23:36 ICT Chủ nhật, 24/06/2018
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Văn bản mới

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SƠ KẾT 3 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SÔ 48-CT/TW NGÀY 22/10/2010 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Thứ sáu - 13/09/2013 09:11
Ngày 09 tháng 9 năm 2013 VKSND tối cao xây dựng kế hoạch tổ chức sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị trongngành Kiểm sát nhân dân.Trang thông tin điện tử VKSND thành phố đăng toàn văn để các đơn vị tham khảo.

 

 

 

 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỐI CAO
 

Số: 96/KH-VKSTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức sơ kết 03 năm triển khai thực hiện
Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị
 

Thực hiện Kế hoạch số 213/KH-BCĐ ngày 06/8/2013 của Ban Chỉ đạo 138/CP của Chính phủ về việc tổ chức sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới,VKSND tối cao xây dựng kế hoạch tổ chức sơ kết trong ngành Kiểm sát nhân dân như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Đánh giá toàn diện thực trạng tình hình triển khai, kết quả thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị trong ngành Kiểm sát nhân dân; chỉ rõ những hạn chế, bất cập, nguyên nhân; đề xuất chủ trương, giải pháp tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm thuộc trách nhiệm của ngành Kiểm sát, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

2. Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, lãnh đạo chuyên môn và từng cán bộ, đảng viên ngành Kiểm sát nhân dân tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

3. Việc sơ kết Chỉ thị số 48-CT/TW được tiến hành ở Viện kiểm sát các cấp, bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng đơn vị; bảo đảm hiệu quả, thiết thực và tiết kiệm.

II. NỘI DUNG SƠ KẾT

1. Đánh giá thực trạng tình hình hoạt động của các loại tội phạm, những yếu tố tác động đến công tác phòng, chống tội phạm tại đơn vị, địa phương trong thời gian triển khai, thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW.

2. Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Viện kiểm sát các cấp; vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên ngành Kiểm sát trong việc thực hiện, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân và gia đình tham gia phòng, chống tội phạm.

3. Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu đã nêu trong Chỉ thị số 48-CT/TW; đồng thời tập trung phân tích kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo Kế hoạch số 06-KH/BCS ngày 16/11/2010 của Ban cán sự Đảng VKSND tối cao về thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW; chú ý làm rõ những mặt đạt được, chưa được và nguyên nhân theo các nội dung sau:

- Thực hiện quyền hạn, trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm (công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự; công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; việc phối hợp với các cơ quan tư pháp trong việc xác định án điểm, tổ chức phiên toà xét xử lưu động; việc kiến nghị các cơ quan hữu quan có biện pháp phòng ngừa vi phạm, tội phạm).

- Công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật về đấu tranh phòng, chống tội phạm cho nhân dân; thông qua việc giải quyết các vụ án hình sự, tuyên truyền chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tội phạm để nâng cao nhận thức pháp luật của cán bộ, nhân dân.

- Công tác thống kê nghiệp vụ, thống kê tội phạm liên ngành; việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong ngành Kiểm sát nhân dân đối với công tác phòng, chống tội phạm.

- Công tác cải cách tư pháp, xây dựng pháp luật về phòng, chống tội phạm.

- Việc tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm.

- Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong ngành Kiểm sát nhân dân.

- Công tác hợp tác quốc tế giữa VKSND tối cao với Viện kiểm sát, Viện công tố các nư­­ớc, các tổ chức, cơ quan tư pháp trên thế giới và khu vực trong công tác phòng, chống tội phạm.

4. Những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và kiến nghị.

5. Những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW tại đơn vị, địa phương. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện kiểm sát địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao có hình thức sơ kết phù hợp, bảo đảm đúng mục đích yêu cầu và nội dung thực hiện theo sự phân công tại Kế hoạch số 06-KH/BCS ngày 16/11/2010 của Ban cán sự Đảng VKSND tối cao (được sao gửi kèm theo kế hoạch này); xây dựng Báo cáo sơ kết gửi về Ban chỉ đạo ngành Kiểm sát nhân dân về các Chương trình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội (qua Phòng Tổng hợp, Văn phòng VKSND tối cao).

- Thời điểm lấy số liệu xây dựng báo cáo sơ kết: từ ngày 01/10/2010 đến ngày 30/9/2013.

- Báo cáo sơ kết gửi về Phòng Tổng hợp, Văn phòng VKSND tối cao trước ngày 07/10/2013.

2. Giao Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo các Chương trình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội ngành Kiểm sát nhân dân tham mưu giúp Ban chỉ đạo theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; xây dựng Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Ban Chỉ đạo 138/CP trong ngành Kiểm sát nhân dân (hoàn thành báo cáo gửi Ban Chỉ đạo 138/CP trước ngày 18/10/2013)./.

 

 

Nơi nhận: 

- Các đồng chí lãnh đạo Viện;                

- Văn phòng TT 138 - BCA;

- Các đơn vị thuộc VKSND tối cao;

- VKS Quân sự TW;

- Các VKS tỉnh, thành phố thuộc TW;

- Lưu: VT, TH.                                           
         

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

 
 
(Đã ký)
 
 
 

Hoàng Nghĩa Mai

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nguồn tin: vksndtc.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

VKS Quảng Nam
Tạp chí kiểm sát
báo bảo vệ pháp luật
Viện kiểm sát tối cao
Hộp thư điện tử
Truyền hình kiểm sát
thư viện pháp luật
Quản lý án dân sự
Phần mềm quản lý án hình sự
Đại học kiểm sát

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 37

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 36


Hôm nayHôm nay : 4868

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 132369

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11014350

Bình yên trên vùng đất mới