07:36 ICT Thứ bảy, 23/06/2018
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Văn bản mới

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH VỀ TRANG PHỤC, GIẤY CHỨNG MINH KSV

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH VỀ TRANG PHỤC, GIẤY CHỨNG MINH KSV

Ngày 16/8/2012, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 522b/NQ-UBTVQH13 về trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát và Giấy chứng minh Kiểm sát viên. Ngày 12/8/2013, Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-VKSTC-BTC “Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 522b/NQ-UBTVQH13 ngày 16/8/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát và Giấy chứng minh Kiểm sát viên”. Trang thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đăng toàn văn Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-VKSTC-BTC để cán bộ, công chức trong Ngành biết.

Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ Tuyên truyền VKSND thành phố Đà Nẵng

Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ Tuyên truyền VKSND thành phố Đà Nẵng

Ngày 06/8/2013, Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng đã ban hành kèm theo Quyết định số:52 /QĐ-VKS-TKTP, ngày 06 /8/2013 kèm theo Quy chế về Tổ chức và hoạt động của Tổ Tuyên truyền VKSND thành phố Đà Nẵng. Ban Biên tập trang thông tin điện tử VKSND thành phố Đà Nẵng đăng một số nội dung cơ bản của Quy chế này

NGHI ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ SỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỐNG KÊ

NGHI ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ SỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỐNG KÊ

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 79/2013/NĐ-CP, ngày 19/7/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê. Theo đó, mức phạt tiền cao nhất đối với hành vi vi phạm lên đến 30 triệu đồng.

Giảm 50% tổng số lãi suất đối với các trường hợp trả nợ tiền sử dụng đất trước 31/12/2013

Giảm 50% tổng số lãi suất đối với các trường hợp trả nợ tiền sử dụng đất trước 31/12/2013

Ngày 29-7, UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành chính sách thu nợ tiền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân được UBND thành phố giao quyền sử dụng đất để làm nhà ở và cho nợ tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

Thông báo về việc phân công trách thành viên Tổ Tuyên truyền

Thông báo về việc phân công trách thành viên Tổ Tuyên truyền

Thực hiện Quyết định số: 102 /QĐ-VKS, ngày 27/5/2013 của Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng về việc thành lập Tổ truyên truyền của VKSND TP Đà Nẵng, ngày 22/7/2013, VKSND TP Đà Nẵng phân công trách nhiệm, nhiệm vụ của từng Thành viên Tổ Tuyên truyền từ ngày 01/8/2013, như sau:

Chương trình thực hiện đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức

Chương trình thực hiện đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức

Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-VKSTC ngày 05/6/2013 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thực hiện việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng xây dựng Chương trình thực hiện Kế hoạch với những nội dung cụ thể như sau:

Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân

Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân

Ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1557/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức", thực hiện Công văn số 01/BCĐCCCVCC ngày 01/3/2013 của Ban chỉ đạo trung ương về việc triển khai Quyết định trên, ngày 05/6/2013, VKSND tối cao ban hành Kế hoạch số 59/KH-VKSTC về việc thực hiện việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành KSND. Trong đó có các nội dụng chủ yếu sau:

Hướng dẫn về nộp lệ phí trước bạ

BỘ TÀI CHÍNH Số: 124/2011/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 31tháng 08năm 2011 THÔNG TƯ Hướng dẫn về lệ phí trước bạ

TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO LUẬT TỔ CHỨC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN (SỬA ĐỔI)

TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO LUẬT TỔ CHỨC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN (SỬA ĐỔI)

Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Dự thảo Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi) và Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến ngành Kiểm sát nhân dân về Dự thảo này. Trang thông tin điện tử VKSND thành phố Đà Nẵng đăng toàn văn để các đơn vị, cá nhân nghiên cứu, tham gia góp ý ( Các đơn vị, cá nhân có thể tải toàn văn Dự thảo Luật tổ chức VKSND tại mục Tổ chức cán bộ,Download Văn bản của Trang tin này)

Tăng "lương tối thiểu chung" lên 1,15 triệu đồng từ 1/7

Theo Nghị định 66/2013/NĐ-CP, "mức lương cơ sở" sẽ được thay thế cho "mức lương tối thiểu chung" là 1.150.000 đồng/tháng, tăng 100.000 đồng/tháng và được áp dụng từ ngày 01/07/2013.

Quy định về quản lý, sử dụng trang phục Viện kiểm sát nhân dân, Giấy chứng minh, Giấy chứng nhận chức danh pháp lý ngành Kiểm sát

Quy định về quản lý, sử dụng trang phục Viện kiểm sát nhân dân, Giấy chứng minh, Giấy chứng nhận chức danh pháp lý ngành Kiểm sát

Ngày 21 tháng 02 năm 2013 Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quy định về việc quản lý, sử dụng trang phục Viện kiểm sát nhân dân, Giấy chứng minh, Giấy chứng nhận chức danh pháp lý ngành Kiểm sát.

NGHỊ QUYẾT VỀ TRANG PHỤC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH KIỂM SÁT VÀ GIẤY CHỨNG MINH KIỂM SÁT VIÊN

NGHỊ QUYẾT VỀ TRANG PHỤC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH KIỂM SÁT VÀ GIẤY CHỨNG MINH KIỂM SÁT VIÊN

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân số 34/2002/QH10; Căn cứ Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân số 03/2002/PL-UBTVQH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Pháp lệnh số 15/2011/UBTVQH12; Xét đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,

Nhiều quy định sát sườn với người dân có hiệu lực

Nhiều quy định sát sườn với người dân có hiệu lực

Các thông tin trong cơ sở dữ liệu đất đai đưa lên mạng đã được kiểm tra, nghiệm thu… sẽ có giá trị pháp lý. Trong tháng 6-2013, nhiều quy định quan trọng của Chính phủ và các bộ, ngành có hiệu lực thi hành. Báo Pháp Luật TP.HCM trích giới thiệu một số quy định có liên quan đến đông đảo bạn đọc.

Góp ý dự thảo hệ thống chỉ tiêu thống kê tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động tư pháp

Thực hiện công văn số 1560/VKSTC-TKTP ngày 17/5/2013 của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao về việc góp ý dự thảo hệ thống chỉ tiêu thống kê tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động tư pháp; Cục thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin đã xây dựng Dự thảo hệ thống chỉ tiêu vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp và Bản thuyết minh. Các tài liệu này được lưu trữ trên trang thông tin điện tử (Web) của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ: http://vksdanang.gov.vn.

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI

1. Phạm vi điều chỉnh: Chế độ báo cáo thống kê về người chưa thành niên phạm tội bao gồm các quy định về: đối tượng áp dụng, nội dung báo cáo, kỳ hạn, thời hạn thực hiện, hiệu chỉnh, sử dụng thông tin thống kê và tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê người chưa thành niên phạm tội . 2. Đối tượng áp dụng: a) Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; b) Các đơn vị nghiệp vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; c) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh); d) Viện kiểm sát nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện); e) Viện kiểm sát quân sự các cấp; g) Cán bộ, Kiểm sát viên được giao làm công tác thống kê người chưa thành niên phạm tội. Điều 2. Hệ thống biểu mẫu và giải thích biểu mẫu thống kê Hệ thống biểu mẫu và giải thích biểu mẫu thống kê ban hành kèm theo Chế độ báo cáo thống kê người chưa thành niên phạm tội gồm: 1. Thống kê người chưa thành niên phạm tội bị khởi tố (biểu số 01- CTN/2013); 2. Thống kê người chưa thành niên phạm tội bị truy tố (biểu số 02 - CTN/2013); 3. Thống kê một số chỉ tiêu khác về người chưa thành niên phạm tội (biểu số 03 - CTN/2013); 4. Giải thích biểu mẫu thống kê.

