menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Chi Bộ II Đảng bộ VKSND thành phố Đà Nẵng: tổ chức thành công Đại hội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020-2023
Đăng ngày 21-03-2020 10:09

Ngày 17/2/2020, Chi bộ II thuộc Đảng bộ VKSND Thành phố Đà Nẵng đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đây là Chi bộ được Đảng ủy VKSND TP Đà Nẵng chọn tổ chức Đại hội điểm. Đồng chí Nguyễn Văn Hưng – Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy VKSND TP Đà Nẵng đã đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Theo báo cáo chính trị được trình bày tại Đại hội, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên và trực tiếp là Đảng ủy VKSND TP Đà Nẵng, trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ II đã lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên và quần chúng thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; phát huy vài trò là hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong cơ quan lãnh đạo đội ngũ đảng viên, quần chúng thực hiện tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

Chi bộ II được sát nhập từ Chi bộ II và Chi bộ V  từ năm 2019, với đội ngũ đảng viên trình độ đồng đều, 100% có trình độ cử nhân luật, trong đó có 03 đồng chí có trình độ Thạc sỹ; 06 đồng chí có trình độ cao cấp chính trị; 06 đồng chí có trình độ trung cấp chính trị.

Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy và các chức danh Chi ủy Chi bộ II  lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 03 đồng chí: đồng chí Nguyễn Bá Ngọc tái cử giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Lương Thị Chung giữ chức vụ Phó Bí thư, đồng chí  Nguyễn Thị Tú Anh là Chi Ủy viên.


Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí  Nguyễn Văn Hưng - Phó Bí thư Đảng ủy VKSND thành phố Đà Nẵng đánh giá cao về vai trò lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Chi bộ II đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 – 2020 và ghi nhận những thành tích của tập thể Chi bộ đã góp phần vào thành tích chung của Đảng bộ VKSNDTP Đà Nẵng ; đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ II cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có giải pháp khắc phục những hạn chế, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ, chú trọng vấn đề nêu gương của đảng viên đặc biệt là người đứng đầu các đơn vị, tổ chức đoàn thể.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí  Nguyễn Bá Ngọc phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo và xin hứa Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ mới sẽ triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Hưng trong nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Kết thúc Đại hội, toàn thể đảng viên của Chi bộ nhất trí thông qua Nghị quyết và quyết tâm hoàn thành, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ II lần thứ VIII đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2022./.

Một số hình ảnh của Đại hội:

 Đoàn chủ tịch Đại hội

Đại biểu và các đảng viên dự Đại hội

Đồng chí Phạm Văn Dũng- Đảng viên tham gia thảo luận

Đồng chí Nguyễn Văn Hưng –Phó bí thư phụ trách Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tổ kiểm phiếu

Cấp ủy Chi bộ 2 nhiệm kỳ 2020-2023 mới ra mắt đại hội

Thư ký đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết tại Đại hội

Toàn thể đại biểu và đảng viên dự đại hội

Lương Thị Chung – Phòng 9