menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Chi bộ 4 – Chi bộ tiêu biểu trong 03 năm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh”
Đăng ngày 29-07-2019 15:45
Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Hồ Chí Minh (1969 – 2019) và 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị 05), Chi bộ 4 đã được Đảng ủy Viện KSND TP Đà Nẵng xét khen tặng là chi bộ tiêu biểu trong 03 năm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chi bộ 4 – Chi bộ trực thuộc Đảng bộ VKSND thành phố Đà Nẵng là chi bộ ghép các đảng viên sinh hoạt tại các đơn vị: Phòng 7, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin.

Chi ủy Chi bộ 4 luôn quan tâm quán triệt, triển khai Chỉ thị số 05 theo nội dung chuyên đề hàng năm cho đảng viên trong Chi bộ. Chi bộ luôn quán triệt cho đảng viên chi bộ là đảng viên phải gương mẫu, phải đi trước, làm trước, nêu gương trước để quần chúng học tập làm theo, đặc biệt đối với các đồng chí làm công tác lãnh đạo, quản lý như : Trưởng, Phó Phòng, các cấp uỷ viên.

Đảng viên và quần chúng của chi bộ đã tham gia ghiêm túc việc học tập chuyên đề hàng năm, làm Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, đăng ký một hoặc nhiều việc làm có thể thực hiện theo nội dung đã cam kết, sát đúng với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị giao.

Đảng viên Chi bộ 4  đã gắn việc thực hiện việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua yêu nước như: Phong trào Đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ huyện Hòa Vang theo Chỉ thị 24/CT-TU của thành ủy. Chi bé tham gia đầy đủ, với tinh thần nghiêm túc, chuẩn bị kỹ lưỡng trong các buổi sinh hoạt chuyên đề (các Hội thi Thuyết trình viên giỏi, Hội thi cấp ủy viên giỏi) do Đảng ủy tổ chức, và đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ.

Đảng viên chi bộ luôn giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, gương mẫu, chấp hành đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc công tác chuyên môn nghiệp vụ và nhiệm vụ công tác đảng được phân công. Nhiều đảng viên thuộc Chi bộ4 đã tham gia tích cực, làm nòng cốt trong hoạt động của Đảng uỷ và các đoàn thể của cơ quan như: 01 đồng chí là Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, 01 đ/c là Ủy viên Ban cán sự, 02 đ/c là đảng uỷ viên, 01 đ/c tham gia Ban chấp hành Chi đoàn, 01 đ/c tham gia BCH Chi hội Luật gia…

Liên tục trong 04 năm từ 2015 – 2018, Chi bộ 4 được Đảng ủy Viện KSND TP Đà Nẵng xét công nhận là Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Nhiều đảng viên, đơn vị được khen thưởng: Tập thể Lao động xuất sắc; Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao ... 01 đồng chí được đảng ủy đề nghị Thành ủy Đà Nẵng khen thưởng là đảng viên tiêu biểu trong 03 năm Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Đồng chí Phan Trường Sơn).

Để đạt được những thành tích như trên, có nhiều nguyên nhân, nhưng phải kể đến những nguyên nhân cơ bản sau:

+ Hàng tháng, trong sinh hoạt chi bộ đều có đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 05 của các đảng viên trong chi bộ.

+ Chi bộ đặc biệt chú trọng công tác phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên trong chi bộ ngay từ đầu năm; việc phân công thực hiện nhiệm vụ của từng đảng viên được cụ thể và có chú ý đến việc phù hợp với khả năng, sở trường của từng đồng chí. Các hoạt động phong trào do Đảng ủy, Công đoàn, cơ quan tổ chức đảng viên trong chi bộ đều nhiệt tình tham gia, đảng viên chi bộ 4 luôn có sự góp mặt trong Ban tổ chức, tổ thư ký, trọng tài, làm công tác tuyên truyền các Hội thi, cuộc thi, giải thể thao...

+ Tính kỷ luật, tự giác, gương mẫu; đặc biệt là tinh thần đoàn kết, nghiêm chỉnh phê bình và tự phê bình của các đồng chí đảng viên chi bộ đã góp phần làm nên thành tích của chi bộ trong 03 năm qua. 

Với những thành tích đạt được của chi bộ, qua sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05, chi bộ 4 đã đề nghị và vinh dự được Đảng ủy xét khen tặng là chi bộ tiêu biểu trong 03 năm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.