22:17 ICT Thứ sáu, 22/06/2018
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Văn bản mới

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TRỰC TUYẾN CÔNG TÁC THỐNG KÊ NĂM 2013

Thứ năm - 21/11/2013 20:44
Ngày 18/11/2013, Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến công tác thống kê năm 2013 vào lúc 8 giờ ngày 26/11/2013, Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin đăng toàn văn Kế hoạch này để các đơn vị được biết. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân quận, huyện, các Phòng nghiệp vụ trực thuộc thành phố Đà Nẵng tải tài liệu tại mục Download văn bản, trang tin này để nhận tài liệu hội nghị. Nếu có vướng mắc, liên hệ qua số điện thoại: 0511-3895507 ( gặp đ/c Việt Hồng- Phó Phòng hoặc đ/c Thái Sơn- chuyên viên CNTT) để hỗ trợ ./.

 

 

Viện kiểm sát nhân dân

Tối cao

––––––––

Số:114 /KH-VKSTC-TKTP

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2013

                   

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến công tác thống kê năm 2013

__________________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.1. Mục đích

- Quán triệt những nội dung cơ bản của Quyết định số 374/QĐ-VKSTC ngày 16/8/2013 ban hành kèm theo Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp (Quyết định 374); Quyết định số 375/QĐ-VKSTC ngày 16/8/2013 ban hành kèm theo Hệ thống chỉ tiêu thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp(Quyết định 375) và Quyết định số 452/QĐ-VKSTC ngày 04/10/2013 của Viện trưởng VKSND tối cao ban hành kèm theo Chế độ báo cáo thống kê công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp (Quyết định 452); đảm bảo thực hiện thống nhất trong toàn ngành về các biểu mẫu và phụ lục thống kê mới.

- Nâng cao chất lượng các báo cáo thống kê, đảm bảo số liệu thống kê đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn; phản ánh trung thực hoạt động nghiệp vụ của mỗi đơn vị và của toàn Ngành.

1.2. Yêu cầu

- Nội dung, chương trình Hội nghị phải đảm bảo phù hợp, đúng trọng tâm, hiệu quả, tiết kiệm.

- Tập trung nghe giới thiệu và tăng cường thảo luận, nắm chắc những nội dung cơ bản của Quyết định 374, 375 và 452 để thực hiện đúng.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung

- Phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Quyết định 374, 375 và 452.

- Hướng dẫn thực hiện các biểu mẫu và phụ lục thống kê mới được ban hành (21 biểu mẫu, 5 phụ lục).

- Hướng dẫn sử dụng các phần mềm thống kê mới, phần mềm truyền dữ liệu và mạng máy tính.

- Thảo luận, giải đáp những khó khăn vướng mắc về thực hiện Quyết định 452, tập trung chủ yếu vào các biểu mẫu và phụ lục thống kê.

2. Thành phần Hội nghị

2.1 Chỉ đạo Hội nghị:Đ/c Hoàng Nghĩa Mai – Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao.

2.2 Khách mời:Lãnh đạo Tổng cục Thống kê và một số Vụ thuộc Tổng cục thống kê có liên quan.

2.3 Đại biểu dự Hội nghị:

- VKSND tối cao:

+ Các đơn vị nghiệp vụ thuộc VKSND tối cao: Đại diện Lãnh đạo và cán bộ làm công tác thống kê.

+ Văn phòng VKSND tối cao: 1 Lãnh đạo Văn phòng.

+ Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin: Toàn thể đơn vị.

+ Trường Đại học kiểm sát Hà Nội và Phân hiệu Trường đ ào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh: Mỗi đơn vị 1 đại biểu.

+ Truyền hình Kiểm sát, Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát, Trang thông tin điện tử của Ngành: Mỗi đơn vị cử phóng viên đưa tin Hội nghị.

- VKS quân sự :

+ Đại diện Lãnh đạo VKS quân sự trung ương.

+ Đại diệnLãnh đạo phòng nghiệp vụ và cán bộ làm công tác thống kê.

+ Đại diện Lãnh đạo phòng khiếu tố nghiên cứu thống kê tội phạm và 1 cán bộ làm công tác thống kê.

