menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
  • Một số bài học kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính Đăng ngày 07-01-2020 08:58
  • Một số nội dung của Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020 Đăng ngày 20-12-2019 02:33
  • Sơn Trà - Những kết quả khả quan ngay sau thực hiện Kế hoạch thi đua “3 không” tại Viện kiểm sát nhân dân quận Đăng ngày 01-12-2019 03:16
  • Trao đổi về thời điểm đơn phương chấm dứt hợp đồng dịch vụ Đăng ngày 30-11-2019 16:37
  • Hòa Vang - Vướng mắc trong công tác xét miễn, giảm chấp hành thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại Đăng ngày 22-11-2019 00:53
  • Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố làm việc với Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2016-2021 Đăng ngày 20-11-2019 01:57
  • Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 01 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kế hoạch công tác năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tại Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu Đăng ngày 29-10-2019 10:02
  • Chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan nhà nước theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 Đăng ngày 26-10-2019 03:11
  • Một số quy định về công tác kiểm tra trong ngành Kiểm sát nhân dân Đăng ngày 25-10-2019 01:30