại phòng Thống kê tội phạm trước 9 giờ 30 ngày 04/9/2012. - Các VKSND quận, huyện lập và có báo cáo thống kê nghiệp vụ tháng 8/2012 và các phụ lục thống kê tại phòng Thống kê tội phạm trước 14 giờ 30 ngày 04/9/2012 . Để bảo đảm thời gian , các đơn vị nên phải lập biểu thống kê tháng từ ngày 31/8/2012 . Riêng báo cáo thống kê hình sự liên ngành , các VKSND quận, huyện vẫn lập và gửi theo thời gian quy định. 2. Báo cáo thống kê tình hình Bắt, tạm giữ, tạm giam và xử lý tuần( từ ngày 30/8 đến ngày 05/9/2012) Các đơn vị phải truyền và gửi cho Phòng thống kê tội phạm Báo cáo thống kê tình hình Bắt, tạm giữ, tạm giam và xử lý tuần trước 14 giờ 30 phút ngày 05/9/2012 để phòng kịp tổng hợp gửi theo quy định.

Góp ý về những khó khăn , vướng mắc trong công tác thống kê và CNTT

Góp ý về những khó khăn , vướng mắc trong công tác thống kê và CNTT

Thực hiện công văn số 2697/VKSTC- TKTP, ngày 14/8/2012 của VKSND tối cao về báo cáo những khó khăn vướng mắc trong công tác thống kê và CNTT, đồng thời để góp ý xây dựng và thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kiểm sát nhân dân theo Kế hoạch số 61/KH-VKSTC-TKTP, ngày 03/7/2012 của Viện trưởng VKSND tối cao, VKSND thành phố Đà Nẵng đã ban hành công văn số 51, ngày 16/8/2012 đề nghị các Viện trưởng VKSND quận, huyện và các Trưởng phòng nghiệp vụ báo cáo đánh giá công tác thống kê và CNTT của đơn vị mình, tập trung vào một số nội dung cơ bản sau đây:

Phát huy vai trò cán bộ CNTT

Ban chỉ đạo công nghệ thông tin (CNTT) thành phố vừa có cuộc khảo sát về việc ứng dụng CNTT tại 19 sở, ngành; 7 quận, huyện; 9 đơn vị đặc thù và cơ quan hiệp quản. Tuy tỷ lệ cán bộ chuyên trách về CNTT tại các đơn vị đều đạt 2,9 cán bộ/đơn vị, nhưng phần lớn không phải là cán bộ chuyên trách mà làm việc theo hình thức kiêm nhiệm.

Hướng dẫn lập và gửi báo cáo thống kê kỳ tháng 6 và 6 tháng năm 2012

Hướng dẫn lập và gửi báo cáo thống kê kỳ tháng 6 và 6 tháng năm 2012

Việc thực hiện báo cáo kỳ thống kê tháng 6 và 6 tháng năm 2012 là công tác định kỳ của Viện kiểm sát các cấp. Tuy nhiên năm 2012 ,có bổ sung thêm một số biểu mẫu mới như thống kê án ma túy, thống kê những người mới truy tố, biểu mẫu thống kê án tham nhũng có bổ sung thêm một số cột mục . . ., đồng thời, một số đơn vị thay đổi cán bộ thống kê nên nhiều khi không nắm hết được các văn bản đã hướng dẫn trước đây. Để làm tốt kỳ thống kê này, Phòng Thống kê tội phạm-VKSND TP Đà Nẵng hướng dẫn các đơn vị xây dựng báo cáo thống kê như sau:

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

4. Chế độ nhuận bút chi trả cho tin, bài dưới dạng văn bản, ảnh số, âm thanh số, phim số được đăng tải trên cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước (không phải là báo điện tử): thực hiện theo quy định tại Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2002 của Chính phủ về chế độ nhuận bút. Chỉ những tin, bài được duyệt đăng mới được hưởng mức nhuận bút hoặc thù lao như quy định dưới đây:

HỘP THƯ CỘNG TÁC VIÊN

HỘP THƯ CỘNG TÁC VIÊN

Trong tháng 4 và 5 năm 2012, Ban Biên tập đã nhận được tin, bài, ảnh của những tác giả : Lê Thị Bắc ( phòng TCCB, 09 bài ), Trương Đinh Minh Dũng ( VKS Cẩm Lệ, 6 bài ), Trần Viết Tuấn ( VKS Thanh Khê, 02 bài ), Lê Thị Hồng Mận ( VKS Hòa Vang, 02 bài ) Thái Bình ( VKS Hòa Vang, 02 bài ), Nguyễn Mạnh Hùng ( VKS Liên Chiểu, 01 bài ); Tề Hoàng Anh Tuấn ( VKS Ngũ Hành Sơn, 01 bài ); Nguyễn Văn Liếu ( phòng 10 , 01 bài ), Phạm Văn Dũng ( Văn phòng tổng hợp, 01 bài ), … Các viết này đã được Ban biên tập đăng tại các mục : tin Ngành, tin VKSND TP Đà Nẵng, tin tức- sự kiện và chuyên mục Kiểm sát viên viết của trang tin.

THÔNG BÁO VỀ THỐNG KÊ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

THÔNG BÁO VỀ THỐNG KÊ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Thực hiện công văn số 1306/VKSTC-TKTP ngày 03.05.2012 của Viện KSND Tối cao , ngày 30/5/2012, VKSND TP Đà Nẵng đã ban hành công văn số 41 về xác định chênh lệch số liệu của một số tiêu chí trong công tác thi hành án dân sự như: Số việc thụ lý mới; Số việc hoãn Thi hành án, Số việc trả lại đơn yêu cầu THA; xác định một số nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch số liệu trên, đồng thời đề nghị các đơn vị như sau:

Tăng cường sử dụng văn bản điện tử

Ngày 22/5/2012 Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Mục tiêu đến năm 2015 có 60% văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa cơ quan nhà nước được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử.

Ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của VKSNDTP Đà Nẵng

1. Quy chế này quy định về tổ chức, quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin lên trang tin của VKSNDTP Đà Nẵng; Quy định về nội dung thông tin và cơ chế phối hợp trong việc cung cấp, biên tập và cập nhật thông tin, dữ liệu lên trang tin của VKSNDTP Đà Nẵng; 2. Quy định này áp dụng cho cán bộ, công chức và nhân viên thuộc các VKSND quận, huyện và các phòng trực thuộc VKSNDTP Đà Nẵng (gọi tắt là các đơn vị ).

THÔNG BÁO VỀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN BIÊN TẬP

Thực hiện Quyết định số : 98/QĐ-VKS , ngày 19/ 4/2012 của Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng về việc thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử của VKSND TP Đà Nẵng, ngày 08/5/2012, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử VKSND TP Đà Nẵng đã họp phân công nhiệm vụ của từng thành viên như sau:

HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO THỐNG KÊ PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI

HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO THỐNG KÊ PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI

Thực hiện công văn số 1037/VKSTC-VP ngày 12.04.2012 của Viện trưởng Viện KSND Tối cao và công văn số 100/VKS-VP ngày 18.04.2012 của Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng V/v xây dựng báo cáo thực hiện kế hoạch giám sát của Quốc hội theo Nghị Quyết 520/NQ-UBTP13 ngày 04/04/2012 của Ủy ban tư pháp Quốc hội, Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng hướng dẫn các đơn vị xây dựng báo thống kê kỳ này như sau: 1/ Thời điểm lấy số liệu: Từ ngày 01/10/2009 đến 30/4/2012, được phân làm 3 kỳ: - Kỳ năm 2010 : Từ 01/10/2009 đến 30/9/2010; - Kỳ năm 2011 : Từ 01/10/2010 đến 30/9/2011; - Kỳ 7 tháng năm 2012 : Từ 01/10/2011 đến 30/4/2012

THÔNG BÁO VỀ CUỘC THI VIẾT VỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO VỀ CUỘC THI VIẾT VỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 03 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy VKSNDTP Đà Nẵng tổ chức cuộc thi viết về những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, đăng trêntrang thông tin điện tử của VKSND TP Đà Nẵng , Đảng uỷ VKSNDTP Đà Nẵng đề nghị các Chi bộ 1,2,3 , Ban chấp hành Công đoàn , Chi hội cựu chiến binh, Chi đoàn Thanh niên thuộc Đảng bộ VKSND TP Đà Nẵng và mời các Chi bộ VKSND quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tham dự.

Hướng dẫn khắc phục lỗ hổng bảo mật của hệ điều hành Microsoft Windows

Hướng dẫn khắc phục lỗ hổng bảo mật của hệ điều hành Microsoft Windows

Thực hiện công văn số 797/VKSTC-TKTP ngày 27/3/2012 của Cục Thống kê tội phạm, VKSND Tối cao về việc thông báo và hướng dẫn khắc phục lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng của hệ điều hành Microsoft Windows, đồng thời để bảo đảm an toàn cho hệ thống thông tin của VKSND TP Đà Nẵng và các đơn vị trực thuộc, phòng Thống kê tội phạm hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

HỘP THƯ CỘNG TÁC VIÊN VÀ BẠN ĐỌC

HỘP THƯ CỘNG TÁC VIÊN VÀ BẠN ĐỌC

Nhân dịp ngày trang thông tin điện tử VKSNDTP Đà Nẵng chính thức lấy tên miền : vksdanang.gov.vn ( ngày 30/3/2012), Ban quản trị trang thông tin điện tử VKSND TP Đà Nẵng xin trân trọng cảm ơn các đồng chí Cộng tác viên đã gửi tin, bài, ảnh cộng tác trên trang thông tin điện tử của VKSND TP Đà Nẵng

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LÀ SỰ NGHIỆP CỦA TOÀN DÂN

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LÀ SỰ NGHIỆP CỦA TOÀN DÂN

Để Công nghệ thông tin (CNTT) trở thành hạ tầng mềm trong nền tảng kinh tế xã hội như khẳng định của Nghị quyết Hội nghị Trung ương IV, các chuyên gia cho rằng, trước tiên các cấp lãnh đạo cần thay đổi nhận thức, biến CNTT thành sự nghiệp toàn dân.

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VKSNDTP ĐÀ NẴNG

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VKSNDTP ĐÀ NẴNG

Thực hiện Quyết định số 09/TKTP, ngày 19/12/2011 của Viện trưởng VKSNDTP Đà Nẵng về ban hành Quy chế về quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin lên trang thông tin điện tử ( gọi tắt Trang tin) của VKSNDTP Đà Nẵng , phòng TKTP xây dựng và phát triển Trang tin qua 02 giai đoạn , gồm :


Các tin khác

  Trang trước  1, 2, 3 ... , 19, 20, 21  Trang sau 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

Quản lý án dân sự
Viện kiểm sát tối cao
Truyền hình kiểm sát
báo bảo vệ pháp luật
thư viện pháp luật
VKS Quảng Nam
Tạp chí kiểm sát
Hộp thư điện tử
Đại học kiểm sát
Phần mềm quản lý án hình sự

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 43

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 42


Hôm nayHôm nay : 2110

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 150180

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 10269407

Bình yên trên vùng đất mới