menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Kiểm sát việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản
Đăng ngày 10-12-2019 08:38

Ngày 29/11/2019, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố Đà Nẵng đã tiến hành kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản đối với người thi hành án là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ ngành ảnh TS.

Hình ảnh: tại khu vực có tài sản bị là nhà đất bị kê biên cưỡng chế

Căn cứ Quyết định số 09/2018/QĐST-KDTM ngày 18/4/2018 của Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Đà Nẵng thì Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ ngành ảnh TS phải trả cho Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức TDVN số tiền là 40.217.873.367 đồng (Bốn mươi tỷ hai trăm mười bảy triệu tám trăm bảy mươi ba ngàn ba trăm sáu mươi bảy đồng) và án phí sơ thẩm là 118.217.973 đồng; Quyết định số 06/QĐ-CTHADS ngày 27/3/2019 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản là nhà và đất của bà Huỳnh TA – người có tài sản bảo lãnh cho Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ngành ảnh TS.

Qua xác minh điều kiện thi hành án nhận thấy bà Huỳnh TA có tài sản bảo lãnh là: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại đường Phan Châu Trinh, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng nhưng đến nay vẫn không tự nguyện thi hành, vì vậy Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng ra Quyết định cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại thửa đất nói trên.

Hình ảnh Kiểm sát viên Trung cấp tham gia kiểm sát việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản.

Công tác cưỡng chế, kê biên tài sản được Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng thực hiện đúng trình tự thủ tục quy định, việc kê biên diễn ra công khai, có sự chứng kiến của chính quyền địa phương và nhân chứng, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật Nhà nước.

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thực hiện kiểm sát hoạt động cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản đúng quy định, qua đó góp phần đảm bảo thi hành các bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án./.
 

    Ngọc Vi – Phòng 11