menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
RÈN LUYỆN ĐỨC TÍNH CỦA NGƯỜI CÁN BỘ KIỂM SÁT THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH THÔNG QUA “DI CHÚC” CỦA BÁC
Đăng ngày 29-08-2019 16:12
“Bác đã đi rồi sao, Bác ơi! Mùa thu đang đẹp, nắng xanh trời. Miền Nam đang thắng, mơ ngày hội. Rước Bác vào thăm, thấy Bác cười!” Năm mươi năm về trước (ngày 02/9/1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già của dân tộc đã mãi mãi ra đi, để lại muôn vàn nỗi thương tiếc cho đồng bào và chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Mặc dù Bác đã đi xa nhưng những giá trị tinh thần, phong cách và tư tưởng của Bác vẫn mãi là ngọn đuốc soi đường cho dân tộc ta. Trong những giá trị tinh thần đó, không thể không nhắc đến tác phẩm “Di chúc” của Bác, một tác phẩm bất hủ. Trải qua hơn 50 năm sau lịch sử, Di chúc của Bác vẫn là kim chỉ nam quý báu, động lực tinh thần vô giá giúp toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Vào một ngày đẹp trời, khi sức khỏe còn tốt và trí tuệ còn minh mẫn, ở tuổi 75 -  cái tuổi "xưa nay hiếm", Bác đã đặt những dòng đầu tiên cho Bản di chúc lịch sử của mình vào ngày 10/5/1965. Theo Tiến sĩ Chu Đức Tính, nhà nghiên cứu về cuộc đời sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyên giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh phân tích: “Bản Di chúc của Bác Hồ được viết trong 5 năm vào lúc Người mạnh khỏe, sáng suốt và minh mẫn. 5 năm ấy, Bác để lại có 10 trang viết nhưng trong 10 trang ấy chúng ta đọc lại có thể thấy rằng Bác không quên một ai và không quên một việc gì.” Người đã căn dặn tất cả: về Đảng, về Đoàn viên và thanh niên, về nhân dân lao động, về cuộc kháng chiến chống Mĩ và công việc sau khi chiến thắng đế quốc Mĩ xâm lược, về phong trào cộng sản thế giới, về việc riêng (thật ra cũng là việc chung cả). Trong lời vĩnh biệt cuối “Di chúc” Bác vẫn “để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho các cháu thiến niên và nhi đồng” và “gởi lời chào thân ái đến các đồng chí, các bầu bạn và các cháu thiếu niên, nhi đồng quốc tế”. Bác còn quên điều gì nữa đâu! Một người suốt cả đời cả tấm long đều vì nước vì dân, như câu thơ mà nhà thơ Tố Hữu dành tặng cho Bác

“Bác ơi! Tim Bác mênh mông thế

Ôm cả non sông, mọi kiếp người”

Tuy đơn sơ như cái cách “ tôi để sẵn mấy lời này” hay “tóm tắt vài việc”, nhưngBản di chúc của Người thực sự chứa đựng một sự tổng kết lớn lao, của Người đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Khi phân tích Di chúc của Bác ta sẽ thấy những quan điểm cốt yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh về phương hướng cách mạng cho cả Việt Nam hôm nay và mai sau.

Tư tưởng có giá trị và có ý nghĩa quan trọng trong Di chúc của Bác là tư tưởng về Đảng và xây dựngĐảng Cộng sản Việt Nam. Vì thế mà thật dễ hiểu khi trong Di chúc, điều tâm nguyện và hệ trọng bậc nhất Người đề cập đến trước tiên, trên hết, đó là về Đảng “Việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng. Theo Bác, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Di chúc của Bác có ba nội dung lớn:

Một là, phải tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Vốn dĩ từ xưa đến nay, “một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta” là tinh thần đoàn kết. Đoàn kết trong Đảng vì đó là nguồn gốc sức mạnh của Đảng, đồng thời phòng ngừa sự chia rẽ, bè phái, làm suy yếu và mất sức chiến đấu của Đảng.

Hai là, phải phát huy dân chủ trong Đảng, tự phê bình và phê bình thường xuyên và nghiêm túc. Tự phê bình và phê bình để phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm làm cho Đảng mạnh lên, phải có động cơ, thái độ tự phê bình và phê bình đúng đắn vì sự phát triển và vững mạnh của Đảng.

