menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Kết quả sơ tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2020
Đăng ngày 21-05-2020 09:22

Thực hiện Công văn số 1376/VKSTC-V15 ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc hướng dẫn công tác sơ tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2020, sáng ngày 20/5/2020, Ban sơ tuyển Đại học Kiểm sát Hà Nội – Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức xét hồ sơ và phỏng vấn các thí sinh có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng đăng ký sơ tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2020.

Với tinh thần và trách nhiệm cao, qua xem xét hồ sơ, phỏng vấn và kiểm tra cân nặng, chiều cao, ngoại hình, giọng nói … của từng thí sinh đăng ký sơ tuyển, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định tại Công văn số 1376/VKSTC-V15 ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về hướng dẫn công tác sơ tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2020, Ban sơ tuyển đã lựa chọn được 09 thí sinh đủ điều kiện để cấp Phiếu đạt kết quả sơ tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2020.

Thời hạn cấp Phiếu đạt kết quả sơ tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2020 cho thí sinh sẽ được thực hiện trong ngày 10/6/2020, thí sinh đạt kết quả sơ tuyển có thể liên hệ với Phòng Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng để nhận.

Một số hình ảnh tại buổi sơ tuyển:

 

                                                  Hà Thị Xuân Hương - Phòng 15