menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Liên Chiểu - Kiểm điểm, đánh giá, phân loại công chức và người lao động năm 2019
Đăng ngày 07-12-2019 03:52

Thực hiện Quyết định số 561/QĐ-VKSTC ngày 13/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân dân và Công văn số: 347/VKS-TCCB ngày 28/11/2019 của Phòng Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân TP. Đà Nẵng. Chiều ngày 03/12/2019, Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu đã tổ chức cuộc họp để tiến hành kiểm điểm, đánh giá, phân loại công chức và người lao động trong đơn vị năm 2019. Dự và chủ trì cuộc họp có đồng chí Nguyễn Văn Bung - Phó Viện trưởng phụ trách Viện kiểm sát nhân dân TP. Đà Nẵng.

Đồng chí Nguyễn Văn Bung - Phó Viện trưởng phụ trách Viện kiểm sát nhân dân TP. Đà Nẵng dự và chỉ đạo cuộc họp

Tại cuộc họp, đồng chí Lê Đường - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu đã thông qua những nội dung cơ bản của Quyết định số 561/QĐ-VKSTC ngày 13/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân và những yêu cầu đặt ra đối với công chức và người lao động trong đơn vị khi tiến hành kiểm điểm. Sau đó, tập thể lãnh đạo Viện và từng công chức và người lao động trong đơn vị trực tiếp trình bày bản kiểm điểm cá nhân, phần tự đánh giá và đơn vị đã góp ý cho từng đồng chí trên cơ sở nhận xét nhưng ưu điểm và chỉ ra những thiếu sót trong năm qua với tinh thần đoàn kết, xây dựng, cầu thị và học hỏi nhau.

Kết thúc phần tự kiểm điểm của các đồng chí lãnh đạo đơn vị, đồng chí Nguyễn Văn Bung, Phó Viện trưởng phụ trách Viện kiểm sát nhân dân thành phố đã phát biểu ý kiến góp ý và chỉ đạo. Đồng chí Phó Viện trưởng phụ trách đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được của Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu trong năm công tác 2019 và cá nhân từng đồng chí lãnh đạo Viện kiểm sát quận Liên Chiểu; đồng thời đồng chí chỉ ra những hạn chế, thiếu sót và đặt ra nhiệm vụ cụ thể cho lãnh đạo và toàn thể công chức, người lao động, đồng chí tin tưởng, năm công tác 2020, Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu tiếp tục đoàn kết và thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu nghiệp vụ công tác năm.

Đồng chí Lê Đường - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu trình bày bản kiểm điểm cá nhân và tự đánh giá

Sau gần 01 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm và hiệu quả, Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu đã tổ chức xong việc kiểm điểm, đánh giá và phân loại công chức và người lao động trong đơn vị theo đúng hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Cuộc họp của Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu đã thành công tốt đẹp trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, trách nhiệm và xây dựng.

Mạnh Huỳnh - VKSND quận Liên Chiểu