menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Ngũ Hành Sơn - Tăng cường hoạt động nghiệp vụ trong công tác kiểm sát thi hành án
Đăng ngày 17-09-2020 06:56

Sáng ngày 11/9/2020 tại Tòa án nhân dân Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng, mở phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách án treo đối với người thi hành án phạt tù cho hưởng án treo tại P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng; và VKSND quận tiến hành kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng, sung công của Chi cục Thi hành án cùng cấp.

Tham gia phiên họp, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Q. Ngũ Hành Sơn có đồng chí: Phạm Xuân Thanh – Kiểm sát viên sơ cấp. Thẩm phán chủ tọa phiên họp: bà Nguyễn Thị Thanh Nga, các thầm phán: Ông Lê Văn Lâm, bà: Lương Thị Anh. Thư ký phiên họp ông Đoàn Công Hồng Lĩnh

Người được đề nghị xét rút ngắn thời gian thử thách

Trần Minh Hoàng, Giới tính: Nam

Sinh ngày: 16/4/1974

Nơi đăng ký HKTT và Nơi cư trú hiện nay : Tổ 49, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Tội danh: Đánh bạc, theo khoản 1 Điều 321 BLHS

Hình phạt: 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm ngày 22/10/2018 tại Bản án hình sự phúc thẩm số 183/2018/HSPT ngày 22/10/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Quá trình chấp hành án tính đến ngày 22/8/2020 được 01 năm 10 tháng (quá ½ thời gian thử thách).

Trần Minh Hoàng đã chấp hành tốt các quy định mà Luật thi hành án hình sự quy định đối với người thi hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo.

Về nghĩa vụ thi hành 200.000 đ án phí HSST theo nội dung bản án đã tuyên, bị án đã nộp đầy đủ theo Giấy xác nhận kết quả thi hành án số 78/GXN-CCTHADS ngày 08/9/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.

Bị án đã có đơn xin rút ngắn thời gian thử thách, UBND P. Mỹ An đã tiến hành họp và ban hành báo cáo đề nghị Cơ quan Thi hành án hình sự công an Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng xem xét, lập hồ sơ đề nghị xét giảm thời gian thủ thách. Cơ quan Thi hành án hình sự Công an Q. Ngũ Hành Sơn đã ban hành đề nghị Tòa án xem xét rút ngắn thời gian thử thách 06 tháng.

Căn cứ vào Điều 89 Luật thi hành án hình sự năm 2019, Điều 4 Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 14/8/2012 hướng dẫn rút ngắn thời gian thử thách của  án treo, Điều 8 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao. Viện kiểm sát nhân dân quận Ngũ Hành Sơn nhận thấy có đủ điều kiện rút ngắn thời gian thử thách để bị án được hưởng các chính sách khoan hồng pháp luật và thể hiện tính nhân văn pháp luật hình sự. Kết thúc phiên họp, Tòa án quyết định rút ngắn thời gian thử thách 06 tháng đối với Trần Minh Hoàng.

Viện kiểm sát nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng tiến hành kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng, sung công của Chi cục Thi hành án cùng cấp

Căn cứ Quyết định thi hành án số 426, 433, 435/QĐ-CTHADS ngày 17/8/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng.  Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 11/9/2020, Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng đã tiến hành tổ chức việc tiêu hủy vật chứng, tài sản thi hành án.

Được sự phân công của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, Kiểm sát viên bộ phận Kiểm sát thi hành án dân sự tham gia và kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng, tài sản tại chi cục Thi hành án dân sự quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Tham gia kiểm sát kiểm sát viên kiểm sát đúng số lượng cũng như chủng loại vật chứng đem ra tiêu hủy tại các bản án đã đã tuyên của Tòa án và phiếu xuất kho của Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Vật chứng được tiêu hủy bằng cách: Đối với các loại tang vật bằng kim loại, sắt không còn sử dụng tiêu hủy bằng cách đập cong, đập nát làm biến dạng hoàn toàn. Đối với tang vật là ma túy tiêu hủy bằng cách hòa tan trong nước để mất công năng sử dụng và tiến hành xả thải đúng quy định

Trong 09 tháng đầu năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân quận Ngũ Hành Sơn đã tiến hành kiểm sát tiêu hủy tang vật đối với 30 vụ. Qua kiểm sát và thống kê cho thấy chủ yếu tang vật là ma túy, số lượng ma túy tăng trong mỗi vụ việc tiêu hủy và tăng đều so với các năm. Đối với tài sản đặc thù như một số loại ma túy tổng hợp (ví dụ thuốc lắc) hoặc tang vật đặc biệt khác như ngà voi (nếu có sau này) vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau về hình thưc tiêu hủy. Do đó cần có hướng dẫn cụ thể hơn về việc tiêu hủy đối với các tài sản đặc thù này.

Kết thúc buổi tiêu hủy, các thành viên Hội đồng tiêu hủy vật chứng đã tiêu hủy toàn bộ số vật chứng đúng trình tự, đúng quy định của pháp luật, quá trình tiêu hủy đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.

 Nguyễn Thị Minh Nguyệt - VKSND quận Ngũ Hành Sơn