menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Thanh Khê - Họp xét đưa 06 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
Đăng ngày 09-09-2020 02:58

Sáng ngày 07/9/2020, tại Cơ sở xã hội Bàu Bàng, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê phối hợp với Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, Phòng lao động thương binh và xã hội quận Thanh Khê đã mở phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 06 đối tượng.

Các đối tượng bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc bao gồm Lê Vũ Trường G (1989), Trương Viết Quốc H (1996), Lê Phước T (1994), Phạm Công C (1998), Đặng Quang V (1990), Trần Văn V (1966). Hầu hết những đối tượng đều không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Có những đối tượng đã bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc nhiều lần nhưng không lấy đó làm bài học cho bản thân mà vẫn tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy. Tại phiên họp, các đối tượng đều thừa nhận hành vi vi phạm của mình và có nguyện vọng xem xét giảm thời gian tập trung cai nghiện bắt buộc để sớm trở về với gia đình, xã hội.

 Hình ảnh tại phiên họp

Tại phiên họp, Kiểm sát viên được phân công đã thực hiện kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Tòa án từ khi thụ lý đến thời điểm mở phiên họp theo quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê đã thí điểm số hóa hồ sơ đối với việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Việc số hóa hồ sơ giúp Kiểm sát viên hạn chế việc mang theo nhiều hồ sơ kiểm sát bằng giấy (truyền thống) mà chỉ cần mang máy tính xách tay với những tài liệu hồ sơ đã được số hóa. Hồ sơ của 06 đối tượng bị đề nghị được tích hợp để dễ dàng tìm kiếm, giúp cho quá trình kiểm sát tại phiên họp đạt hiệu quả.

Trên cơ sở ý kiến của Phòng lao động thương binh và xã hội quận Thanh Khê, quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang đã ra Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với tất cả 06 đối tượng bị đề nghị với mức thời gian chấp hành phù hợp với đề nghị của Viện kiểm sát.

Quận Thanh Khê là một trong những khu vực có tình hình tội phạm ma túy phức tạp nhất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Để xử lý đưa những người nghiện chất ma túy vào cơ sở cai nghiện, các cơ quan chức năng của quận Thanh Khê đã tích cực phối hợp, rà soát, phân loại, lập hồ sơ đề nghị đưa nhiều đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, trong đó có vai trò phối hợp không nhỏ của Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê.

 Ngọc Quyên – VKSND quận Thanh Khê