10:40 ICT Chủ nhật, 25/02/2018
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Văn bản mới

GÓP Ý SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992: Viện kiểm sát nhân dân với tư cách là thiết chế kiểm soát quyền lực Nhà nước

GÓP Ý SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992: Viện kiểm sát nhân dân với tư cách là thiết chế kiểm soát quyền lực Nhà nước

(BVPL) - Dự thảo Hiến pháp năm 1992 do Uỷ ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp công bố và đưa ra lấy ý kiến nhân dân gồm Lời nói đầu và 11 chương, 124 điều, đã quán triệt được các tư tưởng chủ đạo thể hiện trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để đất nước ta có bước phát triển toàn diện, với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Một trong những điểm mới, tiến bộ của dự thảo Hiến pháp lần này là các quy định về kiểm soát quyền lực nhà nước. Tuy nhiên, qua nghiên cứu cho thấy, kiểm soát quyền lực nhà nước với cơ chế như thế nào và phương pháp thực hiện ra sao thì dự thảo còn thiếu cụ thể, khá mờ nhạt. Để góp phần hoàn thiện dự thảo Hiến pháp, TS. Dương Thanh Biểu, nguyên Phó Viện trưởng VKSNDTC (ảnh bên) đã có cuộc trao đổi với PV báo BVPL đề cập đến việc xác định thiết chế kiểm soát quyền lực Nhà nước bằng chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật.

Góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 liên quan đến Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân

Góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 liên quan đến Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân

Góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, xin có một số ý kiến liên quan đến Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân như sau:

MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM CÔNG TÁC KHIẾU TỐ NĂM 2013 CỦA NGÀNH KSND

MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM CÔNG TÁC KHIẾU TỐ NĂM 2013 CỦA NGÀNH KSND

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/01/2013 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát năm 2013, ngày 21/01/2013 Vụ Khiếu tố đã có Văn bản số 09/HD-VKSTC-V7 hướng dẫn thực hiện công tác khiếu tố năm 2013 như sau:

DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992

DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992 Ngày 28/12/2012, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 ban hành Kế hoạch số 216/KH – UBDTSĐHP về việc Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Ban chấp hành Chi hội Luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng giới thiệu toàn văn Kế hoạch trên và Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 2012 đến các Hội viên và bạn đọc để tham gia đóng góp. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992 Ngày 28/12/2012, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 ban hành Kế hoạch số 216/KH – UBDTSĐHP về việc Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tối cao giới thiệu toàn văn Kế hoạch trên và các văn bản liên quan đến bạn đọc.

QUY CHẾ CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA TRONG NGÀNH KIỂM SÁT

QUY CHẾ CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA TRONG NGÀNH KIỂM SÁT

Vừa qua, VKSND tối cao ban hành Quy chế công tác thanh tra, kiểm tra trong ngành kiểm sát nhân dân. Trang tin điện tử VKSND TP Đà Nẵng đăng toàn văn để bạn đọc biết. QUY CHẾ CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA TRONG NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN (Ban hành kèm theo Quyết định số 808/QĐ/VKSTC-TTr ngày 11 tháng 12 năm 2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao) CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Giải thích từ ngữ - Thanh tra trong ngành Kiểm sát nhân dân là hoạt động phòng ngừa; xem xét, đánh giá, xử lý theo quy định của pháp luật và của ngành Kiểm sát nhân dân khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, quy định của ngành đối với tập thể; vi phạm pháp luật, quy định của ngành, phẩm chất đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân. - Kiểm tra trong ngành Kiểm sát nhân dân là hoạt động xem xét, thẩm định việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao đối với các đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân. Điều 2. Đối tượng của thanh tra, kiểm tra Đối tượng của thanh tra, kiểm tra trong ngành Kiểm sát nhân dân bao gồm các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân

10 quy định quan trọng có hiệu lực từ 2013

10 quy định quan trọng có hiệu lực từ 2013

Hàng nghìn cửa hàng vàng bị xóa sổ cùng một loạt quy định có lợi cho người lao động như tăng lương tối thiểu, nâng mức khởi điểm chịu thuế và sản phụ được nghỉ 6 tháng là những quy định quan trọng có hiệu lực trong năm 2013.

Ban Bí thư ban hành chỉ thị về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ban Bí thư ban hành chỉ thị về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Lê Hồng Anh vừa ký ban hành Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ban biên tập trang tin VKSNDTP xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc toàn văn Chỉ thị. Thời gian gần đây, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo và đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, tình hình lãng phí vẫn còn xảy ra nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, nhất là trong bối cảnh kinh tế đất nước và đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Để tạo sự chuyển biến thực sự về vấn đề này trong thời gian tới, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA  VỤ ÁN HÀNH CHÍNH VÀ THỦ TỤC TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA VỤ ÁN HÀNH CHÍNH VÀ THỦ TỤC TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

Án hành chính là loại án cho đến nay vẫn còn khá mới mẽ ở Việt Nam về cả phương diện lý luận và thực tiễn so với án hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình đã có từ lâu đời trong lịch sử tố tụng tư pháp Việt Nam. Nên nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu về loại án hành chính và trình tự thủ tục tố tụng giải quyết loại án này là nhu cầu thiết thực, quan trọng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, cơ quan trước những khả năng có thể bị xâm phạm bởi các quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan công quyền.

DỰ THẢO  BÁO CÁO TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT TỔ CHỨC VKSND

DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT TỔ CHỨC VKSND

Dự thảo Báo cáo “Tổng kết thực tiễn thi hành Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002,Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân năm 2002 (sửa đổi năm 2011),Pháp lệnh tổ chức Viện kiểm sát quân sự năm 2002 và đề xuất sửa đổi, bổ sung” Ngày 06, 07/12/2012, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị toàn quốc “Tổng kết thực tiễn thi hành Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002, Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân năm 2002, Pháp lệnh tổ chức Viện kiểm sát quân sự năm 2002, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 và định hướng sửa đổi đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp”. Trang tin điện tử VKSND TP ĐÀ NẴNG giới thiệu tới bạn đọc Dự thảo Báo cáo “Tổng kết thực tiễn thi hành Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002, Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân năm 2002 (sửa đổi năm 2011), Pháp lệnh tổ chức Viện kiểm sát quân sự năm 2002 và đề xuất sửa đổi, bổ sung” được trình bày tại Hội nghị.

Sửa đổi Bộ luật Dân sự năm 2005: TRÁNH NHỮNG GIAO DICH DÂN SỰ VÔ HIỆU

Giải quyết hậu quả pháp lý của hợp đồng vô hiệu, thế chấp tài sản hình thành trong tương lai, xử lý tài sản cầm cố thế chấp là những vấn đề nóng được quy định trong Bộ luật Dân sự năm 2005 (BLDS). Và đây cũng là những vấn đề được các nhà làm luật đặc biệt chú trọng trong quá trình sửa đổi, bổ sung BLDS trong thời gian tới. Giao dịch dân sự vô hiệu hình thức

VIẾT HOA TRONG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

VIẾT HOA TRONG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ quy định về cách viết hoa trong văn bản hành chính, Ban Biên tập trang tin giới thiệu cho các cá nhân, đơn vị tham khảo:

QUY CHẾ CÔNG TÁC KIỂM SÁT GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ

QUY CHẾ CÔNG TÁC KIỂM SÁT GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ

Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là vụ, việc dân sự) là một trong những công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm việc giải quyết các vụ việc dân sự của Tòa án có căn cứ, đúng pháp luật.

Tình hình thực hiện công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự

Tình hình thực hiện công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự

Tổng hợp kết quả công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự những tháng đầu năm 2012 của Viện kiểm sát các cấp, Vụ 5 Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo một tình hình triển khai thực hiện BLTTDS (sửa đổi) tại các Viện kiểm sát địa phương, như sau:

Chế độ bồi dưỡng đối với người tham gia phiên tòa, phiên họp giải quyết việc dân sự

