menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng đã thành công tốt đẹp
Đăng ngày 18-06-2020 11:36

Sáng 17/6/2020, sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu lần thứ IX Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp.


Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá 5 năm (2015-2020) việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối khóa VIII  với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa VIII, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm của khóa VIII, từ đó đề ra nhiệm vụ giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng bộ.


Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ IX gồm 25 đồng chí, bầu Ban Thường vụ gồm 07 đồng chí, bầu 2 Phó bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 05 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu gồm 40 đại biểu chính thức và 05 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII. Đồng chí Lê Tiến, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng đã được bầu làm đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII.


Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Phạm Tấn Xử, Bí thư Đảng ủy Khối khóa IX đã cảm ơn sự tín nhiệm của Đại hội và khẳng định, đây là vinh dự và sự động viên rất lớn, song cũng ý thức rõ trách nhiệm của mình trước hết đối với Ban chấp hành Đảng bộ khóa IX, với toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Khối. Đồng chí kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối đoàn kết quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX đề ra.


* Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố khóa IX gồm:
1. Đồng chí Phạm Tấn Xử

2. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Hoa

3. Đồng chí Hà Đức Hoài

4. Đồng chí Hồ Thị Lan Hương

5. Đồng chí Huỳnh Trung Hậu

6. Đồng chí Bùi Phước Sơn

7. Đồng chí Phạm Thị Hồng Linh

8. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Tuyết

9. Đồng chí Lê Thanh Hưng

10. Đồng chí Bùi Thiên Vỹ

11. Đồng chí Nguyễn Thị Hội An

12. Đồng chí Ngô Thị Kim Yến

13. Đồng chí Phan Văn Sơn

14. Đồng chí Phan Thị Thúy Linh

15. Đồng chí Trần Thắng Lợi

16. Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi

17. Đồng chí Trần Phước Sơn

18. Đồng chí Quách Đăng Hòa

19. Đồng chí Lê Thị Bích Thuận

20. Đồng chí Võ Ngọc Đồng

21. Đồng chí Nguyễn Đăng Hoàng

22. Đồng chí Hoàng Thị Thu Hương

23. Đồng chí Nguyễn Văn Phụng

24. Đồng chí Nguyễn Quang Thanh

25. Đồng chí Lê Văn Trung


* Danh sách Ban Thường vụ gồm:


1. Đ/c Phạm Tấn Xử

2. Đ/c Nguyễn Thị Kim Hoa

3. Đ/c Hà Đức Hoài

4. Đ/c Hồ Thị Lan Hương

5. Đ/c Huỳnh Trung Hậu

6. Đ/c Bùi Phước Sơn

7. Đ/c Nguyễn Hữu Lợi

* Bí thư:  Đồng chí Phạm Tấn Xử (được bầu trực tiếp tại Đại hội)

* Các Phó Bí thư:

1. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Hoa

2. Đồng chí Hà Đức Hoài

* Ủy ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí

1. Đ/c Hồ Thị Lan Hương: Chủ nhiệm

2. Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Tuyết

3. Đ/c Đỗ Thúy Nga

4. Đ/c Lê Thanh Hưng

5. Đ/c Lương Công Tuấn

VH-VP (ảnh nguồn Internet)