menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
  • Ngũ Hành Sơn - Tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2020 Đăng ngày 22-01-2020 03:51
  • Thanh Khê - Triển khai công tác năm 2020 Đăng ngày 21-01-2020 01:38
  • Liên Chiểu - Đưa ra xét xử vụ “Trộm cắp tài sản” theo thủ tục rút gọn Đăng ngày 21-01-2020 01:17
  • Cẩm Lệ - Tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 Đăng ngày 17-01-2020 14:47
  • Ngũ Hành Sơn - Đưa những đối tượng nghiện ma túy vào cơ sở xã hội Bầu Bàng Đăng ngày 17-01-2020 14:45
  • Liên Chiểu - Tiến hành phúc tra các kiến nghị, kết luận năm 2019 của Viện kiểm sát tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Đăng ngày 17-01-2020 14:36
  • Hải Châu - Tham gia xét họp giải quyết không chấp nhận việc khiếu nại trả lại đơn yêu cầu độc lập của đương sự Đăng ngày 17-01-2020 09:34
  • Hòa Vang - Tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2020 Đăng ngày 16-01-2020 07:49
  • Sơn Trà - Tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2020 Đăng ngày 16-01-2020 07:45
  • Ngũ Hành Sơn - Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành số 01/2018/LN-QCPH ngày 26/10/2018 về công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố trên địa bàn quận Đăng ngày 15-01-2020 02:06