menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Ngũ Hành Sơn - Xét họp áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
Đăng ngày 10-10-2019 08:03

Sáng ngày 02/10/2019, tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng, TP. Đà Nẵng, Hội đồng xét họp quận Ngũ Hành Sơn đã mở phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Lê Tấn Châu (SN: 1983; HKTT: Tổ 36, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng), Phạm Viết Dưỡng (SN: 1984; HKTT: Tổ 47, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) và Nguyễn Minh Bằng (HKTT: Phường Hòa Bình, thị xã AyunPa, tỉnh Gia Lai. Tạm trú: Tổ 55, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng).

Lê Tấn Châu, Phạm Viết Dưỡng và Nguyễn Minh Bằng là các đối tượng không có nơi cư trú ổn định, thường xuyên có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy là hàng đá nên bị UBND phường Hòa Quý, UBND phường Khuê Mỹ lập hồ sơ, Phòng Lao động thương binh xã hội quận Ngũ Hành Sơn đề nghị Tòa án áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tại phiên họp, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm của mình và có nguyện vọng được Hội đồng xét họp, xem xét giảm thời gian tập trung cai nghiện bắt buộc để sớm trở về với gia đình, xã hội.

Sau khi xem xét các tài liệu có trong hồ sơ, xét thấy có đủ điều kiện để áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Lê Tấn Châu, Phạm Viết Dưỡng và Nguyễn Minh Bằng. Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân quận Ngũ Hành Sơn đã phát biểu quan điểm của Viện Kiểm sát về việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng. Đồng thời, đề nghị Tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn chấp nhận đề nghị của Phòng Lao động thương binh và xã hội quận đưa Lê Tấn Châu, Phạm Viết Dưỡng và Nguyễn Minh Bằng vào Cơ sở xã hội Bầu Bàng, TP. Đà Nẵng để cai nghiện bắt buộc.

Qua xem xét hồ sơ, đề nghị của đại diện Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận, ý kiến phát biểu của Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân quận Ngũ Hành Sơn. Thẩm phán chủ tọa phiên họp đã ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở xã hội Bầu Bàng để cai nghiện bắt buộc đối với các đối tượng Lê Tấn Châu, Phạm Viết Dưỡng trong thời hạn 12 tháng, đối tượng Nguyễn Minh Bằng 13 tháng.

Toàn cảnh phiên họp

Nguyễn Thị Hòa – VKSND quận Ngũ Hành Sơn