menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Thanh Khê - Trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận
Đăng ngày 10-10-2019 08:07

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019, ngày 04/10/2019, Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; kiểm tra việc thực hiện kiến nghị năm 2018 của Viện Kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê về giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê.

Đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Quyên – Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn cùng một số cán bộ, kiểm sát viên làm công tác kiểm sát tin báo, tố giác tội phạm và đơn khiếu tố. Tiếp và làm việc với đoàn kiểm sát có đồng chí Trần Văn Tám – Trưởng Công an quận, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT cùng lãnh đạo các đội thuộc Công an quận Thanh Khê.

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Quyên - Phó viện trưởng công bố Quyết định kiểm sát trực tiếp

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo về tội phạm; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, Đoàn kiểm sát tiến hành trực tiếp kiểm tra sổ sách, hồ sơ, tài liệu. Trên cơ sở kiểm sát việc tiếp nhận, kiểm tra, xác minh và lập hồ sơ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê, phát hiện và làm rõ những vi phạm, Đoàn kiểm sát sẽ kết luận và kiến nghị khắc phục, sửa chữa vi phạm, phối hợp đề ra những giải pháp để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố nhằm thực hiện tốt các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Lê Nguyên Lương - VKSND quận Thanh Khê