menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Cẩm Lệ: Trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Cơ quan Thi hành án hình sự Công an quận
Đăng ngày 11-09-2019 02:20

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019 về việc kiểm sát thi hành án hình sự; Căn cứ quyết định số 259/QĐ-VKS, Kế hoạch số 258/KH-VKS ngày 04/9/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ về việc trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Cơ quan Thi hành án hình sự Công an quận Cẩm Lệ.

Ngày 10/9/2019, tại Công an quận Cẩm Lệ, Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại Cơ quan Thi hành án hình sự Công an quận Cẩm Lệ. Đoàn kiểm sát do Đồng chí Võ Văn Xử – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí bộ phận Kiểm sát thi hành tạm giữ, tạm giam và đại diện Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Cẩm Lệ tham gia phối hợp cùng tiến hành kiểm sát.

Kiểm sát trực tiếp việc thi hành án hình sự tại Cơ quan Thi hành án hình sự Công an quận Cẩm Lệ

Theo nội dung của Kế hoạch thì thời điểm kiểm sát tính từ ngày 30 tháng 5 năm 2018 đến thời điểm tiến hành kiểm sát (10/9/2019) với những nội dung chính là tiến hành kiểm sát công tác thi hành án phạt tù, phạm nhân chấp hành án tại nhà tạm giữ, công tác thi hành án treo, cải tạo không giam giữ; tình hình chấp hành pháp luật của Cơ quan thi hành án hình sự trong công tác tham mưu, kiểm tra, hướng dẫn về thi hành án hình sự, trong công tác trực tiếp thực hiện nhiệm vụ về thi hành án; việc quản lý đối tượng được hoãn, tạm đình chỉ, tha tù trước thời hạn có điều kiện và các đối tượng khác trên địa bàn và quy định của pháp luật khác có liên quan. Sau khi công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát, Đoàn kiểm sát nghe Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an quận Cẩm Lệ báo cáo bằng văn bản. Đoàn kiểm sát tiến hành trực tiếp nghiên cứu sổ sách, các báo cáo, văn bản, tài liệu và hồ sơ liên quan đến công tác thi hành án hình sự; gặp hỏi người chấp hành án... qua đó sẽ ban hành và công bố Kết luận kiểm sát.

Qua kiểm sát nhận thấy,Cơ quan Thi hành án hình sự Công an quận Cẩm Lệ đã thực hiện tương đối tốt những chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự. Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự đã có sự phân công trách nhiệm cụ thể cho cán bộ quản lý, theo dõi khâu công tác này, đã lập hồ sơ, sổ sách, theo dõi các bị án chấp hành án treo và cải tạo không giam giữ theo đúng quy định. Hồ sơ của các bị án chấp hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo và cải tạo không giam giữ khi được tiếp nhận từ TAND quận Cẩm Lệ, thì Cơ quan THAHS Công an quận Cẩm Lệ đã triệu tập ngay người chấp hành án đến để viết Bản cam kết. Đồng thời, Cơ quan THAHS Công an quận Cẩm Lệ kịp thời chuyển giao hồ sơ cho các UBND phường thực hiện việc giám sát, giáo dục, có sự theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các UBND phường trong khâu công tác này. Các hồ sơ khi hết thời hạn chấp hành án, hết thời gian thử thách được các UBND phường chuyển đến đề nghị cấp giấy chứng nhận chấp hành xong đúng hạn. Cơ quan THAHS Công an quận Cẩm Lệ sau khi tiếp nhận hồ sơ, đã xem xét và cấp giấy chứng nhận theo quy định. Các trường tại ngoại có quyết định thi hành án phạt tù đều được Cơ quan THAHS Công an quận Cẩm Lệ theo dõi, phối hợp cùng cảnh sát khu vực và lực lượng công an phường động viên các đối tượng này tự nguyện đến trình diện thi hành án nên trong kỳ không có trường hợp nào phải bắt áp giải đi thi hành án.

Quang Nam - VKSND quận Cẩm Lệ