Ba là, hết sức coi trọng rèn luyện đạo đức cách mạng, kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân và những tiêu cực, thoái hóa, hư hỏng trong Đảng. Bác căn dặn: " Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”. Đặc biệt chăm lo xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân…

Chủ tịch Hồ Chí Minh còn thường xuyên nhắc nhở: “Để làm cho tất cả cán bộ, đảng viên xứng đáng là những chiến sĩ cách mạng, Đảng ta phải ra sức tăng cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên”.

Trải qua nửa thế kỷ quyết tâm thực hiện theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã vững vàng lãnh đạo đất nước nước ta đến những thành công to lớn về mọi mặt: chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa, ngoại giao, vị thế của đất nước ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng lên… Trong giai đoạn hiện nay, Đảng ta đã đưa ra nhiều giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt để giữ vững vai trò tiên phong lãnh đạo, đó là: Xác định nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mac-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; lấy xây dựng và chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, hàng đầu lâu dài; dựa vào dân để xây dựng Đảng; Bộ Chính trị ra Chỉ thị 05-CT/TƯ để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ra Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Nói đến đây, chúng tôi nhớ lại những lời tâm sự đầy tâm huyết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Chương trình “Gặp gỡ đảng viên trẻ tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác” toàn quốc năm 2019 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 27/8/2019 vừa qua: "…Nhưng không phải vào Trung ương để cho oai, hay là vào Trung ương để kiếm chác cái gì, mà vào Trung ương để hy sinh, phấn đấu, để cống hiến, trưởng thành hơn nữa, làm cho Đảng ta mạnh lên, mỗi đồng chí là một hạt nhân ở trong Trung ương", một sự răn dạy đầy ẩn ý của người đứng đầu Đảng, đứng đầu đất nước.

Đối với mỗi con người, điều gì là quan trọng nhất? Dĩ nhiên là đạo đức và tài năng là hai vấn đề quan trọng. Tuy nhiên, cần phải xem đạo đức vì đức là cái “gốc”. Với người Đảng Viên nói chung và cán bộ kiểm sát nói riêng thì đạo đức càng có vai trò quan trọng hơn.

Đối với ngành kiểm sát nhân dân, với chức năng đặc thù là thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, là một trong những cơ quan trực tiếp đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm quyền, tự do dân chủ của công dân; đồng thời, còn được giao nhiệm vụ điều tra tội phạm, truy tố người phạm tội ra trước Toà án và bảo đảm cho các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, đã được Bác Hồ trao tặng cho 5 chữ vàng: “Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng, Khiêm tốn”. Chúng ta thấy, giữa các đức tính trên của người cán bộ Kiểm sát lại có mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhau, bổ sung cho nhau. Do đó người cán bộ Kiểm sát phải học tập tu dưỡng, rèn luyện để có trong mình cả năm đức tính, thiếu một trong các đức tính trên thì không trở thành người cán bộ Kiểm sát chân chính được.

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành, cán bộ Kiểm sát vừa phải có những phẩm chất đạo đức của cán bộ nói chung như “Cần, Kiệm, Liêm, Chính”; vừa phải có những mục tiêu, lý tưởng cao đẹp của người cán bộ cách mạng, như “Trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua”…; đồng thời, phải rèn luyện phấn đấu theo Năm đức tính tốt đẹp mà Bác Hồ đã đúc kết, dạy bảo đối với cán bộ Kiểm sát.

