menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Cẩm Lệ - Chi bộ Viện kiểm sát tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2019
Đăng ngày 12-08-2019 08:40
Ngày 09/8/2019, Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề. Buổi sinh hoạt có sự tham dự của toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-CBVKS ngày 05/3/2019 của Chi bộ VKSND quận Cẩm Lệ về Học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Nghị quyết số 03/NQ-CBVKS ngày 10/01/2019 của Chi bộ VKSND quận Cẩm Lệ  về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị năm 2019 và Hướng dẫn số 32-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Quận ủy Cẩm Lệ về hướng dẫn học tập và thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ngày 09/8/2019, Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề. Buổi sinh hoạt có sự tham dự của toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư chi bộ đã quán triệt nội dung chuyên đề "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đến toàn thể Đảng viên trong Chi bộ. Theo đó, xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân là nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới; đồng thời là giải pháp quan trọng, cấp bách trong xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. Tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân là một trong những triết lý sống của Bác:“Mỗi người, mỗi gia đình đều có một nỗi đau khổ riêng và gộp những nỗi đau khổ riêng của mỗi người, mỗi gia đình lại thì thành nỗi đau khổ của tôi”. Để rồi đến tận trước lúc đi xa, bác vẫn căn dặn muốn có sức dân, lòng dân thì phải chăm lo đời sống của dân. Người căn dặn trong Di chúc “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”…

Đảng viên Chi bộ tham gia sinh hoạt đã thảo luận, trao đổi, liên hệ với bản thân với công việc đang làm để thống nhất về nhận thức một cách đầy đủ, rõ nét phong cách làm việc Hồ Chí Minh. Tăng cường hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng và ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Theo đó, các ý kiến tập trung vào việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bắt đầu từ những việc làm cụ thể và thiết thực của người cán bộ, công chức như: Thực hiện nghiêm túc các quy định, nguyên tắc làm việc, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là đổi mới phong cách, tác phong công tác, chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm; xây dựng hình ảnh người cán bộ công chức Kiểm sát theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng, Kiêm tốn”.

Việc tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề được Chi bộ VKSND quận Cẩm Lệ thực hiện thường kỳ theo Kế hoạch và là hoạt động hết sức ý nghĩa, đã góp phần nâng cao nhận thức cho Đảng viên của Chi bộ về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, nội dung của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Sau học tập chuyên đề, các đảng viên, đoàn viên chủ động tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, trước hết là người thân, những người xung quanh mình về các nội dung chuyên đề, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của đảng viên, công chức. Đồng chí Bí thư cũng yêu cầu các cán bộ, đảng viên trong Chi bộ tăng cường việc viết tin bài lên trang thông tin điện tử của VKSND thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, tập trung vào những nội dung thiết thực gắn với cơ sở và biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh. Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, quận ủy và Ban cán sự đảng VKSND thành phố Đà Nẵng.

Năm 2019 là năm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969 - 2019); 70 năm Bác viết tác phẩm Dân vận (1949 - 2019); 50 năm tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (1969 - 2019). Chi bộ VKS ND quận Cẩm Lệ thực hiện có hiệu quả chủ đề xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân trong năm 2019 và các năm tiếp theo là thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Toàn thể đảng viên trong Chi bộ VKSND quận Cẩm Lệ đoàn kết, quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.