19:55 ICT Thứ hai, 17/06/2019
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Văn bản mới

Nội dung mới cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

Nội dung mới cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

Ngày 20/11/2018, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV đã thông qua Luật Phòng chống tham nhũng ( Luật PCTN ) thay thế Luật PCTN số 55/2005/QH11, Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13. Luật này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2019.

Một số điểm mới về báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy trong ngành Kiểm sát nhân dân

Ngày 25/4/2019, Viện trưởng Viện KSND tối cao có Quyết định số 169/QĐ-VKSTC ban hành Biểu mẫu thống kê về phòng, chống ma túy, Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 436/QĐ-VKSTC-VP ngày 29/9/2011.

Nghị định 113/2018/NĐ-CP: Quy định mới đối với về hưu trước tuổi

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP chính sách tinh giản biên chế.

Một số nội dung cơ bản của Thông tư liên tịch số 03/2018 quy định về phối hợp trong việc trao đổi thông tin về tội phạm và giải quyết kiến nghị khởi tố được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra

Sáng ngày 17/4/2019, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị tập huấn các Thông tư liên tịch, trong đó có Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-TTCP ngày 18/10/2018 quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Cơ quan thanh tra trong việc trao đổi thông tin về tội phạm và giải quyết kiến nghị khởi tố được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra (viết tắt là Thông tư liên tịch 03/2018).

Tòa án nhân dân tối cao thông báo kết quả giải đáp vướng mắc

Ngày 09/01/2019, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức buổi giải đáp trực tuyến toàn quốc về một số vướng mắc trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự, dân sự và hành chính. Trên cơ sở các ý kiến phản ánh vướng mắc và giải đáp của Hội đồng Thẩm phán, Tòa án nhân dân tối cao thông báo kết quả giải đáp vướng mắc như sau

Thông báo rút kinh nghiệm 06 tháng cuối năm về công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động

Thông báo rút kinh nghiệm 06 tháng cuối năm về công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật, đặc biệt chú trọng chất lượng, hiệu quả đối với công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm, VKSND tối cao đã có thông báo rút kinh nghiệm như sau:

Hướng dẫn tham gia, tham dự các phiên toà giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật

Để thống nhất về nhận thức, cách thức việc tham gia, tham dự phiên tòa dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động rút kinh nghiệm, trong ngành Kiểm sát nhân dân khi thực hiện Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính năm 2015, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã hướng dẫn một số nội dung, cụ thể.

Hướng dẫn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật năm 2019

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019, Chỉ thị số 10/2016 và Chỉ thị số 04/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác kháng nghị và tăng cường nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

Chỉ thị công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019

Chỉ thị công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019

Ngày 28/12/2018, Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-VKSTC về Công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019

Án lệ số 11/2017/AL về công nhận hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất mà trên đất có tài sản không thuộc Sở hữu của bên thế chấp

Án lệ số 11/2017/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2017 và được công bố theo Quyết định số 299/QĐ-CA ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Án lệ số 20/2018/AL về xác lập quan hệ hợp đồng lao động sau khi hết thời gian thử việc

Án lệ số 20/2018/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2018 và được công bố theo Quyết định số 269/QĐ-CA ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Án lệ số 21/2018/AL về lỗi và thiệt hại trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê tài sản

Án lệ số 21/2018/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2018 và được công bố theo Quyết định số 269/QĐ-CA ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Hướng dẫn về phát hiện vi phạm và thực hiện quyền kháng nghị đối với những vi phạm trong việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động, phá sản và xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính

Hướng dẫn về phát hiện vi phạm và thực hiện quyền kháng nghị đối với những vi phạm trong việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động, phá sản và xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính

Ngày 01/11/2018, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 10) ban hành Hướng dẫn số 08 về “Hướng dẫn phát hiện vi phạm và thực hiện quyền kháng nghị đối với những vi phạm trong việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động, phá sản và xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân”.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết, xét xử vụ án hành chính

Tòa án nhân dân tối cao vừa ban hành Công điện 01/2018/CT-CA về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết, xét xử các vụ án hành chính.

Hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12-1-2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.

Hướng dẫn lập hồ sơ kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động, phá sản và xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân

Hướng dẫn lập hồ sơ kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động, phá sản và xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân

Ngày 19/10/2018, VKSND tối cao đã ban hành Hướng dẫn số 02 về “Hướng dẫn lập hồ sơ kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động, phá sản và xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân”.

Giải đáp một số vướng mắc trong tố tụng hành chính

Ngày 19/9/2018, đồng chí Nguyễn Hòa Bình- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ký ban hành văn bản số 02 về giải đáp một số vướng mắc về tố tụng hành chính.

Người không đủ tiêu chuẩn làm Luật sư

Ngày 8/8/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 137/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật luật sư.

Nghị định 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về 11 trường hợp tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức

Đây là chính sách mới về tinh giản biên chế tại Nghị định 113/2018/NĐ-CPđược Chính phủ ban hành Ngày 31/8/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 113/2018/NĐ-CP về tinh giãn biên chế cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy Nhà nước

Nghỉ Tết dương lịch năm 2019

Nghỉ Tết dương lịch năm 2019

Theo Bộ luật Lao động năm 2012, Công văn 6519/VPCP-KGVX ngày 11/7/2018 của Văn phòng Chính phủ thì lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2019 được thực hiện như sau:


Các tin khác

1, 2, 3 ... 23, 24, 25  Trang sau 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

Phần mềm quản lý án hình sự
Hộp thư điện tử
Viện kiểm sát tối cao
Đại học kiểm sát
thư viện pháp luật
báo bảo vệ pháp luật
VKS Quảng Nam
Tạp chí kiểm sát
Truyền hình kiểm sát
Quản lý án dân sự

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 22


Hôm nayHôm nay : 3695

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 59398

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 12675379

Bình yên trên vùng đất mới