18:35 ICT Thứ ba, 17/07/2018
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Văn bản mới

THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI

THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI

Ngày 24/4/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 614/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.Trường có 4 khoa: Kiểm sát hình sự; Tội phạm học và Điều tra tội phạm; Kiểm sát dân sự, hành chính, lao động; Quan hệ quốc tế.

Luật sửa đổi, bổ sung  một số điều của BLTTDS năm 2004 qua hơn 1 năm áp dụng vào thực tiễn

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLTTDS năm 2004 qua hơn 1 năm áp dụng vào thực tiễn

Luật số 65/2011/QH12 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ luật Tố tụng Dân sự (BLTTDS) do Quốc hội ban hành ngày 29. 3. 2011, có hiệu lực thi hành từ ngày 1. 1. 2012 qua hơn 1 năm áp dụng vào thực tiễn đã góp phần rất quan trọng trong việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động (gọi tắt là vụ việc dân sự), nâng cao chất lượng công việc, bảo đảm việc áp dụng chính xác, thống nhất căn cứ pháp luật và rút ngắn thời gian giải quyết vụ việc dân sự và đồng thời cũng từng bước khẳng định được vai trò, vị trí của Viện kiểm sát đối với công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình tố tụng giải quyết vụ việc dân sự. Tuy nhiên, bên cạnh đó qua nghiên cứu và qua thực tiễn công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, chúng tôi nhận thấy có một số vấn đề còn tồn tại, mâu thuẫn và vướng mắc và đồng thời nêu lên những kiến nghị sửa đổi, bổ sung như sau:

Sớm sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Án phí, lệ phí Tòa án

Sớm sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Án phí, lệ phí Tòa án

Pháp lệnh Án phí, lệ phí Tòa án có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2009 (Pháp lệnh) đã giúp cho ngành chức năng và các đương sự thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của mình khi tham gia vào các quan hệ pháp luật về dân sự, hình sự và hành chính. Tuy nhiên, sau 10 năm đi vào cuộc sống, Pháp lệnh cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn cũng như hệ thống pháp luật hiện hành.

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Ban Biên tập trang tin điện tử VKSND thành phố Đà Nẵng giới thiệu toàn văn Thông tư này hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản; được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân để bạn đọc tham khảo.

Góp ý Dự thảo Luật Đất đai năm 2013

Góp ý Dự thảo Luật Đất đai năm 2013

Dự thảo Luật Đất đai năm 2013 đã có nhiều đổi mới, quy định những vấn đề về lĩnh vực đất đai 1 cách toàn diện hơn, cụ thể hơn và tập trung điều chỉnh những vấn đề được dư luận quan tâm, như quản lý Nhà nước về đất đai, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Tuy nhiên vẫn còn nhiều nội dung phải được bàn bạc, thảo luận kỹ để sửa đổi, bổ sung.

Nên quy định mở trong ủy quyền giao đất, thu hồi đất

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) Giao đất, thu hồi đất là một trong những vấn đề thu hút được sự quan tâm của đông đảo dư luận xung quanh dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Vấn đề đặt ra là quy định không ủy quyền trong giao đất, thu hồi đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có phù hợp với hoạt động quản lý của các cơ quan có thẩm quyền giao đất, thu hồi đất không? Ủy quyền trong giao đất, thu hồi đất

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ, VIỆC DÂN SỰ NĂM 2013

Ngày 18 tháng 01 năm 2013,Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự (Vụ 5) ban hành Hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm và biện pháp thực hiện công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự năm 2013 và Kế hoạch Sơ kết một năm thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004. Trang tin điện tử VKSND thành phố Đà Nẵng đăng toàn văn để các đơn vị , cá nhân tham khảo.

Dự thảo Luật Đất đai ngày 28/01/2013

Dự thảo Luật Đất đai ngày 28/01/2013

Tiếp theo sau Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, một Dự thảo cũng có ý nghĩa rất quan trọng, liên quan thiết thực đến cuộc sống của mỗi con người, đó là Dự thảo Luật Đất đai. Luật Đất đai mặc dù trong thời gian không dài đã được thay thế, sửa đổi, bổ sung nhiều lần (Luật Đất đai năm 1987, Luật Đất đai năm 1993 (được sửa đổi, bổ sung năm 1998, 2001), Luật Đất đai năm 2003 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009), nhưng cùng với quá trình phát triển của đất nước, các quy định của Luật Đất đai đã phát sinh nhiều vấn đề cần được sửa đổi, bổ sung, thay thế. Nên việc nghiên cứu, đóng góp ý kiến có ý nghĩa rất quan trọng. Dưới đây xin được cung cấp toàn văn dự thảo Luật Đất đai năm 2013 (phiên bản mới nhất) để nghiên cứu, góp ý.

