menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
  • Hòa Vang - Vướng mắc trong công tác xét miễn, giảm chấp hành thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại Đăng ngày 22-11-2019 00:53
  • Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố làm việc với Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2016-2021 Đăng ngày 20-11-2019 01:57
  • Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 01 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kế hoạch công tác năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tại Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu Đăng ngày 29-10-2019 10:02
  • Chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan nhà nước theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 Đăng ngày 26-10-2019 03:11
  • Một số quy định về công tác kiểm tra trong ngành Kiểm sát nhân dân Đăng ngày 25-10-2019 01:30
  • Một số khó khăn, vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai Đăng ngày 23-10-2019 06:57
  • Hướng dẫn giải quyết các vụ án về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy định tại điều 201 bộ luật hình sự Đăng ngày 09-10-2019 09:32