menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Sơn Trà - Phúc tra việc thực hiện kiến nghị của VKSND quận trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp đối với Cơ quan CSĐT – Công an quận
Đăng ngày 21-05-2020 07:22

Sáng ngày 13/5/2020, Viện kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà đã có buổi làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Sơn Trà để công bố Quyết định số 195 và Kế hoạch số 196 cùng ngày 05/5/2020 về việc phúc tra việc Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà thực hiện Kiến nghị của VKSND quận Sơn Trà tại Kết luận trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp số 184 ngày 20/4/2019 và Kiến nghị số 11 ngày 18/11/2019.

 Toàn cảnh buổi làm việc

Đ/c Nguyễn Đức Thông – Viện trưởng VKSND quận Sơn Trà công bố Quyết định phúc tra kiến nghị

Trong quá trình làm việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà đã có báo cáo cụ thể về kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị của Viện kiểm sát, đồng thời phối hợp tích cực trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác phúc tra của Viện kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà được thực hiện một cách thuận lợi, nhanh chóng.

 Đoàn kiểm tra nghiên cứu hồ sơ, tài liệu

Kết quả phúc tra ghi nhận: Đối với những vấn đề còn tồn tại, thiếu sót được nêu trong Kết luận trực tiếp kiểm sát số 184 và Kiến nghị số 11, hầu hết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà đã có sự tiếp thu, khắc phục một cách triệt để như tổ chức việc rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục vi phạm kịp thời trong việc ra văn bản, quyết định giải quyết khiếu nại trong hoạt động tư pháp; tăng cường việc kiểm tra, chỉ đạo đối với công tác giải quyết khiếu nại trong hoạt động tư pháp tại đơn vị nhằm đảm bảo việc thụ lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Sơn Trà được thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định pháp luật.

Nguyễn Thanh Trà - VKSND quận Sơn Trà