menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Hòa Vang - Vướng mắc trong công tác xét miễn, giảm chấp hành thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại
Đăng ngày 22-11-2019 00:53

Trong những năm qua, số người sử dụng ma túy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ngày càng tăng, phổ biến là ở tầng lớp thanh thiếu niên. Để công tác đấu tranh phòng, chống ma túy đạt hiệu quả cao, việc nâng cao chất lượng công tác cai nghiện, quản lý người nghiện, sau cai nghiện là nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi trách nhiệm của nhiều cơ quan chức năng. Thực tế cho thấy, bên cạnh việc xem xét đưa các đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, công tác xét miễn, giảm chấp hành thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại đối với những đối tượng bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc gặp rất nhiều khó khăn do vẫn còn nhiều bất cập trong các quy định của pháp luật.

Huyện Hòa Vang hiện nay có 11 xã, trong đó có 04 xã vùng núi, 04 xã trung du và 03 xã đồng bằng. Do địa bàn rộng, nằm ở ngoại thành, cách xa trung tâm thành phố Đà Nẵng nên trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ, đơn vị Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Vang tương đối gặp nhiều khó khăn hơn so với các đơn vị khác. Ngoài hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ trong công tác trọng tâm của ngành, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Vang còn thực hiện nhiệm vụ đặc thù không có ở bất kỳ đơn vị nào khác là kiểm sát việc xét giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc và cơ sở cai nghiện bắt buộc của Tòa án nhân dân cùng cấp liên quan đến trường giáo dưỡng số 3 và Trung tâm xã hội Bầu Bàng do các cơ sở này đóng trên địa bàn huyện với số lượng lên đến trên 500 vụ, việc mỗi năm. Qua thực tiễn công tác, chúng tôi thấy rằng một số quy định của pháp luật chưa thật sự cụ thể, rõ ràng mà còn mang tính định tính dẫn đến nhận thức còn khác nhau giữa các ngành, gây khó khăn trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Ảnh minh họa (nguồn Internet)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 112 Luật xử lý vi phạm hành chính hiện hành và Điều 27 Pháp lệnh số: 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về điều kiện để xem xét giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc thì người đang chấp hành quyết định tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc đã chấp hành được một nửa thời hạn, nếu có tiến bộ rõ rệt hoặc lập công thì được xem xét giảm một phần hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại. Với quy định như trên thì cách hiểu như thế nào là có tiến bộ rõ rệt hoặc lập công vẫn chưa có bất cứ văn bản nào hướng dẫn cụ thể nên trong thực tế việc xem xét để miễn, giảm thời hạn vẫn còn xảy ra khá tùy tiện, cảm tính…

Cá biệt, có trường hợp, trong thời gian cai nghiện bắt buộc mặc dù đã chấp hành được hơn một nửa thời hạn, được xếp loại tốt một vài tháng nhưng có vi phạm kỷ luật mà vẫn được xem xét là có tiến bộ rõ rệt và được miễn, giảm thời hạn. Sau khi được xét miễn, giảm thời hạn lại tiếp tục tái nghiện rồi bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc…

Vòng quay như thế cứ tiếp diễn, xảy ra liên tục. Điều này rõ ràng thật sự chưa hợp lý và chưa đảm bảo hiệu quả mục tiêu chung của việc đưa người nghiện tái hòa nhập cộng đồng sau cai, rõ ràng đây là một hạn chế, bất cập lớn trong quy định của pháp luật cần được hướng dẫn cụ thể hơn. 

Lê Anh Pha - VKSND huyện Hòa Vang