10:42 ICT Chủ nhật, 25/02/2018
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Văn bản mới

Chương trình thực hiện đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức

Chương trình thực hiện đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức

Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-VKSTC ngày 05/6/2013 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thực hiện việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng xây dựng Chương trình thực hiện Kế hoạch với những nội dung cụ thể như sau:

Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân

Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân

Ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1557/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức", thực hiện Công văn số 01/BCĐCCCVCC ngày 01/3/2013 của Ban chỉ đạo trung ương về việc triển khai Quyết định trên, ngày 05/6/2013, VKSND tối cao ban hành Kế hoạch số 59/KH-VKSTC về việc thực hiện việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành KSND. Trong đó có các nội dụng chủ yếu sau:

Hướng dẫn về nộp lệ phí trước bạ

BỘ TÀI CHÍNH Số: 124/2011/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 31tháng 08năm 2011 THÔNG TƯ Hướng dẫn về lệ phí trước bạ

TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO LUẬT TỔ CHỨC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN (SỬA ĐỔI)

TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO LUẬT TỔ CHỨC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN (SỬA ĐỔI)

Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Dự thảo Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi) và Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến ngành Kiểm sát nhân dân về Dự thảo này. Trang thông tin điện tử VKSND thành phố Đà Nẵng đăng toàn văn để các đơn vị, cá nhân nghiên cứu, tham gia góp ý ( Các đơn vị, cá nhân có thể tải toàn văn Dự thảo Luật tổ chức VKSND tại mục Tổ chức cán bộ,Download Văn bản của Trang tin này)

Tăng "lương tối thiểu chung" lên 1,15 triệu đồng từ 1/7

Theo Nghị định 66/2013/NĐ-CP, "mức lương cơ sở" sẽ được thay thế cho "mức lương tối thiểu chung" là 1.150.000 đồng/tháng, tăng 100.000 đồng/tháng và được áp dụng từ ngày 01/07/2013.

Quy định về quản lý, sử dụng trang phục Viện kiểm sát nhân dân, Giấy chứng minh, Giấy chứng nhận chức danh pháp lý ngành Kiểm sát

Quy định về quản lý, sử dụng trang phục Viện kiểm sát nhân dân, Giấy chứng minh, Giấy chứng nhận chức danh pháp lý ngành Kiểm sát

Ngày 21 tháng 02 năm 2013 Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quy định về việc quản lý, sử dụng trang phục Viện kiểm sát nhân dân, Giấy chứng minh, Giấy chứng nhận chức danh pháp lý ngành Kiểm sát.

NGHỊ QUYẾT VỀ TRANG PHỤC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH KIỂM SÁT VÀ GIẤY CHỨNG MINH KIỂM SÁT VIÊN

NGHỊ QUYẾT VỀ TRANG PHỤC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH KIỂM SÁT VÀ GIẤY CHỨNG MINH KIỂM SÁT VIÊN

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân số 34/2002/QH10; Căn cứ Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân số 03/2002/PL-UBTVQH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Pháp lệnh số 15/2011/UBTVQH12; Xét đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,

Nhiều quy định sát sườn với người dân có hiệu lực

Nhiều quy định sát sườn với người dân có hiệu lực

Các thông tin trong cơ sở dữ liệu đất đai đưa lên mạng đã được kiểm tra, nghiệm thu… sẽ có giá trị pháp lý. Trong tháng 6-2013, nhiều quy định quan trọng của Chính phủ và các bộ, ngành có hiệu lực thi hành. Báo Pháp Luật TP.HCM trích giới thiệu một số quy định có liên quan đến đông đảo bạn đọc.

Góp ý dự thảo hệ thống chỉ tiêu thống kê tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động tư pháp

Thực hiện công văn số 1560/VKSTC-TKTP ngày 17/5/2013 của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao về việc góp ý dự thảo hệ thống chỉ tiêu thống kê tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động tư pháp; Cục thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin đã xây dựng Dự thảo hệ thống chỉ tiêu vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp và Bản thuyết minh. Các tài liệu này được lưu trữ trên trang thông tin điện tử (Web) của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ: http://vksdanang.gov.vn.

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI

1. Phạm vi điều chỉnh: Chế độ báo cáo thống kê về người chưa thành niên phạm tội bao gồm các quy định về: đối tượng áp dụng, nội dung báo cáo, kỳ hạn, thời hạn thực hiện, hiệu chỉnh, sử dụng thông tin thống kê và tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê người chưa thành niên phạm tội . 2. Đối tượng áp dụng: a) Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; b) Các đơn vị nghiệp vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; c) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh); d) Viện kiểm sát nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện); e) Viện kiểm sát quân sự các cấp; g) Cán bộ, Kiểm sát viên được giao làm công tác thống kê người chưa thành niên phạm tội. Điều 2. Hệ thống biểu mẫu và giải thích biểu mẫu thống kê Hệ thống biểu mẫu và giải thích biểu mẫu thống kê ban hành kèm theo Chế độ báo cáo thống kê người chưa thành niên phạm tội gồm: 1. Thống kê người chưa thành niên phạm tội bị khởi tố (biểu số 01- CTN/2013); 2. Thống kê người chưa thành niên phạm tội bị truy tố (biểu số 02 - CTN/2013); 3. Thống kê một số chỉ tiêu khác về người chưa thành niên phạm tội (biểu số 03 - CTN/2013); 4. Giải thích biểu mẫu thống kê.

Một số kinh nghiệm rút ra từ công tác THQCT và KSĐT các vụ án về ma túy trên địa bàn TP Đà Nẵng

Một số kinh nghiệm rút ra từ công tác THQCT và KSĐT các vụ án về ma túy trên địa bàn TP Đà Nẵng

Hoạt động kiểm sát điều tra (KSĐT) và hoạt động Thực hành quyền công tố (THQCT) của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, không thể tách rời nhau, có tác dụng hỗ trợ cho nhau. Tức là khi làm tốt công tác kiểm sát hoạt động điều tra thì cơ sở để THQCT sẽ vững chắc và bảo đảm đúng đắn, có căn cứ pháp luật. Nếu không làm tốt công tác này, thì việc THQCT sẽ khó khăn, thiếu tính thuyết phục, thậm chí còn dẫn đến thiếu sót, sai lầm. Ngược lại nếu làm tốt công tác THQCT thì đó là cơ sở, căn cứ vững chắc để kiểm sát chặt chẽ được quá trình tiến hành hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra (CQĐT), Điều tra viên (ĐTV). Như vậy, xét về mặt bản chất, để VKSND thực hiện chức năng như luật định, thì cả hai hoạt động này đều phải song hành với nhau, hỗ trợ cho nhau và không thể tách rời. Như vậy, cả hoạt động THQCT và hoạt động KSĐT các vụ án hình sự nói chung và vụ án ma túy nói riêng có chung một mục đích là nhằm bảo đảm cho mọi hành vi phạm tội đều được phát hiện, làm rõ và được xử lý kịp thời, đúng pháp luật đảm bảo cho việc khởi tố, điều tra, truy tố được đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để lọt tội phạm và không làm oan người không có tội.

THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI

THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI

Ngày 24/4/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 614/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.Trường có 4 khoa: Kiểm sát hình sự; Tội phạm học và Điều tra tội phạm; Kiểm sát dân sự, hành chính, lao động; Quan hệ quốc tế.

Luật sửa đổi, bổ sung  một số điều của BLTTDS năm 2004 qua hơn 1 năm áp dụng vào thực tiễn

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLTTDS năm 2004 qua hơn 1 năm áp dụng vào thực tiễn

Luật số 65/2011/QH12 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ luật Tố tụng Dân sự (BLTTDS) do Quốc hội ban hành ngày 29. 3. 2011, có hiệu lực thi hành từ ngày 1. 1. 2012 qua hơn 1 năm áp dụng vào thực tiễn đã góp phần rất quan trọng trong việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động (gọi tắt là vụ việc dân sự), nâng cao chất lượng công việc, bảo đảm việc áp dụng chính xác, thống nhất căn cứ pháp luật và rút ngắn thời gian giải quyết vụ việc dân sự và đồng thời cũng từng bước khẳng định được vai trò, vị trí của Viện kiểm sát đối với công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình tố tụng giải quyết vụ việc dân sự. Tuy nhiên, bên cạnh đó qua nghiên cứu và qua thực tiễn công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, chúng tôi nhận thấy có một số vấn đề còn tồn tại, mâu thuẫn và vướng mắc và đồng thời nêu lên những kiến nghị sửa đổi, bổ sung như sau:

Sớm sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Án phí, lệ phí Tòa án

Sớm sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Án phí, lệ phí Tòa án

Pháp lệnh Án phí, lệ phí Tòa án có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2009 (Pháp lệnh) đã giúp cho ngành chức năng và các đương sự thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của mình khi tham gia vào các quan hệ pháp luật về dân sự, hình sự và hành chính. Tuy nhiên, sau 10 năm đi vào cuộc sống, Pháp lệnh cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn cũng như hệ thống pháp luật hiện hành.

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Ban Biên tập trang tin điện tử VKSND thành phố Đà Nẵng giới thiệu toàn văn Thông tư này hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản; được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân để bạn đọc tham khảo.

Góp ý Dự thảo Luật Đất đai năm 2013

Góp ý Dự thảo Luật Đất đai năm 2013

Dự thảo Luật Đất đai năm 2013 đã có nhiều đổi mới, quy định những vấn đề về lĩnh vực đất đai 1 cách toàn diện hơn, cụ thể hơn và tập trung điều chỉnh những vấn đề được dư luận quan tâm, như quản lý Nhà nước về đất đai, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Tuy nhiên vẫn còn nhiều nội dung phải được bàn bạc, thảo luận kỹ để sửa đổi, bổ sung.

Nên quy định mở trong ủy quyền giao đất, thu hồi đất

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) Giao đất, thu hồi đất là một trong những vấn đề thu hút được sự quan tâm của đông đảo dư luận xung quanh dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Vấn đề đặt ra là quy định không ủy quyền trong giao đất, thu hồi đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có phù hợp với hoạt động quản lý của các cơ quan có thẩm quyền giao đất, thu hồi đất không? Ủy quyền trong giao đất, thu hồi đất

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ, VIỆC DÂN SỰ NĂM 2013

Ngày 18 tháng 01 năm 2013,Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự (Vụ 5) ban hành Hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm và biện pháp thực hiện công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự năm 2013 và Kế hoạch Sơ kết một năm thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004. Trang tin điện tử VKSND thành phố Đà Nẵng đăng toàn văn để các đơn vị , cá nhân tham khảo.

Dự thảo Luật Đất đai ngày 28/01/2013

Dự thảo Luật Đất đai ngày 28/01/2013

Tiếp theo sau Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, một Dự thảo cũng có ý nghĩa rất quan trọng, liên quan thiết thực đến cuộc sống của mỗi con người, đó là Dự thảo Luật Đất đai. Luật Đất đai mặc dù trong thời gian không dài đã được thay thế, sửa đổi, bổ sung nhiều lần (Luật Đất đai năm 1987, Luật Đất đai năm 1993 (được sửa đổi, bổ sung năm 1998, 2001), Luật Đất đai năm 2003 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009), nhưng cùng với quá trình phát triển của đất nước, các quy định của Luật Đất đai đã phát sinh nhiều vấn đề cần được sửa đổi, bổ sung, thay thế. Nên việc nghiên cứu, đóng góp ý kiến có ý nghĩa rất quan trọng. Dưới đây xin được cung cấp toàn văn dự thảo Luật Đất đai năm 2013 (phiên bản mới nhất) để nghiên cứu, góp ý.


Các tin khác

  Trang trước  1, 2, 3 ... 20, 21, 22, 23, 24  Trang sau 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

Viện kiểm sát tối cao
Phần mềm quản lý án hình sự
Tạp chí kiểm sát
Hộp thư điện tử
Đại học kiểm sát
VKS Quảng Nam
Quản lý án dân sự
báo bảo vệ pháp luật
Truyền hình kiểm sát
thư viện pháp luật

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 51

Máy chủ tìm kiếm : 9

Khách viếng thăm : 42


Hôm nayHôm nay : 2175

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 150245

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 10269472

Bình yên trên vùng đất mới