menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Sơn Trà - Tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2020
Đăng ngày 16-01-2020 07:45

Sáng ngày 15/01/2020, nhằm đánh giá kết quả công tác kiểm sát năm 2019 và triển khai, quán triệt việc thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát tại đơn vị trong năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2020.

Về tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Hoài Nam - Phó Viện trưởng Viện KSND TP Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Văn Hiệp - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Viện KSND TP Đà Nẵng cùng tập thể Lãnh đạo, cán bộ công chức trong toàn đơn vị.

Đồng chí Lưu Thu Hà - Phó Viện trưởng VKSND quận báo cáo tổng kết công tác năm 2019

Tại Hội nghị, đồng chí Lưu Thu Hà – Phó Viện trưởng VKSND quận Sơn Trà thay mặt đơn vị báo cáo tổng kết công tác năm 2019. Trong đó nổi bật là kết quả trong khâu công tác kiểm sát án hình sự: Không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; không có án đình chỉ điều tra vì không phạm tội hoặc Tòa án tuyên không phạm tội, tỷ lệ giải quyết án hình sự đều vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra như: Tỷ lệ giải quyết tin báo đạt 96.9% vượt 6.9%; tỷ lệ giải quyết án hình sự ở giai đoạn điều tra đạt 87.4%, vượt 7.4%, tỷ lệ án truy tố, xét xử đạt 100%. So sánh với cùng kỳ năm 2018 và các năm trước, năm nay kết quả trong khâu công tác này hoàn thành sớm hơn, tỷ lệ đạt cao hơn, hiệu quả cao hơn. Trong công tác kiểm sát hoạt động tư pháp đã hoàn thành 08 cuộc kiểm sát trực tiếp tại các cơ quan tư pháp trên địa bàn quận; ban hành 18 kiến nghị, 02 kháng nghị trên các lĩnh vực....

Đ/c Thái Hồng Sơn - Phó Viện trưởng VKSND quận báo cáo tổng kết các phong trào thi đua theo chuyên đề và thi đua ngắn hạn tại đơn vị

Để đạt được kết quả trên, VKSND quận Sơn Trà đã đề ra nhiều giải pháp, sáng kiến kịp thời phát động các phong trào thi đua mang tính sâu - rộng, mạnh mẽ trên từng lĩnh vực công tác của đơn vị để tạo khí thế thi đua sôi nổi, nêu cao tinh thần trách nhiệm nhiệt huyết, hăng say, phấn khởi. Tại Hội nghị, đồng chí Thái Hồng Sơn - Phó Viện trưởng VKSND quận Sơn Trà thay mặt đơn vị báo cáo tổng kết các phong trào thi đua theo chuyên đề và thi đua ngắn hạn tại đơn vị gồm: Thi đua thực hiện Quy chế chấm điểm; thi đua “3 không”; thi đua đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án hình sự. Để kịp thời động viên, khen thưởng, khuyến khích các đồng chí đạt kết quả cao trong các phong trào thi đua, tại Hội nghị đã tổ chức trao thưởng cho các đồng chí có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua với tổng số tiền thưởng gần 13.000.000 đồng.

Đ/c Trần Hoài Nam - Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng trao thưởng cho các đ/c có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế chấm điểm thi đua

Đ/c Nguyễn Văn Hiệp - Trưởng Phòng TCCB VKSND TP Đà Nẵng trao thưởng cho các KSV có thành tích xuất sắc trong phong phong trào thi đua “03 không”

Đ/c Lưu Thu Hà - Phó Viện trưởng VKSND quận trao thưởng cho các KTV, CV có thành tích xuất sắc trong phong phong trào thi đua “03 không”

 Đ/c Nguyễn Đức Thông - Quận ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND quận trao thưởng cho KSV có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án hình sự

Để đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát tại đơn vị trong năm 2020, đồng chí Nguyễn Đức Thông - Quận ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND quận Sơn Trà đã triển khai Kế hoạch công tác và phát động phong trào thi đua năm 2020 tại đơn vị. Qua đó, đơn vị xác định chủ đề của năm công tác 2020 là “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ theo tinh thần thi đua “về đích sớm”. Xác định mục tiêu công tác là xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực thực thi pháp luật; áp dụng đồng bộ các giải pháp để thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp; tăng cường các nguồn lực bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ gắn với thực hiện các mục tiêu về kinh tế, chính trị xã hội của địa phương và bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Tăng cường đổi mới công tác thi đua, khen thưởng lập thành tích chào kỷ niệm 60 năm thành lập ngành KSND (26/7/1960-26/7/2020) và các ngày lễ trọng đại của đất nước.

 Đồng chí Nguyễn Đức Thông – Quận ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND quận Sơn Trà triển khai công tác năm 2020

 Đồng chí Trần Hoài Nam - Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng phát biểu ý kiến chỉ đạo

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Hoài Nam – Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng ghi nhận những kết quả đơn vị đã đạt được trong năm 2019, đồng thời yêu cầu các đồng chí tiếp tực nỗ lực, khắc phục khó khăn, hạn chế trong năm qua để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trong năm 2020. Thay mặt đơn vị, đồng chí Nguyễn Đức Thông cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Hoài Nam, sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, phấn đấu nỗ lực đưa đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 như Kế hoạch đã đề ra.

Đặng Thị Lâm – VKSND quận Sơn Trà