22:15 ICT Thứ sáu, 22/06/2018
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Văn bản mới

NGHỊ QUYẾT VỀ TRANG PHỤC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH KIỂM SÁT VÀ GIẤY CHỨNG MINH KIỂM SÁT VIÊN

Thứ tư - 26/06/2013 09:30
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân số 34/2002/QH10; Căn cứ Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân số 03/2002/PL-UBTVQH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Pháp lệnh số 15/2011/UBTVQH12; Xét đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Cán bộ, công chức, viên chức Viện kiểm sát nhân dân được cấp trang phục để sử dụng theo niên hạn gồm có:

- Quần áo lễ phục mùa hè: năm năm một bộ;

- Quần áo lễ phục mùa đông: năm năm một bộ;

- Áo sơ mi dài tay lễ phục mùa đông: năm năm một chiếc;

- Quần, áo xuân - hè trang phục thường dùng nam, nữ: một năm một bộ, lần đầu cấp hai bộ; đối với cán bộ, công chức, viên chức Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trởvào cấp một năm hai bộ;

- Quần, áo thu - đông trang phục thường dùng nam, nữ: hai năm một bộ, lần đầu cấp hai bộ; đối với cán bộ, công chức, viên chức Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trởvào cấp bốn năm một bộ, lần đầu cấp hai bộ;

- Áo khoác chống rét nam, nữ: năm năm một chiếc;

- Áo sơ mi dài taytrang phục thường dùng nam, nữ: một năm một chiếc, lần đầu cấp hai chiếc;

- Cà vạt: năm năm hai chiếc;

- Thắt lưng: hai năm một chiếc;

- Giầy da: hai năm một đôi, lần đầu cấp hai đôi;

- Bít tất: một năm hai đôi;

- Dép quai hậu: một năm một đôi;

- Áo mưa: hai năm một chiếc.

Kiêm sát viên, Điều tra viên, Kiểm tra viên và Chuyên viên còn được cấp cặp đựng tài liệu: ba năm một chiếc.

2. Cán bộ, công chức, viên chức Viện kiểm sát nhân dân được cấp trang phục một lần như sau:

- Phù hiệu ngành Kiểm sát;

- Mũ kêpi;

- Bộ cành tùng đơn gắn trên ve áo lễ phục;

- Cuống đeo huân chương (dùng cho lễ phục vào dịp đại lễ);

- Bộ phù hiệu gắn trên ve áo trang phục thường dùng;

- Bộ cấp hiệu gắn trên vai áo;

- Biển tên, chức vụ.

Điều 2.

1. Hình thức, chất liệu, màu sắc trang phục của cán bộ, công chức, viên chức Viện kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định.

2. Trang phục, phù hiệu và cấp hiệu của Kiểm sát viên, Điều tra viên, quân nhân, công chức, viên chức quốc phòng làm việc tại Viện kiểm sát quân sự các cấp thực hiện theo quy định về trang phục đối với Quân đội nhân dân Việt Nam.

Điều 3.

Phù hiệu ngành Kiểm sát hình tròn, nền đỏ, có tia chìm ly tâm; đường kính 35 mm, dày 1,5 mm, làm bằng hợp kim; hai bên có hình bông lúa, ởgiữa có hình ngôi sao năm cánh dập nổi màu vàng, đường kính 20 mm; ởdưới có nửa bánh xe răng đường kính 4 mmmàu xanh thẫm, trong vòng cung bánh xecó các chữ “KS” màu bạch kim; phù hiệu được bao quanh bởi cành tùng kép màu vàng.

Điều 4.

1. Phù hiệu gắn trên ve áo lễ phục của lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân các cấp và Kiểm sát viên, Điều tra viên là cành tùng đơn màu vàng, chiều dài 65mm, có 09 nhánh, thiết kế riêng biệt không liền sao.

2. Phù hiệu gắn trên ve áo trang phục thường dùng của lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân các cấp và Kiểm sát viên, Điều tra viên có hình bình hành, nền màu đỏ tươi, cạnh dài 55 mm, cạnh ngắn 33 mm, góc nhọn 60 độ, viền xung quanh và ở giữa có biểu tượng thanh kiếm lá chắn màu vàng.

Điều 5.

1. Cấp hiệu gắn trên vai áo của lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân các cấp và Kiểm sát viên, Điều tra viên có hình ngũgiác, nền màu đỏ tuơi, có tạo hoa văn; chiều dài 130 mm, phần đuôi rộng 50 mm, phần đầu rộng 40 mm, cóviền màu vàngrộng 5 mm ở hai cạnh dọc và đầu vát nhọn; phần đầu vát nhọn được gắn chốt bằng kim loại có hình phù hiệu ngành Kiểm sát đường kính 15 mm.

