menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Hòa Vang - Tổ chức cuộc họp giao ban tháng 11 năm 2019
Đăng ngày 11-11-2019 09:30

Chiều ngày 06/11/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Vang tổ chức Họp giao ban tháng 11 năm 2019. Tham dự cuộc họp có đồng chí Ngô Thọ Nam - Phó Viện trưởng Viện KSND thành phố Đà Nẵng; đồng chí Huỳnh Phương Đông - Chánh Thanh Tra; đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hòa - Phó Chánh văn phòng phụ trách.

Tại cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Sơn – Viện trưởng VKSND huyện Hòa Vang đã báo cáo số liệu và kết quả thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát của đơn vị. Từ đầu năm 2019 đến nay, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Vang đã hoàn thành các chỉ tiêu công tác đề ra; An ninh chính trị trên địa bàn huyện Hòa Vang được giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tại cuộc họp, đồng chí Ngô Thọ Nam – Phó Viện trưởng VKSND thành phố đã nghe nhiều ý kiến trên tất cả các lĩnh vực công tác chuyên môn nghiệp vụ như hình sự, dân sự, thi hành án,… cũng như công tác xây dựng ngành của đơn vị. Các ý kiến tập trung vào việc đánh giá tính hiệu quả của một số biện pháp đã áp dụng trong thời gian qua.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Viện trưởng VKSND thành phố đã ghi nhận những kết quả đạt được của đơn vị, góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chỉ ra một số hạn chế, tồn tại trong thời gian qua. Từ đó đề xuất, kiến nghị những biện pháp, giải pháp hữu hiệu nhằm khắc phục những hạn chế, thiếu sót tiến tới nâng cao chất lượng công tác kiểm sát trong thời gian tiếp theo.

Tấn Quý - VKSND huyện Hòa Vang