GÓP Ý SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992: Viện kiểm sát nhân dân với tư cách là thiết chế kiểm soát quyền lực Nhà nước

GÓP Ý SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992: Viện kiểm sát nhân dân với tư cách là thiết chế kiểm soát quyền lực Nhà nước

(BVPL) - Dự thảo Hiến pháp năm 1992 do Uỷ ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp công bố và đưa ra lấy ý kiến nhân dân gồm Lời nói đầu và 11 chương, 124 điều, đã quán triệt được các tư tưởng chủ đạo thể hiện trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để đất nước ta có bước phát triển toàn diện, với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Một trong những điểm mới, tiến bộ của dự thảo Hiến pháp lần này là các quy định về kiểm soát quyền lực nhà nước. Tuy nhiên, qua nghiên cứu cho thấy, kiểm soát quyền lực nhà nước với cơ chế như thế nào và phương pháp thực hiện ra sao thì dự thảo còn thiếu cụ thể, khá mờ nhạt. Để góp phần hoàn thiện dự thảo Hiến pháp, TS. Dương Thanh Biểu, nguyên Phó Viện trưởng VKSNDTC (ảnh bên) đã có cuộc trao đổi với PV báo BVPL đề cập đến việc xác định thiết chế kiểm soát quyền lực Nhà nước bằng chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật.

Góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 liên quan đến Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân

Góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 liên quan đến Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân

Góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, xin có một số ý kiến liên quan đến Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân như sau:

MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM CÔNG TÁC KHIẾU TỐ NĂM 2013 CỦA NGÀNH KSND

MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM CÔNG TÁC KHIẾU TỐ NĂM 2013 CỦA NGÀNH KSND

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/01/2013 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát năm 2013, ngày 21/01/2013 Vụ Khiếu tố đã có Văn bản số 09/HD-VKSTC-V7 hướng dẫn thực hiện công tác khiếu tố năm 2013 như sau:

DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992

DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992 Ngày 28/12/2012, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 ban hành Kế hoạch số 216/KH – UBDTSĐHP về việc Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Ban chấp hành Chi hội Luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng giới thiệu toàn văn Kế hoạch trên và Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 2012 đến các Hội viên và bạn đọc để tham gia đóng góp. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992 Ngày 28/12/2012, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 ban hành Kế hoạch số 216/KH – UBDTSĐHP về việc Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tối cao giới thiệu toàn văn Kế hoạch trên và các văn bản liên quan đến bạn đọc.

QUY CHẾ CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA TRONG NGÀNH KIỂM SÁT

QUY CHẾ CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA TRONG NGÀNH KIỂM SÁT

Vừa qua, VKSND tối cao ban hành Quy chế công tác thanh tra, kiểm tra trong ngành kiểm sát nhân dân. Trang tin điện tử VKSND TP Đà Nẵng đăng toàn văn để bạn đọc biết. QUY CHẾ CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA TRONG NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN (Ban hành kèm theo Quyết định số 808/QĐ/VKSTC-TTr ngày 11 tháng 12 năm 2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao) CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Giải thích từ ngữ - Thanh tra trong ngành Kiểm sát nhân dân là hoạt động phòng ngừa; xem xét, đánh giá, xử lý theo quy định của pháp luật và của ngành Kiểm sát nhân dân khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, quy định của ngành đối với tập thể; vi phạm pháp luật, quy định của ngành, phẩm chất đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân. - Kiểm tra trong ngành Kiểm sát nhân dân là hoạt động xem xét, thẩm định việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao đối với các đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân. Điều 2. Đối tượng của thanh tra, kiểm tra Đối tượng của thanh tra, kiểm tra trong ngành Kiểm sát nhân dân bao gồm các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân

10 quy định quan trọng có hiệu lực từ 2013

10 quy định quan trọng có hiệu lực từ 2013

Hàng nghìn cửa hàng vàng bị xóa sổ cùng một loạt quy định có lợi cho người lao động như tăng lương tối thiểu, nâng mức khởi điểm chịu thuế và sản phụ được nghỉ 6 tháng là những quy định quan trọng có hiệu lực trong năm 2013.

Ban Bí thư ban hành chỉ thị về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ban Bí thư ban hành chỉ thị về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Lê Hồng Anh vừa ký ban hành Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ban biên tập trang tin VKSNDTP xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc toàn văn Chỉ thị. Thời gian gần đây, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo và đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, tình hình lãng phí vẫn còn xảy ra nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, nhất là trong bối cảnh kinh tế đất nước và đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Để tạo sự chuyển biến thực sự về vấn đề này trong thời gian tới, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA  VỤ ÁN HÀNH CHÍNH VÀ THỦ TỤC TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA VỤ ÁN HÀNH CHÍNH VÀ THỦ TỤC TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

Án hành chính là loại án cho đến nay vẫn còn khá mới mẽ ở Việt Nam về cả phương diện lý luận và thực tiễn so với án hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình đã có từ lâu đời trong lịch sử tố tụng tư pháp Việt Nam. Nên nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu về loại án hành chính và trình tự thủ tục tố tụng giải quyết loại án này là nhu cầu thiết thực, quan trọng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, cơ quan trước những khả năng có thể bị xâm phạm bởi các quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan công quyền.

DỰ THẢO  BÁO CÁO TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT TỔ CHỨC VKSND

DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT TỔ CHỨC VKSND

Dự thảo Báo cáo “Tổng kết thực tiễn thi hành Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002,Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân năm 2002 (sửa đổi năm 2011),Pháp lệnh tổ chức Viện kiểm sát quân sự năm 2002 và đề xuất sửa đổi, bổ sung” Ngày 06, 07/12/2012, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị toàn quốc “Tổng kết thực tiễn thi hành Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002, Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân năm 2002, Pháp lệnh tổ chức Viện kiểm sát quân sự năm 2002, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 và định hướng sửa đổi đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp”. Trang tin điện tử VKSND TP ĐÀ NẴNG giới thiệu tới bạn đọc Dự thảo Báo cáo “Tổng kết thực tiễn thi hành Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002, Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân năm 2002 (sửa đổi năm 2011), Pháp lệnh tổ chức Viện kiểm sát quân sự năm 2002 và đề xuất sửa đổi, bổ sung” được trình bày tại Hội nghị.

Sửa đổi Bộ luật Dân sự năm 2005: TRÁNH NHỮNG GIAO DICH DÂN SỰ VÔ HIỆU

Giải quyết hậu quả pháp lý của hợp đồng vô hiệu, thế chấp tài sản hình thành trong tương lai, xử lý tài sản cầm cố thế chấp là những vấn đề nóng được quy định trong Bộ luật Dân sự năm 2005 (BLDS). Và đây cũng là những vấn đề được các nhà làm luật đặc biệt chú trọng trong quá trình sửa đổi, bổ sung BLDS trong thời gian tới. Giao dịch dân sự vô hiệu hình thức

VIẾT HOA TRONG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

VIẾT HOA TRONG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ quy định về cách viết hoa trong văn bản hành chính, Ban Biên tập trang tin giới thiệu cho các cá nhân, đơn vị tham khảo:

QUY CHẾ CÔNG TÁC KIỂM SÁT GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ

QUY CHẾ CÔNG TÁC KIỂM SÁT GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ

Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là vụ, việc dân sự) là một trong những công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm việc giải quyết các vụ việc dân sự của Tòa án có căn cứ, đúng pháp luật.


Các tin khác

  Trang trước  1, 2, 3 ... 21, 22, 23, 24  Trang sau 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

Viện kiểm sát tối cao
Hộp thư điện tử
Quản lý án dân sự
Đại học kiểm sát
VKS Quảng Nam
Tạp chí kiểm sát
Truyền hình kiểm sát
Phần mềm quản lý án hình sự
báo bảo vệ pháp luật
thư viện pháp luật

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 31

Máy chủ tìm kiếm : 8

Khách viếng thăm : 23


Hôm nayHôm nay : 3979

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 90188

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11138068

Bình yên trên vùng đất mới