menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Về lưu giữ người có quyết định thi hành án phạt tù tại trại tạm giam, nhà tạm giữ
Đăng ngày 09-10-2019 07:29

Để bảo đảm việc lưu giữ người bị kết án phạt tù có quyết định thi hành án của Tòa án, do Cơ quan điều tra có văn bản yêu cầu Trại tạm giam, Nhà tạm giữ lưu giữ để tiếp tục điều tra, truy tố, xét xử về hành vi phạm tội mà trước đó người đó đã thực hiện.

heo đó, để thống nhất thực hiện theo quy định của Luật thi hành án hình sự, cũng như kịp thời đáp ứng cho công tác điều tra, truy tố, xét xử và giảm bớt các thủ tục về áp giải. Ngày 07/9/2014, Cơ quan quản lý thi hành án hình sự- Bộ Công an đã có Hướng dẫn số 1429-HD-C81-C83 về trường hợp phạm nhân đang trong thời gian chờ đưa đi chấp hành án, nhưng do bị bệnh phải cấp cứu đột xuất hoặc do yêu cầu của Cơ quan tiến hành tố tụng cần phải để lại Trại tạm giam, Nhà tạm giữ để tiến hành các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử đối với họ thì Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, Giám thị Trại tạm giam thuộc Bộ Công an phải thông báo bằng văn bản đến Tòa án đã ra quyết định thi hành án, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh nơi Trại tạm giam, Nhà tạm giữ đóng và Tổng cục VIII để theo dõi chỉ đạo. Nhưng hiện nay, vẫn còn có những ý kiến khác nhau trong việc tổ chức thực hiện nên Cục C10 - Bộ Công an có văn bản đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao có ý kiến để giải quyết trường hợp người bị kết án phạt tù đã có quyết định thi hành án của Tòa án cần để lại cơ sở giam giữ.

Ngày 30/9/2019, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 8) có ý kiến để thống nhất thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể: Việc thi hành quyết định thi hành án phạt tù phải được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 22 Luật thi hành án hình sự, đối với những trường hợp người bị kết án phạt tù đã có quyết định thi hành án mà bị khởi tố bị can về một tội phạm khác, đồng thời có lệnh , quyết định tạm giam đang có hiệu lực pháp luật của cơ quan, người có thẩm quyền thì không làm thủ tục thi hành quyết định thi hành án và tiếp tục tạm giam theo đúng quy định.

Nguyễn Bá Ngọc- Phòng 8