menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Hải Châu - Tham gia xét họp giải quyết không chấp nhận việc khiếu nại trả lại đơn yêu cầu độc lập của đương sự
Đăng ngày 17-01-2020 09:34

Sáng ngày 14.01.2020, Tòa án nhân dân quận Hải Châu đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu mở phiên xét họp xem xét, giải quyết khiếu nại trả lại đơn yêu cầu độc lập.

 

Ngày 14.01.2020, tại trụ sở Tòa án nhân quận Hải Châu đã đưa ra xét họp “Khiếu nại trả lại đơn” của Công ty HN. Địa chỉ: Cầu Giấy, Hà Nội.

Nội dung khiếu nại: Ngày 04.11.2019, Tòa án nhân dân quận Hải Châu nhận được đơn khởi kiện của bà Trương Đình Kiều M v/v “ly hôn” đối với bị đơn ông Vi Xuân C: Yêu cầu Tòa án giải quyết việc ly hôn của bà Miên đối với ông Chinh và ngày 15.11.2019, Công ty HN có đơn yêu cầu độc lập đối với ông Vi Xuân C vì ông C là giám đốc của Công ty TNHH MTV PQ. Sau khi xem xét đơn yêu cầu độc lập của Công ty XNK HN, ngày 09.12.2019 Tòa án nhân dân quận Hải Châu đã ra thông báo số 164 trả lại đơn khởi kiện với lý do: Quan hệ tranh chấp đối với Công ty TNHH MTV PQ là tranh chấp phát sinh từ hoạt động kinh doanh thương mại giữa các pháp nhân và trong vụ án ly hôn nguyên đơn bà M không yêu cầu Tòa án giải quyết về tài sản chung cũng như nợ chung.

Không đồng ý với thông báo trên nên vào ngày 20.12.2019, Công ty HN có “Đơn khiếu nại” Thông báo trả lại đơn số 164 ngày 09.12.2019 của Tòa án nhân dân quận Hải Châu với nội dung: Việc TAND quận Hải Châu tách yêu cầu độc lập của Công ty ra khỏi vụ án ly hôn không những tiếp tay cho vợ chồng M tẩu tán tài sản, nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ, mà còn ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty cũng như làm cho việc giải quyết vụ án không được chính xác và nhanh hơn.

Tại phiên họp, Thẩm phán và Kiểm sát viên đã thực hiện các trình tự, thủ tục theo đúng quy định Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; đương sự vắng mặt.  Kiểm sát viên Trần Nhã Minh Hoàng phát biểu cho rằng: Việc trả lại đơn khởi kiện của Tòa án nhân dân quận Hải Châu là đúng vì yêu cầu độc lập của Công ty HN về Công ty TNHH MTV PQ không liên quan đến việc giải quyết vụ án ly hôn mặc dù bị đơn là giám đốc Công ty TNHH MTV PQ, việc yêu cầu độc lập của Công ty HN là tranh chấp giữa các pháp nhân với nhau. Chính vì vậy, yêu cầu độc lập này sẽ được giải quyết bằng một vụ án khác. Cho nên Tòa án trả lại đơn yêu cầu độc lập của Công ty HN là đúng, đề nghị Tòa án không chấp nhận đơn khiếu nại của đương sự và Tòa án đã ra Quyết định không chấp nhận theo đề nghị của đại diện Viện kiểm sát.

Minh Hoàng - VKSND quận Hải Châu