menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Ngũ Hành Sơn - Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành số 01/2018/LN-QCPH ngày 26/10/2018 về công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố trên địa bàn quận
Đăng ngày 15-01-2020 02:06

Ngày 10/01/2020, được sự thống nhất của Lãnh đạo Liên ngành cấp trên và Thường trực Quận ủy Ngũ Hành Sơn, các cơ quan Liên ngành đã tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành số 01/2018/LN-QCPH ngày 26/10/2018 về công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn. Đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn và đồng chí Nguyễn Hồng Giang - Viện trưởng VKSND quận Ngũ Hành Sơn.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Hoài Nam - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng và lãnh đạo các cơ quan Liên ngành.

Tại Hội Nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Giang - Viện trưởng VKSND quận Ngũ Hành Sơn đã thay mặt các cơ quan Liên ngành báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp Liên ngành số 01 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2020.

Theo đó, các cơ quan Liên ngành đã có nhiều ý kiến thảo luận và đóng góp ý kiến; dự báo tình hình vi phạm và tội phạm nhằm đề ra các biện pháp phối hợp thực hiện Quy chế, đảm bảo đáp ứng được tình hình công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

 Các cơ quan Liên ngành thảo luận và đóng góp ý kiến

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn và đồng chí Trần Hoài Nam - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND Thành Phố Đà Nẵng đã đánh giá và biểu dương những kết quả mà các cơ quan Liên ngành đã đạt được trong năm qua; đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho Liên ngành tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao trong thời gian đến.

Đồng chí Trần Hoài Nam - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND TP. Đà Nẵng phát biểu ý kiến chỉ đạo

Thay mặt các Cơ quan Liên ngành, đồng chí Nguyễn Hồng Giang - Viện trưởng VKSND quận Ngũ Hành Sơn đã cảm ơn và tiếp thu những ý kiến phát biểu chỉ đạo, bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ công tác phối hợp Liên ngành trong năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Hồng Giang - Viện trưởng Viện KSND quận Ngũ Hành Sơn phát biểu bế mạc Hội nghị

 Nguyễn Hồng Giang - VKSND quận Ngũ Hành Sơn