+ Đại diện Lãnh đạo VKS quân sự quân khu hoặc tương đương và cán bộ làm công tác thống kê.

+ Đại diện Lãnh đạo VKS khu vực và cán bộ làm công tác thống kê.

(VKS Quân sự quân khu và VKS khu vực tập huấn tại điểm cầu của VKSND tỉnh, thành phố nơi đơn vị đóng quân).

- VKS địa phương: 

+ Lãnh đạo VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phụ trách công tác thống kê và công nghệ thông tin.

+ Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc VKSND cấp tỉnh và cán bộ làm công tác thống kê của phòng.

+ Lãnh đạo, cán bộ Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin VKSND cấp tỉnh.

+ Đại diện Lãnh đạoViện và cán bộ làm công tác thống kê VKSND cấp huyện.

2.4 Thời gian, địa điểm:

-  Thời gian: 01 buổi sáng, dự kiến vào ngày 26/11/2013 (Ngày chính thức sẽ thông báo trong giấy triệu tập).

-  Địa điểm: Tại 66 điểm cầu (VKSND tối cao,VKS Quân sự Trung ương, đại diện Văn phòng VKSND tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và 63 VKSND tỉnh, thành phố).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

- Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin: Xây dựng Kế hoạch, Chương trình Hội nghị; chuẩn bị tài liệu, phân công báo cáo viên, mời khách, phối hợp với VNPT đảm bảo kỹ thuật cho Hội nghị.

- Văn phòng VKSND tối cao: Phát hành Giấy mời đại biểu và Thông báo triệu tập Hội nghị, kinh phí cho đại biểu khách mời; chuẩn bị hội trường (Ma két, âm thanh, ánh sáng ...) tại VKSND tối cao.

- VKSND tỉnh, thành phố; VKS Quân sự trung ương, đại diện Văn phòng VKSND tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với VNPT và viễn thông các tỉnh để chuẩn bị hội trường tại các điểm cầu.

- VKSND các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương, VKS Quân sự Trung ương sao gửi giấy triệu tập cho các đơn vị cấp dưới.

2. Tài liệu phục vụ Hội nghị

- Ban Tổ chức gửi tài liệu cho các đơn vị qua hộp thư điện tử của Văn phòng VKSND các tỉnh, thành phố, đồng thời đăng tải lên Trang thông tin điện tử của VKSND tối cao tại chuyên mục "Công tác thống kê và công nghệ thông tin". Các đơn vị cần chủ động truy cập để lấy tài liệu và phát hành cho các thành viên tham dự Hội nghị của đơn vị mình để nghiên cứu trước. Nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ với đồng chí Nhiếp Văn Ngọc - Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, số ĐTDĐ 0904.158.276.

- Các đồng chí đăng ký phát biểu liên hệ với đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, số ĐTDĐ 0947.866.188. Mỗi bài phát biểu không quá 10 phút.

 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn  trực tuyến về công tác thống kê năm 2013 của VKSND tối cao. Quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị cần phản ánh kịp thời về Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin để xem xét, giải quyết./.

 

 

  Nơi nhận:

- Đ/c Nguyễn Hoà Bình – Viện trưởng VKSTC (để b/c);

- Lãnh đạo VKSNDTC;

- VKSND tỉnh, TP trực thuộc TƯ (để thực hiện);

- Viện kiểm sát quân sự TW (để thực hiện);

- Vụ 1, 1A, 1B, 1C, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, VPT1, VPT2, VPT3, Cục 6 (để thực hiện);

- Văn Phòng VKSND tối cao (p/h thực hiện);

- Lưu: VT, TKTP.

KT. Viện trưởng

Phó Viện trưởng Thường trực

 

 

                             Đã ký

 

 

 

Hoàng Nghĩa Mai

Tác giả bài viết: Văn Hưng

Nguồn tin: vksndtc.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

Đại học kiểm sát
báo bảo vệ pháp luật
Hộp thư điện tử
Viện kiểm sát tối cao
Truyền hình kiểm sát
Quản lý án dân sự
Phần mềm quản lý án hình sự
VKS Quảng Nam
thư viện pháp luật
Tạp chí kiểm sát

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 41


Hôm nayHôm nay : 4289

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 121953

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11003934

Bình yên trên vùng đất mới