menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Thành phố Đà Nẵng tổng kết “Thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án nhân dân”.
Đăng ngày 18-11-2019 02:04

Thực hiện kế hoạch số 353/KH-TANDTC ngày 13/8/2019 của Tòa án nhân dân (TAND) tối cao, vào chiều ngày 14/11/2019 dưới sự chủ trì của ông Võ Công Trí - Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Đà Nẵng”.

 

Theo báo cáo tại hội nghị, xuất phát từ yêu cầu cải cách tư pháp, ý nghĩa, lợi ích nhiều mặt của việc “tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án nhân dân”, trong 11 tháng thực hiện thí điểm (từ 01/10/2018 đến 30/9/2019) tại Tòa án hai cấp thành phố Đà Nẵng kết quả đạt được cụ thể:

Trung tâm hòa giải ở Tòa án hai cấp thành phố Đà Nẵng đã thụ lý 3.797 đơn/4.755 đơn khởi kiện, đơn yêu cầu các loại mà Tòa án nhận được. Trong đó Trung tâm hòa giải đã giải quyết: + 2.795 vụ, việc/3.797, đạt tỉ lệ 73,6%.

+ Hòa giải, đối thoại thành 2.117 vụ, việc/3.797 đơn, đạt tỉ lệ 55,75%

+ Hòa giải, đối thoại thành công 2.117 vụ, việc/2.795 vụ, việc, đạt tỉ lệ 75,74%.

Để đạt được kết quả như trên, Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 11089-QĐ/TU ngày 16/10/2018  thành lập Ban chỉ đạo và tổ giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện  thí điểm do đồng chí Phó bí thư thường trực Thành ủy làm trưởng ban, đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban nội chính, Ban dân vận Thành ủy, các sở ban ngành liên quan là thành viên. Các đơn vị thành viên (Viện kiểm sát thành phố, Sở tài chính, Sở nội vụ, Sở tư pháp…) có sự phối hợp và hỗ trợ kịp thời để Tòa án thực hiện nhiệm vụ; UBND thành phố hỗ trợ kinh phí để các Trung tâm hoạt động, các đơn vị thành viên, Ban chỉ đạo, tổ giúp việc thực hiện có hiệu quả trách nhiệm của mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Sau khi được thành lập, 06 Trung tâm hòa giải, đối thoại với 36 hòa giải viên  của 6 trung tâm đã tiến hành thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định, đúng nguyên tắc trên cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải. Các trung tâm và hòa giải viên đã  hoàn thành suất sắc nhiệm vụ của mình, theo đó có hai trung tâm là Trung tâm hòa giải, đối thoại tại TAND quận Sơn Trà và Trung tâm hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân quận Hải Châu; 01 hòa giải viên được Chánh án TAND Tối cao ghi nhận thành tích và tặng bằng khen; 09 hòa giải viên và thành viên tổ giúp việc được Chánh án TAND Tối cao tặng giấy khen…

Các trung tâm hòa giải, đối thoại tại TAND hai cấp thành phố Đà Nẵng nói riêng và các tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm nói chung chấm dứt hoạt động kể từ ngày 01/10/2019. Những kết quả đạt được trong thời gian thực hiện thí điểm của các trung tâm đã đem lại lợi ích nhiều mặt, giảm tải công việc cho Tòa án, cho thấy việc thể chế hóa để hình thành cơ chế hòa giải, đối thoại tại Tòa án bên cạnh các loại hình hòa giải ngoài tố tụng hiện nay là cần thiết, phù hợp với điều kiện nước ta hiện nay, đặc biệt kết quả ghi nhận được qua việc thực hiện thí điểm hòa giải, đối thoại là tiền đề, cơ sở để xây dựng, ban hành và thông qua Luật hòa giải, đối thoại.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Ông Võ Công Trí - Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện thí điểm chủ trì Hội nghị

Nguyễn Thị Trâm – Trưởng phòng 9 VKSND TP Đà Nẵng​