Nhắc lại các câu thơ của đại thi hào Nguyễn Du:

Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài

Có tài mà cậy chi tài

Chữ tài liền với chữ tai một vần”,

Đức và tài đi song song với nhau. Không có tài không làm được việc gì; có tài mà không có đức chỉ phá hoại cách mạng. Đức là gốc, có đức mới có thể làm được những việc nhân nghĩa. Các đảng viên, cán bộ trẻ thì còn nhiều cơ hội cống hiến, nhiệm vụ, trách nhiệm còn nặng nề, cho nên càng phải rèn đức, luyện tài. Đức không chỉ là việc ăn ở, đối xử với nhau mà còn là lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết; làm việc gì cũng phải nghĩ đến đất nước, đến nhân dân trước. Thông qua việc học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát, nhất là những đảng viên, cán bộ trẻ chúng tôi nhận nhận thấy mỗi đức tính tốt đẹp mà Bác Hồ đã dạy cán bộ Kiểm sát là một bài học sâu sắc trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ và đấu tranh phòng, chống tội phạm, chúng tôi rút ra những bài học sau đây:

Thứ nhất, bài học về sự công minh: Trong công tác đấu tranh, xử lý tội phạm, việc thực hiện nguyên tắc công bằng phải là yếu tố được đặt lên hàng đầu để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức và mọi công dân không bị xâm phạm. Bên cạnh việc đó phải luôn bảo đảm tính sáng suốt. Nếu không sáng suốt, sẽ không phân biệt được phải trái, trắng đen, có tội hay không có tội, rất dễ dẫn đến oan, sai. Do vậy, cán bộ Kiểm sát khi thực hiện nhiệm vụ phải căn cứ vào các quy định của pháp luật để bảo đảm sự công bằng; đồng thời, phải có năng lực, trình độ và lương tâm trong sáng, để giải quyết công việc bảo đảm sự công tâm, minh bạch, rõ ràng.

Thứ hai, bài học về sự chính trực: Sự chính trực là biểu hiện của tính ngay thẳng. Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, khi đấu tranh xử lý đối với các loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm, tội phạm có tổ chức, tội phạm về ma tuý, tham nhũng…, đòi hỏi người cán bộ Kiểm sát phải có “dũng khí” hoặc nói như Bác Hồ là phải “có gan” mới đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Do vậy, trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ cán bộ Kiểm sát phải phấn đấu, rèn luyện để có phẩm chất, bản lĩnh vững vàng, không chịu lùi bước, không chịu khuất phục trước mọi khó khăn, thử thách.

Thứ ba, bài học về sự khách quan: Trong quá trình thu thập chứng cứ, tài liệu để xử lý tội phạm, người tiến hành tố tụng nói chung, cán bộ Kiểm sát nói riêng đều phải bảo đảm tính khách quan. Tôn trọng sự thật khách quan, tôn trọng những sự việc, hiện tượng tồn tại ở thực tế đã được thu thập thành chứng cứ, tài liệu hợp pháp có trong hồ sơ vụ án, để đánh giá, kết luận chính xác sự kiện phạm tội và người phạm tội, tránh cảm tính hoặc các suy diễn chủ quan, dẫn đến làm oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm.

Thứ tư, bài học về sự thận trọng: Đặc thù của ngành kiểm sát là ngành liên quan trực tiếp đến sinh mệnh chính trị của mỗi con người. Do vậy, trong công tác, cán bộ Kiểm sát phải luôn nắm chắc nội dung vụ án, trực tiếp nghiên cứu hồ sơ và thực hiện đầy đủ, chặt chẽ các trình tự tố tụng, trực tiếp hỏi cung bị can trước khi đề xuất việc phê chuẩn. Cho nên cán bộ Kiểm sát luôn phải “đi sâu, xét kĩ” sự việc và xem xét đánh giá thận trọng, để tránh oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

Cuối cùng, bài học về sự khiêm tốn: Khiêm tốn cũng là một trong những đức tính quý của mỗi con người, càng khiêm tốn thì càng học hỏi được nhiều. Với đặc thù công việc của ngành kiểm sát, đòi hỏi mỗi cán bộ Kiểm sát phải tự mình không ngừng học hỏi hoàn thiện mình và luôn có thái độ đúng mực trong công việc; đồng thời, phải luôn tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân, đồng nghiệp và của cơ quan hữu quan. Đặc biệt, để hoàn thành tốt nhiệm vụ cán bộ Kiểm sát phải trọng dân, học dân và tranh thủ sự giúp đỡ của nhân dân.