2. Cấp hiệu của lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân các cấp và Kiểm sát viên, Điều tra viên cụ thể như sau:

- Cấp hiệu của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao không có vạch, ởgiữa có gắn hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam màu vàng, đường kính 23 mm.

- Cấp hiệu của Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao không có vạch, ởgiữa có gắn ba ngôi sao màu vàng, đường kính 22 mm.

- Cấp hiệu của Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao không có vạch, ởgiữa có gắn hai ngôi sao màu vàng, đường kính 22 mm.

- Cấp hiệu của Điều tra viên cao cấp không có vạch, ở giữa có gắn một ngôi sao màu vàng, đường kính 22 mm.

- Cấp hiệu của Viện trưởng, Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh có hai vạch dọc màu vàng, ở giữa có gắn bốn ngôi sao màu vàng đường kính 20 mm.

- Cấp hiệu của Kiểm sát viên trung cấp, Điều tra viên trung cấp và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện có hai vạch dọc màu vàng, ởgiữa cógắn ba ngôi sao màu vàng đường kính 20 mm.

- Cấp hiệu của Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện có hai vạch dọc màu vàng, ởgiữa có gắn hai ngôi sao màu vàng đường kính 20 mm. Trường hợp Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhândân cấp huyện là Kiểm sát viên trung cấp thì mang cấp hiệu của Kiểm sát viên trung cấp.

- Cấp hiệu của Kiểm sát viên sơ cấp, Điều tra viên sơ cấp cóhai vạch dọc màu vàng, ởgiữa có gắn một ngôi sao màu vàng đường kính 20 mm.

Điều 6.

Phù hiệu, cấp hiệu và chế độ sử dụng phù hiệu, cấp hiệu đối với cán bộ, công chức, viên chức khác của Viện kiểm sát nhân dân các cấp do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định.

Điều 7.

1. Giấy chứngminh Kiểm sát viên do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao cấp.

2. Giấy chứng minh Kiểm sát viên có chiều dài 95 mm, chiều rộng 62 mm, gồm 2 mặt cóđặc điểm nhưsau:

- Mặt trước: Nền đỏ, trên cùng là dòng chữ “Cộng hòaxã hội chủ nghĩa Việt Nam” màu vàng; ởgiữa là hình Quốc huy nước Cộng hòaxã hội chủ nghĩa Việt Nam; phía dưới Quốc huy là dòng chữ “Giấy chứng minh Kiểm sát viên” màu vàng (hình 1).

CỘNG HÒAXÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

 

QUỐC HUY

 

 

 

 

GIY CHỨNG MINH KIM SÁT VIÊN

Hình 1

- Mặt sau: Nền trắng có hoa văn chìm, màu hồng; có một đường gạch chéo màu đỏ rộng 8 mm, chạy từ góc dưới bên trái lên góc trên bên phải, ởgiữa có ngôi sao vàng năm cánh; có phù hiệu ngành Kiểm sát ở góc trên bên trái; có ảnh của Kiểm sát viên ởgóc dưới bên trái; có thông tin vềhọ và tên,ngày, tháng, năm sinh, chức danh, Viện kiểm sát nhân dân nơi công tác của Kiểm sát viên (hình 2).

Điều 8.

Trong giờ làm việc và khi thực hiện nhiệm vụ, Kiểm sát viên, cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát phải mang trang phục theo quyđịnh; Kiểm sát viên phải mang Giấy chứng minh Kiểm sát viên.

Điều 9.

1. Kiểm sát viên không được sử dụng phù hiệu, cấp hiệu và Giấy chứng minh Kiểm sát viên vào mục đích riêng; không được dùng Giấy chứng minh Kiểm sát viên thay giấy giới thiệu, giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác.

2. Việc cấp, đổi, thu hồi phù hiệu, cấp hiệu, Giấy chứng minh Kiểm sát viên do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định.

Điều 10.

Người nào sử dụng trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, Giấy chứng minh Kiểm sát viên trái pháp luật hoặc để làm những việc trái pháp luật thì tùytheo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quyđịnh của pháp luật.

Điều 11.

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 219/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 09/01/2003 của Ủyban Thường vụ Quốc hội về trang phục đối với cán bộ, công chức ngành Kiểm sát và Giấy chứng minh Kiểm sát viên.

2. Chính phủ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 12;
- VP Chủ tịch nước;
- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;
- Lưu HC, TP, PL.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Sinh Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

VKS Quảng Nam
Hộp thư điện tử
thư viện pháp luật
Tạp chí kiểm sát
Viện kiểm sát tối cao
Truyền hình kiểm sát
Phần mềm quản lý án hình sự
báo bảo vệ pháp luật
Đại học kiểm sát
Quản lý án dân sự

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 36


Hôm nayHôm nay : 4268

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 121932

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11003913

Bình yên trên vùng đất mới