menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Hòa Vang - Tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2020
Đăng ngày 16-01-2020 07:49

Sáng ngày 15/01/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Vang long trọng tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2020. Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Ngô Thọ Nam - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP. Đà Nẵng cùng các đồng chí là Lãnh đạo Phòng Thanh tra, Phòng Tổ chức cán bộ và Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân TP. Đà Nẵng.

Tại Hội nghị, đ/c Trần Minh Quang và đ/c Nguyễn Văn Khánh - Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Hòa Vang đã trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác kiểm sát năm 2019 và dự thảo Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020 của Viện KSND huyện Hòa Vang. Theo báo cáo, năm 2019 với phương châm “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả”, lãnh đạo Viện KSND huyện Hòa Vang đã có nhiều đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trên tất cả các khâu công tác kiểm sát, đảm bảo kịp thời, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương nên các chỉ tiêu công tác năm 2019 đều đạt và vượt so với chỉ tiêu của Ngành.

Đ/c Trần Minh Quang – Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Hòa Vang trình bày kết quả công tác năm 2019

Kế hoạch công tác năm 2020 của Viện KSND Huyện Hòa Vang đã bám sát Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng VKSNDTC về công tác của ngành Kiểm sát năm 2020; Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát, của Tòa án và công tác thi hành án và Kế hoạch của Viện trưởng VKSND TP. Đà Nẵng; đồng thời căn cứ vào tình hình nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị để đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, những chỉ tiêu công tác cụ thể, phân công rõ công việc và trách nhiệm đối với từng đồng chí lãnh đạo Viện phụ trách trong chỉ đạo, điều hành nhằm thực hiện tốt chức năng, các nhiệm vụ trọng tâm đột phá năm 2020 của đơn vị.

Đ/c Hoàng Vũ Thành – Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Viện KSND thành phố phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đ/c Ngô Thọ Nam - Ủy viên BCS Đảng, Phó Viện trưởng Viện KSND TP. Đà Nẵng đánh giá: Năm 2019, Viện KSND Huyện Hòa Vang đã có rất nhiều sự thay đổi và tiến bộ so với năm 2018. Thay mặt BCS đảng, lãnh đạo Viện KSND TP. Đà Nẵng, đồng chí đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Viện KSND Huyện Hòa Vang đã đạt được trong năm 2019. Tuy nhiên, để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2020, đồng chí yêu cầu lãnh đạo Viện cần sát sao hơn trong công tác kiểm sát việc giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm. Tăng cường trách nhiệm của KSV trong công tác THQCT, gắn công tố với hoạt động điều tra. Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện quan trọng, là năm cuối của nhiệm kỳ 2015 – 2020, tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, xây dựng dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Đồng thời, đồng chí gửi lời cảm ơn sự quan tâm phối hợp rất kịp thời, sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện ủng hộ của lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các cơ quan ban ngành của Huyện và mong rằng trong năm 2020 cũng như những năm tiếp theo lãnh đạo quận tiếp tục có sự quan tâm hơn nữa đối với VKSND Huyện Hòa Vang để góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đ/c Ngô Thọ Nam – Phó Viện trưởng Viện KSND TP. Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Viện trưởng, đ/c Phạm Văn Sơn - Viện trưởng Viện KSND Huyện Hòa Vang thay mặt tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức Viện KSND Huyện Hòa Vang cảm ơn sự quan tâm sâu sát, sự chỉ đạo quyết liệt và những tình cảm ân cần của đồng chí đã dành cho VKSND Huyện Hòa Vang. Lãnh đạo Viện KSND Huyện Hòa Vang sẽ nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ ý kiến chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của đồng chí và bổ sung trong kế hoạch công tác của đơn vị, đồng thời xem xét điều kiện thực tế của đơn vị để đề ra các biện pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt hơn nữa kế hoạch công tác của ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương năm 2020.

Đ/c Phạm Văn Sơn - Viện trưởng Viện KSND Huyện Hòa Vang phát biểu kết luận Hội nghị

Tấn Quý – VKSND huyện Hòa Vang