11:53 ICT Thứ tư, 17/10/2018
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Bình yên trên vùng đất mới