menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Đảng bộ VKSND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai các Nghị quyết, Quy định của Bộ Chính trị và Đề án cải cách bộ máy trong đảng của Thành ủy Đà Nẵng
Đăng ngày 13-11-2019 13:19

Sáng ngày 13/11/2019, Đảng bộ VKSND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết 33-NQ/TW Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Đề án cải cách bộ máy trong đảng của Thành ủy Đà Nẵng

Hội nghị đã nghe Tiến sĩ Phạm Đi- Giảng viên Học viện Chính trị khu vực 3 đã quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết 33-NQ/TW, Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Đề án cải cách bộ máy trong đảng của Thành ủy Đà Nẵng.

Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị có 15 điều, đây là những giải pháp, công cụ để kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Để thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, giải quyết vấn đề từ gốc, làm tốt công tác cán bộ, Quy định số 205-QĐ/TW nêu rõ các nhiệm vụ đối với cấp ủy, thành viên cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị nhất là người đứng đầu trong kiểm soát quyền lực.  Ngoài ra, Quy định nêu 6 hành vi chạy chức, chạy quyền, 8 hành vi bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền; trách nhiệm cũng như biện pháp xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có các hành vi này.

Phát biểu bế mạc tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hưng - Phó Bí thư Đảng ủy đã nhấn mạnh: Lần đầu tiên vấn đề kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền chính thức được đề cập trong văn bản riêng của Đảng do Bộ Chính trị ban hành. Quy định số 205-QĐ/TW giúp cho toàn Đảng bộ hiểu rõ các nội dung cơ bản về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, trên cơ sở đó tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể Đảng viên và người lao động nhằm tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, góp phần khắc phục tình trạng chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ; đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc trong nhận thức của Đảng viên cũng như người lao động./.

Tú Anh- Phòng 10 (ảnh Thanh Vân)