menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Liên Chiểu - Đoàn giám sát của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân quận làm việc với Viện kiểm sát nhân dân quận
Đăng ngày 19-11-2019 01:03

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân quận Liên Chiểu khóa IV nhiệm kỳ 2016 - 2021, sáng ngày 14/11/2019, Đoàn giám sát của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân quận đã làm việc với Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu để giám sát tình hình chấp hành và thực thi pháp luật trên các lĩnh vực công tác kiểm sát năm 2019.

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân quận Liên Chiểu khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021, sáng ngày 14/11/2019, Đoàn giám sát của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân quận đã làm việc với Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu để giám sát tình hình chấp hành và thực thi pháp luật trên các lĩnh vực công tác kiểm sát năm 2019.

Tham dự buổi làm việc, về phía đoàn giám sát có các đồng chí Phạm Minh - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận; đồng chí Lê Duy Du - Trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân quận, cùng các thành viên trong đoàn. Về phía Viện kiểm sát quận có đồng chí Lê Đường - Quận ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận; đồng chí Trần Văn Giang - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng cùng các đồng chí Kiểm sát viên của đơn vị.

Đồng chí Lê Đường - Viện trưởng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của đơn vị

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Đường - Viện trưởng đã báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2019 (từ 01/12/2018 đến 13/11/2019) và phương hướng, nhiệm vụ công tác trong thời điểm cuối năm. Đồng thời, lãnh đạo Viện đã trả lời một số nội dung theo yêu cầu của Đoàn giám sát về các vấn đề liên quan đến tình hình tội phạm; hoạt động kiểm sát và công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn quận Liên Chiểu.

Đoàn giám sát của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân quận đã đánh giá cao công tác chuẩn bị, xây dựng báo cáo đầy đủ, cụ thể, cung cấp nhiều thông tin quan trọng về tình hình tội phạm xảy ra trên địa bàn và ghi nhận những thành tích đã đạt được của Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu trong năm 2019. Viện kiểm sát nhân dân quận đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương; chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan, nhất là các cơ quan tiến hành tố tụng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; triển khai nhiều biện pháp công tác để thực hiện tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ theo kế hoạch đã đề ra.

Toàn cảnh buổi làm việc

Về thời điểm cuối năm 2019, Đoàn giám sát đề nghị đơn vị tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao tại địa phương, phòng chống oan sai, bỏ lọt tội phạm, kiểm sát chặt chẽ hoạt động tư pháp trên các lĩnh vực, chủ động thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu nghiệp vụ đã đề ra. Đối với những kiến nghị, đề xuất của Viện kiểm sát nhân dân quận, Ban pháp chế nghiên cứu, tham mưu cho Hội đồng nhân dân quận trong kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân quận Liên Chiểu sắp đến. 

Lãnh đạo đơn vị đã tiếp thu những ý kiến của Đoàn giám sát và hứa sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 Hoài Bão - VKSND quận Liên Chiểu