menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Sơn Trà - Tổ chức Hội nghị nhận xét, đánh giá công chức và người lao động năm 2019
Đăng ngày 11-12-2019 07:10

Thực hiện Quy chế đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân (Ban hành kèm theo Quyết định số 561/QĐ-VKSTC ngày 13/11/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao) và ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng, ngày 03/12/2019, Viện Kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà tổ chức Hội nghị nhận xét, đánh giá đối với công chức và người lao động trong năm 2019.

Tham dự cuộc họp có đồng chí Trần Hoài Nam - Phó Viện trưởng Viện KSND thành phố Đà Nẵng cùng tập thể lãnh đạo công chức và người lao động đang công tác tại VKSND quận Sơn Trà.

Toàn cảnh cuộc họp

Việc nhận xét, đánh giá đã bảo đảm được tính khách quan, toàn diện, trên cơ sở tự phê bình và phê bình; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai đối với từng CBCC và người lao động. Trong cuộc họp, mỗi cá nhân đều được tập thể đánh giá, nhận xét về kết quả đạt được qua một năm công tác, đồng thời nêu lên các ưu, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt còn hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Ngoài ra, đối với các đồng chí là lãnh đạo đơn vị còn được tập thể xem xét đánh giá về năng lực lãnh đạo, quản lý; khả năng tập hợp, đoàn kết cán bộ, công chức và người lao động, nêu lên các mặt được và chưa được trong công tác chỉ đạo điều hành.

Tại cuộc họp, mỗi cá nhân bên cạnh việc nhận được sự nhận xét, đánh giá của tập thể để còn tự rút ra cho mình những bài học kinh nghiệm quý giá để hoàn thiện bản thân về mọi mặt. Trên cơ sở kết quả công tác tại đơn vị, tính tự phê bình và phê bình; nguyên tắc dân chủ, công khai, đơn vị 100% thống nhất đề nghị đồng chí Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng công nhận đồng chí Nguyễn Đức Thông - Viện trưởng VKSND quận Sơn Trà “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, đối với từng cá nhân, đồng chí Nguyễn Đức Thông - Viện trưởng VKSND quận Sơn Trà đã xếp loại 04/19 đồng chí “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 15/19 đồng chí “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Kết quả cuộc họp thể hiện được tinh thần đoàn kết, phấn đấu của mỗi cá nhân trong đơn vị, đoàn kết để cùng nhau chung sức hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà được Đảng, Nhà nước và Ngành giao phó.

 Đặng Thị Lâm - VKSND quận Sơn Trà