menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Hải Châu - Họp xét yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án
Đăng ngày 05-09-2019 09:07
Chiều ngày 04.9.2019, Tòa án nhân dân quận Hải Châu đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu mở phiên họp xét yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án.

Ngày 04.9.2019, tại trụ sở Tòa án nhân quận Hải Châu đã đưa ra xét “Yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án” của người yêu cầu là Ngân hàng TMCP TP. Địa chỉ: Quận Hoàn Kiến, thành phố Hà Nội. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Công ty TNHH Một thành viên xây dựng và công nghệ VH. Địa chỉ: Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Nội dung việc: Tại đơn yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án, người yêu cầu Ngân hàng TMCP TP. đề nghị Tòa án nhân dân quận Hải Châu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án theo Biên bản hòa giải thành ngày 24.7.2019 của Trung tâm hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân quận Hải Châu là: Ngân hàng TMCP TP và Công ty TNHH Một thành viên xây dựng và công nghệ VH ký hợp đồng cho vay số 254 ngày 05.12.2016. Theo đó Ngân hàng TMCP TP đã cho Công ty TNHH MTV xây dựng và công nghệ VH vay số tiền là 475.000.000 đồng. Tính đến ngày 24.7.2019 Công ty TNHH MTV xây dựng và công nghệ VH đã trả cho Ngân hàng TMCP TP số tiền nợ gốc là 181.174.046 đồng, hiện tại Công ty TNHH MTV xây dựng và công nghệ VH còn nợ Ngân hàng TMCP TP số tiền nợ gốc là 293.825.954 đồng và nợ lãi là 24.874.646 đồng. Tổng số nợ gốc và nợ lãi phải trả là 318.700.600 đồng. Hai bên thỏa thuận thanh toán trả nợ sau: Ngày 24.7.2019 trả số tiền là 19.500.000 đồng; ngày 26.8.2019 trả số tiền là 85.450.611 đồng; ngày 26.9.2019 đến ngày 26.10.2021 mỗi tháng trả số tiền nợ gốc là 7.916.667 đồng và lãi phát sinh theo Hợp đồng tín dụng và ngày 06.12.2019 trả nợ gốc là 7.916.647 đồng (lãi phát sinh tính theo hợp đồng).

Tại phiên họp, Thẩm phán và Kiểm sát viên Trần Nhã Minh Hoàng đã thực hiện các trình tự, thủ tục theo đúng quy định Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Tuy nhiên qua phần xét hỏi, Kiểm sát viên giải thích cho đương sự biết việc Trung tâm hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân quận Hải Châu đã hòa giải thiếu sót đối với phần xử lý tài sản thế chấp. Việc không thỏa thuận phần xử lý tài sản thế chấp là không đúng quy định của pháp luật. Sau khi nghe giải thích của đại diện Viện kiểm sát, Ngân hàng TMCP TP rút toàn bộ yêu cầu. Tòa án đã chấp nhận đề nghị của Viện kiểm sát, yêu cầu của người yêu cầu và ra quyết định đình chỉ giải quyết việc dân sự.