Dẫu có trải qua bao nhiêu thăng trầm của thời gian đi nữa thì Di chúc của Người vẫn còn nguyên giá trị, đó là một áng văn tuyệt bút minh chứng cho lòng yêu nước, thương dân thiết tha, vô bờ bến, một trí tuệ mẫn tiệp, nghị lực kiên cường, tinh thần lạc quan và lòng tin tưởng tuyệt đối vào Đảng, vào sức mạnh đoàn kết cuả toàn dân tộc, một tấm gương đạo đức ngời sáng và tình đoàn kết quốc tế nồng nhiệt, chân thành. Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một dịp để chúng ta tiếp tục ôn lại lời căn dặn tâm huyết cuối cùng của Lãnh tụ kính yêu, Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới trước lúc đi xa./.Vào một ngày đẹp trời, khi sức khỏe còn tốt và trí tuệ còn minh mẫn, ở tuổi 75 -  cái tuổi "xưa nay hiếm", Bác đã đặt những dòng đầu tiên cho Bản di chúc lịch sử của mình vào ngày 10/5/1965. Theo Tiến sĩ Chu Đức Tính, nhà nghiên cứu về cuộc đời sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyên giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh phân tích: “Bản Di chúc của Bác Hồ được viết trong 5 năm vào lúc Người mạnh khỏe, sáng suốt và minh mẫn. 5 năm ấy, Bác để lại có 10 trang viết nhưng trong 10 trang ấy chúng ta đọc lại có thể thấy rằng Bác không quên một ai và không quên một việc gì.” Người đã căn dặn tất cả: về Đảng, về Đoàn viên và thanh niên, về nhân dân lao động, về cuộc kháng chiến chống Mĩ và công việc sau khi chiến thắng đế quốc Mĩ xâm lược, về phong trào cộng sản thế giới, về việc riêng (thật ra cũng là việc chung cả). Trong lời vĩnh biệt cuối “Di chúc” Bác vẫn “để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho các cháu thiến niên và nhi đồng” và “gởi lời chào thân ái đến các đồng chí, các bầu bạn và các cháu thiếu niên, nhi đồng quốc tế”. Bác còn quên điều gì nữa đâu! Một người suốt cả đời cả tấm long đều vì nước vì dân, như câu thơ mà nhà thơ Tố Hữu dành tặng cho Bác

“Bác ơi! Tim Bác mênh mông thế

Ôm cả non sông, mọi kiếp người”

Tuy đơn sơ như cái cách “ tôi để sẵn mấy lời này” hay “tóm tắt vài việc”, nhưngBản di chúc của Người thực sự chứa đựng một sự tổng kết lớn lao, của Người đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Khi phân tích Di chúc của Bác ta sẽ thấy những quan điểm cốt yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh về phương hướng cách mạng cho cả Việt Nam hôm nay và mai sau.

Tư tưởng có giá trị và có ý nghĩa quan trọng trong Di chúc của Bác là tư tưởng về Đảng và xây dựngĐảng Cộng sản Việt Nam. Vì thế mà thật dễ hiểu khi trong Di chúc, điều tâm nguyện và hệ trọng bậc nhất Người đề cập đến trước tiên, trên hết, đó là về Đảng “Việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng. Theo Bác, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Di chúc của Bác có ba nội dung lớn:

Một là, phải tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Vốn dĩ từ xưa đến nay, “một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta” là tinh thần đoàn kết. Đoàn kết trong Đảng vì đó là nguồn gốc sức mạnh của Đảng, đồng thời phòng ngừa sự chia rẽ, bè phái, làm suy yếu và mất sức chiến đấu của Đảng.

Hai là, phải phát huy dân chủ trong Đảng, tự phê bình và phê bình thường xuyên và nghiêm túc. Tự phê bình và phê bình để phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm làm cho Đảng mạnh lên, phải có động cơ, thái độ tự phê bình và phê bình đúng đắn vì sự phát triển và vững mạnh của Đảng.

Ba là, hết sức coi trọng rèn luyện đạo đức cách mạng, kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân và những tiêu cực, thoái hóa, hư hỏng trong Đảng. Bác căn dặn: " Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”. Đặc biệt chăm lo xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân…

Chủ tịch Hồ Chí Minh còn thường xuyên nhắc nhở: “Để làm cho tất cả cán bộ, đảng viên xứng đáng là những chiến sĩ cách mạng, Đảng ta phải ra sức tăng cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên”.

