menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Đảng ủy VKSND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể Đảng ủy, các đảng ủy viên; đánh giá phân loại các tổ chức đảng và đảng viên năm 2019
Đăng ngày 25-12-2019 09:56

Chiều ngày 25/12/2019, Đảng ủy VKSND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ để kiểm điểm tập thể Đảng ủy, các đảng ủy viên; đánh giá phân loại các tổ chức đảng và đảng viên năm 2019; đồng thời Hội nghị cũng thông qua báo cáo công tác đảng năm 2019; Nghị quyết công tác đảng năm 2020, phân công nhiệm vụ của các Đảng ủy viên năm 2020, các Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 của Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra.

Theo báo cáo kiểm điểm tập thể Đảng ủy năm 2019, Đảng ủy năm 2019 đã có nhiều nỗ lực hoàn thành và hoàn thành vượt nhiều chỉ tiêu công tác đảng đã đề ra, công tác dân chủ trong đảng tiếp tục được nâng cao, công tác giám sát cán bộ được chú trọng, tổ chức thành công Hội thi cấp ủy viên giỏi năm 2019…Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục, đó là: hoạt động của các thành viên Ban chấp hành chưa đồng đều, một số đoàn thể hoạt động chưa có chiều sâu…

Trên cơ sở đề xuất của các chi bộ, Đảng ủy đã thảo luận và thống nhất xếp loại chất lượng:  05 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019, trong đó có 01 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;  60 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 11 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 01 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; 01 đảng viên không phân loại do chưa đủ thời gian.

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy đã thông qua báo cáo công tác đảng năm 2019; Nghị quyết công tác đảng năm 2020, phân công nhiệm vụ của các Đảng ủy viên năm 2020, các Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 của Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.

Chiều cùng ngày, Đảng ủy đã ký quyết định khen thưởng Chi bộ 4 và 10 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác đảng năm 2019, gồm:

1/ Nguyễn Tường Tâm, Chi ủy viên Chi bộ 1;

2/ Trần Quang Vương, Đảng viên Chi bộ 1;

3/ Trần Hoài Nam, Đảng viên Chi bộ 2;

4/ Lê Minh Phương, Đảng viên Chi bộ 2;

5, Nguyễn Văn Bung, Đảng ủy viên, Chi bộ 3;

6, Nguyễn Sơn, Chi ủy viên, Chi bộ 3;

7, Đinh Thị Việt Hồng, Bí thư Chi bộ 4;

8, Lương Hồng Minh, Đảng ủy viên, Chi bộ 4;

9, Nguyễn Văn Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chi bộ 5;

10, Lương Thị Chung, Chi ủy viên Chi bộ 5

Đảng ủy cũng đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng khen thưởng Chi bộ 4 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền./.

Hoài Linh - Phòng 10