Một số kinh nghiệm rút ra từ công tác THQCT và KSĐT các vụ án về ma túy trên địa bàn TP Đà Nẵng

Một số kinh nghiệm rút ra từ công tác THQCT và KSĐT các vụ án về ma túy trên địa bàn TP Đà Nẵng

Hoạt động kiểm sát điều tra (KSĐT) và hoạt động Thực hành quyền công tố (THQCT) của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, không thể tách rời nhau, có tác dụng hỗ trợ cho nhau. Tức là khi làm tốt công tác kiểm sát hoạt động điều tra thì cơ sở để THQCT sẽ vững chắc và bảo đảm đúng đắn, có căn cứ pháp luật. Nếu không làm tốt công tác này, thì việc THQCT sẽ khó khăn, thiếu tính thuyết phục, thậm chí còn dẫn đến thiếu sót, sai lầm. Ngược lại nếu làm tốt công tác THQCT thì đó là cơ sở, căn cứ vững chắc để kiểm sát chặt chẽ được quá trình tiến hành hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra (CQĐT), Điều tra viên (ĐTV). Như vậy, xét về mặt bản chất, để VKSND thực hiện chức năng như luật định, thì cả hai hoạt động này đều phải song hành với nhau, hỗ trợ cho nhau và không thể tách rời. Như vậy, cả hoạt động THQCT và hoạt động KSĐT các vụ án hình sự nói chung và vụ án ma túy nói riêng có chung một mục đích là nhằm bảo đảm cho mọi hành vi phạm tội đều được phát hiện, làm rõ và được xử lý kịp thời, đúng pháp luật đảm bảo cho việc khởi tố, điều tra, truy tố được đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để lọt tội phạm và không làm oan người không có tội.

THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI

THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI

Ngày 24/4/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 614/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.Trường có 4 khoa: Kiểm sát hình sự; Tội phạm học và Điều tra tội phạm; Kiểm sát dân sự, hành chính, lao động; Quan hệ quốc tế.

Luật sửa đổi, bổ sung  một số điều của BLTTDS năm 2004 qua hơn 1 năm áp dụng vào thực tiễn

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLTTDS năm 2004 qua hơn 1 năm áp dụng vào thực tiễn

Luật số 65/2011/QH12 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ luật Tố tụng Dân sự (BLTTDS) do Quốc hội ban hành ngày 29. 3. 2011, có hiệu lực thi hành từ ngày 1. 1. 2012 qua hơn 1 năm áp dụng vào thực tiễn đã góp phần rất quan trọng trong việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động (gọi tắt là vụ việc dân sự), nâng cao chất lượng công việc, bảo đảm việc áp dụng chính xác, thống nhất căn cứ pháp luật và rút ngắn thời gian giải quyết vụ việc dân sự và đồng thời cũng từng bước khẳng định được vai trò, vị trí của Viện kiểm sát đối với công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình tố tụng giải quyết vụ việc dân sự. Tuy nhiên, bên cạnh đó qua nghiên cứu và qua thực tiễn công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, chúng tôi nhận thấy có một số vấn đề còn tồn tại, mâu thuẫn và vướng mắc và đồng thời nêu lên những kiến nghị sửa đổi, bổ sung như sau:

Sớm sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Án phí, lệ phí Tòa án

Sớm sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Án phí, lệ phí Tòa án

Pháp lệnh Án phí, lệ phí Tòa án có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2009 (Pháp lệnh) đã giúp cho ngành chức năng và các đương sự thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của mình khi tham gia vào các quan hệ pháp luật về dân sự, hình sự và hành chính. Tuy nhiên, sau 10 năm đi vào cuộc sống, Pháp lệnh cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn cũng như hệ thống pháp luật hiện hành.


Các tin khác

  Trang trước  1, 2, 3 ... 20, 21, 22, 23, 24  Trang sau 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

Viện kiểm sát tối cao
báo bảo vệ pháp luật
Quản lý án dân sự
VKS Quảng Nam
Hộp thư điện tử
thư viện pháp luật
Truyền hình kiểm sát
Đại học kiểm sát
Tạp chí kiểm sát
Phần mềm quản lý án hình sự

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 24


Hôm nayHôm nay : 665

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 122987

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11004968

Bình yên trên vùng đất mới