menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Chi đoàn VKSND quận Thanh Khê “Ra quân dọn dẹp vệ sinh hưởng ứng phong trào tháng thanh niên”
Đăng ngày 10-03-2014 14:20
Hưởng ứng tháng thanh niên và nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Thực hiện kế hoạc số 84-KH/TĐTN-TG, ngày 12.2.2014 của Ban thường vụ Thành đoàn Đà Nẵng về việc “tổ chức ra quân Ngày chủ nhật xanh và đẩy mạnh ra quân xóa quảng cáo, rao vặt trái quy định trên địa bàn thành phố”; và Kế hoạch Tháng thanh niên năm 2014 của Quận đoàn Thanh Khê; nhằm giáo dục cho thanh thiếu niên về ý thức bảo vệ môi trường góp phần vào việc xây dựng “Thanh Khê- Quận Môi trường”; Ban thường vụ Quận đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức ra quân xóa biển quảng cáo, rao vặt trên địa bàn Quận.