menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Liên Chiểu - Chi bộ tổ chức Lễ kết nạp đảng viên
Đăng ngày 02-08-2019 16:02
Sáng ngày 02/8/2019, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho đồng chí Lương Thị Phương Thảo.

Đồng chí Lê Đường - Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu dự và chủ trì buổi lễ. Cùng tham dự có đồng chí Trần Văn Giang - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng; các đồng chí đảng viên trong Chi bộ và toàn thể quần chúng trong đơn vị.

Sau một thời gian phấn đấu, rèn luyện và tu dưỡng cũng như sự kèm cặp, giúp đỡ của Chi bộ, ngày 23/7/2019, đồng chí Lương Thị Phương Thảo đã vinh dự được Ban Thường vụ Quận ủy Liên Chiểu ban hành quyết định kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại buổi Lễ, đồng chí Lê Đường - Bí thư Chi bộ đã công bố và trao Quyết định số 1324-QĐ/QU ngày 23/7/2019 của Ban Thường vụ Quận ủy Liên Chiểu cho đồng chí Lương Thị Phương Thảo, đồng thời đồng chí Bí thư phát biểu giao nhiệm vụ và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ, kèm cặp trong thời gian dự bị.

Trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Lương Thị Phương Thảo đã đọc lời tuyên thệ.

Việc kết nạp đảng cho đồng chí Thảo nâng số đảng viên trong Chi bộ lên 14 đồng chí, buổi Lễ kết nạp diễn ra đúng Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Đồng chí Lương Thị Phương Thảo, sinh ngày 28/3/1990; quê quán: Xã Vũ An, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, có trình độ chuyên môn Cử nhân Luật. Đồng chí vào ngành Kiểm sát từ tháng 4/2013, công tác tại Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu từ tháng 3/2015 đến nay, trước đó đồng chí công tác tại Viện kiểm sát nhân dân TP. Đà Nẵng và hiện đồng chí đang giữ chức vụ Phó Bí thư Chi đoàn.

Một số hình ảnh buổi Lễ kết nạp Đảng: