menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020
Đăng ngày 14-09-2020 11:41

Chiều ngày 14/9/2020, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng (VKSND thành phố) đã họp, xét đề nghị Viện trưởng VKSND tối cao tặng thưởng Bằng khen đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020.

Căn cứ vào Hướng dẫn số 26/HD-VKSTC ngày 09/9/2020 của VKSND tối cao về khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020, và  trên cơ sở đánh giá những thành tích xuất sắc của từng đơn vị, cá nhân trong công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020, Hội đồng Thi đua khen thưởng VKSND thành phố thống nhất đề nghị khen thưởng như sau:

1. Về tập thể: Đề nghị tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho tập thể  cho Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội (Phòng 2), VKSND thành phố Đà Nẵng.

2. Về cá nhân: Đề nghị Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen cho 02 cá nhân sau:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc – Kiểm sát viên trung cấp, Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội (Phòng 2), VKSND thành phố Đà Nẵng.

- Ông Thái Hồng Sơn – Phó Viện trưởng VKSND quận Sơn Trà.

(Về khen thưởng công tác phòng chống dịch Covid-19, Hội đồng Thi đua khen thưởng sẽ xét khen thưởng sau)

VH (VP)