menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
  • Về lưu giữ người có quyết định thi hành án phạt tù tại trại tạm giam, nhà tạm giữ Đăng ngày 09-10-2019 07:29
  • Một số đề xuất định hướng về chiến lược xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật trong ngành Kiểm sát nhân dân Đăng ngày 19-09-2019 10:03
  • Về truy nã đối với người được hưởng án treo bỏ đi khỏi nơi cư trú Đăng ngày 17-09-2019 09:49
  • Tăng cường trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân trong kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự Đăng ngày 13-09-2019 09:51
  • Kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan đến tín dụng đen trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Đăng ngày 30-08-2019 11:32
  • Trao đổi về công tác kiểm sát quyết định tạm đình chỉ Đăng ngày 30-08-2019 10:41
  • Kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết 48-NQ/ TW của Bộ Chính trị của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng Đăng ngày 24-07-2019 10:12
  • Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng góp ý dự thảo Quy trình kỹ năng hoạt động của Kiểm sát viên trước, trong và sau phiên tòa sơ thẩm Đăng ngày 23-07-2019 14:33
  • Vai trò của VKSND thành phố Đà Nẵng trong công tác hòa giải, đối thoại trong BLTTDS và Luật TTHC Đăng ngày 19-07-2019 22:25
  • Kết quả 03 năm triển khai thực hiện Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân về quyền kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết án hình sự Đăng ngày 16-07-2019 14:18