Trải qua nửa thế kỷ quyết tâm thực hiện theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã vững vàng lãnh đạo đất nước nước ta đến những thành công to lớn về mọi mặt: chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa, ngoại giao, vị thế của đất nước ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng lên… Trong giai đoạn hiện nay, Đảng ta đã đưa ra nhiều giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt để giữ vững vai trò tiên phong lãnh đạo, đó là: Xác định nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mac-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; lấy xây dựng và chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, hàng đầu lâu dài; dựa vào dân để xây dựng Đảng; Bộ Chính trị ra Chỉ thị 05-CT/TƯ để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ra Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Nói đến đây, chúng tôi nhớ lại những lời tâm sự đầy tâm huyết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Chương trình “Gặp gỡ đảng viên trẻ tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác” toàn quốc năm 2019 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 27/8/2019 vừa qua: "…Nhưng không phải vào Trung ương để cho oai, hay là vào Trung ương để kiếm chác cái gì, mà vào Trung ương để hy sinh, phấn đấu, để cống hiến, trưởng thành hơn nữa, làm cho Đảng ta mạnh lên, mỗi đồng chí là một hạt nhân ở trong Trung ương", một sự răn dạy đầy ẩn ý của người đứng đầu Đảng, đứng đầu đất nước.

Đối với mỗi con người, điều gì là quan trọng nhất? Dĩ nhiên là đạo đức và tài năng là hai vấn đề quan trọng. Tuy nhiên, cần phải xem đạo đức vì đức là cái “gốc”. Với người Đảng Viên nói chung và cán bộ kiểm sát nói riêng thì đạo đức càng có vai trò quan trọng hơn.

Đối với ngành kiểm sát nhân dân, với chức năng đặc thù là thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, là một trong những cơ quan trực tiếp đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm quyền, tự do dân chủ của công dân; đồng thời, còn được giao nhiệm vụ điều tra tội phạm, truy tố người phạm tội ra trước Toà án và bảo đảm cho các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, đã được Bác Hồ trao tặng cho 5 chữ vàng: “Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng, Khiêm tốn”. Chúng ta thấy, giữa các đức tính trên của người cán bộ Kiểm sát lại có mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhau, bổ sung cho nhau. Do đó người cán bộ Kiểm sát phải học tập tu dưỡng, rèn luyện để có trong mình cả năm đức tính, thiếu một trong các đức tính trên thì không trở thành người cán bộ Kiểm sát chân chính được.

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành, cán bộ Kiểm sát vừa phải có những phẩm chất đạo đức của cán bộ nói chung như “Cần, Kiệm, Liêm, Chính”; vừa phải có những mục tiêu, lý tưởng cao đẹp của người cán bộ cách mạng, như “Trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua”…; đồng thời, phải rèn luyện phấn đấu theo Năm đức tính tốt đẹp mà Bác Hồ đã đúc kết, dạy bảo đối với cán bộ Kiểm sát.

Nhắc lại các câu thơ của đại thi hào Nguyễn Du:

Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài

Có tài mà cậy chi tài

Chữ tài liền với chữ tai một vần”,

Đức và tài đi song song với nhau. Không có tài không làm được việc gì; có tài mà không có đức chỉ phá hoại cách mạng. Đức là gốc, có đức mới có thể làm được những việc nhân nghĩa. Các đảng viên, cán bộ trẻ thì còn nhiều cơ hội cống hiến, nhiệm vụ, trách nhiệm còn nặng nề, cho nên càng phải rèn đức, luyện tài. Đức không chỉ là việc ăn ở, đối xử với nhau mà còn là lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết; làm việc gì cũng phải nghĩ đến đất nước, đến nhân dân trước. Thông qua việc học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát, nhất là những đảng viên, cán bộ trẻ chúng tôi nhận nhận thấy mỗi đức tính tốt đẹp mà Bác Hồ đã dạy cán bộ Kiểm sát là một bài học sâu sắc trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ và đấu tranh phòng, chống tội phạm, chúng tôi rút ra những bài học sau đây:

Thứ nhất, bài học về sự công minh: Trong công tác đấu tranh, xử lý tội phạm, việc thực hiện nguyên tắc công bằng phải là yếu tố được đặt lên hàng đầu để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức và mọi công dân không bị xâm phạm. Bên cạnh việc đó phải luôn bảo đảm tính sáng suốt. Nếu không sáng suốt, sẽ không phân biệt được phải trái, trắng đen, có tội hay không có tội, rất dễ dẫn đến oan, sai. Do vậy, cán bộ Kiểm sát khi thực hiện nhiệm vụ phải căn cứ vào các quy định của pháp luật để bảo đảm sự công bằng; đồng thời, phải có năng lực, trình độ và lương tâm trong sáng, để giải quyết công việc bảo đảm sự công tâm, minh bạch, rõ ràng.

Thứ hai, bài học về sự chính trực: Sự chính trực là biểu hiện của tính ngay thẳng. Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, khi đấu tranh xử lý đối với các loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm, tội phạm có tổ chức, tội phạm về ma tuý, tham nhũng…, đòi hỏi người cán bộ Kiểm sát phải có “dũng khí” hoặc nói như Bác Hồ là phải “có gan” mới đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Do vậy, trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ cán bộ Kiểm sát phải phấn đấu, rèn luyện để có phẩm chất, bản lĩnh vững vàng, không chịu lùi bước, không chịu khuất phục trước mọi khó khăn, thử thách.

Thứ ba, bài học về sự khách quan: Trong quá trình thu thập chứng cứ, tài liệu để xử lý tội phạm, người tiến hành tố tụng nói chung, cán bộ Kiểm sát nói riêng đều phải bảo đảm tính khách quan. Tôn trọng sự thật khách quan, tôn trọng những sự việc, hiện tượng tồn tại ở thực tế đã được thu thập thành chứng cứ, tài liệu hợp pháp có trong hồ sơ vụ án, để đánh giá, kết luận chính xác sự kiện phạm tội và người phạm tội, tránh cảm tính hoặc các suy diễn chủ quan, dẫn đến làm oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm.

Thứ tư, bài học về sự thận trọng: Đặc thù của ngành kiểm sát là ngành liên quan trực tiếp đến sinh mệnh chính trị của mỗi con người. Do vậy, trong công tác, cán bộ Kiểm sát phải luôn nắm chắc nội dung vụ án, trực tiếp nghiên cứu hồ sơ và thực hiện đầy đủ, chặt chẽ các trình tự tố tụng, trực tiếp hỏi cung bị can trước khi đề xuất việc phê chuẩn. Cho nên cán bộ Kiểm sát luôn phải “đi sâu, xét kĩ” sự việc và xem xét đánh giá thận trọng, để tránh oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

Cuối cùng, bài học về sự khiêm tốn: Khiêm tốn cũng là một trong những đức tính quý của mỗi con người, càng khiêm tốn thì càng học hỏi được nhiều. Với đặc thù công việc của ngành kiểm sát, đòi hỏi mỗi cán bộ Kiểm sát phải tự mình không ngừng học hỏi hoàn thiện mình và luôn có thái độ đúng mực trong công việc; đồng thời, phải luôn tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân, đồng nghiệp và của cơ quan hữu quan. Đặc biệt, để hoàn thành tốt nhiệm vụ cán bộ Kiểm sát phải trọng dân, học dân và tranh thủ sự giúp đỡ của nhân dân.

Dẫu có trải qua bao nhiêu thăng trầm của thời gian đi nữa thì Di chúc của Người vẫn còn nguyên giá trị, đó là một áng văn tuyệt bút minh chứng cho lòng yêu nước, thương dân thiết tha, vô bờ bến, một trí tuệ mẫn tiệp, nghị lực kiên cường, tinh thần lạc quan và lòng tin tưởng tuyệt đối vào Đảng, vào sức mạnh đoàn kết cuả toàn dân tộc, một tấm gương đạo đức ngời sáng và tình đoàn kết quốc tế nồng nhiệt, chân thành. Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một dịp để chúng ta tiếp tục ôn lại lời căn dặn tâm huyết cuối cùng của Lãnh tụ kính yêu, Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới trước lúc đi xa./.