Ngày 05/10/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 41/2012/QĐ/TTg về chế độ bồi dưỡng đối với người tham gia phiên tòa, phiên họp giải quyết việc dân sự. Theo Quyết định, người tham gia phiên tòa giải quyết việc dân sự hưởng chế độ bồi dưỡng tính theo ngày thực tế tham gia. Mức bồi dưỡng được quy định cụ thể như sau: -Đối với Thẩm phán chủ tọa là 90.000 đồng; Thẩm phán, Kiểm sát viên là 50.000 đồng;

Các văn bản mới về xử phạt vi phạm hành chính trong giao thông

Ngày 19/09/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/04/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Theo đó, Chính phủ quyết định nâng mức phạt đối với các hành vi điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định, điều khiển xe khi nồng độ cồn vượt quá quy định, xe ôtô chở quá số người quy định… từ ngày 10/11/2012. Cụ thể, mức phạt tiền đối với hành vi điều khiển xe ôtô trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu (hoặc vượt quá 0,4 miligam/lít khí thở) và người điều khiển xe ôtô trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 - 80 miligam/100 mililít máu (hoặc vượt quá 0,25 - 0,4 miligam/lít khí thở) lần lượt là 10 - 15 triệu đồng (mức phạt theo quy định hiện nay từ 04 - 06 triệu đồng) và 08 - 10 triệu đồng, cao hơn mức phạt hiện nay từ 02 - 03 triệu đồng…

Góp ý xây dựng dự án Luật  sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư

Góp ý xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư

Thực hiện ý kiến của Lãnh đạo VKSND TP Đà Nẵng, Hội luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng đề nghị các Hội viên tham gia góp ý dự Dự án và gửi về Phòng 2 tổng hợp trước ngày 30/8/2012. ( Các hội viên truy cập vào mục download Văn bản để tải Dự thảo về máy vi tính để xem và góp ý) HỘI LUẬT GIA VKSNDTPĐN

VKSND tối cao và TAND tối cao ban hành các Thông tư liên tịch số 03/2012 và 04/2012

VKSND tối cao và TAND tối cao ban hành các Thông tư liên tịch số 03/2012 và 04/2012

Để giúp cho cán bộ, KSV và bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực Kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại và lao động, Ban biên tập trang tin điện tử giới thiệu toàn văn các Thông tư liên tịch số 03, 04 ngày 1/8/2012 của liên ngành VKSND tối cao và TAND tối cao. Cán bộ, KSV bạn đọc có thể truy cập và tải toàn văn từ mục Downloard văn bản, trang tin này

Hướng dẫn một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự.

Hướng dẫn một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự.

Ngày 01/08/2012 Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-VKSTC-TANDTC Hướng dẫn một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự. Thông tư liên tịch này hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về thủ tục tiến hành một số nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự. Theo thông tư liên tịch Viện kiểm sát tham gia phiên tòa sơ thẩm đối với những vụ án dân sự sau đây:

TỔNG KẾT THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

TỔNG KẾT THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành các Kế hoạch về việc: Tổng kết việc thi hành Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003, Tổng kết thi hành Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002, Pháp lệnh Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân năm 2002 (sửa đổi năm 2011) và Kế hoạch khảo sát thực tiễn thi hành Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003, Luật tổ chức VKSND năm 2002, Pháp lệnh Kiểm sát viên VKSND năm 2002. Trang tin điện tử VKSND TP Đà Nẵng đăng toàn văn, để các đơn vị , cá nhân tham khảo.

Quy định về việc miễn nộp tiền tạm ứng án phí, án phí, tiền tạm ứng lệ phí, lệ phí Tòa án

Ngày 13/6/2012, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về án phí, lệ phí Tòa án.


Các tin khác

  Trang trước  1, 2, 3 ... 21, 22, 23, 24  Trang sau 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

VKS Quảng Nam
thư viện pháp luật
Quản lý án dân sự
Phần mềm quản lý án hình sự
báo bảo vệ pháp luật
Viện kiểm sát tối cao
Tạp chí kiểm sát
Truyền hình kiểm sát
Hộp thư điện tử
Đại học kiểm sát

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 54

Máy chủ tìm kiếm : 7

Khách viếng thăm : 47


Hôm nayHôm nay : 2163

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 150233

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 10269460

Bình yên trên vùng đất mới