menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Ngũ Hành Sơn - Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2020)
Đăng ngày 08-03-2020 14:44

Ngày 03/3/2020, tại cuộc họp giao ban công tác, đồng chí Nguyễn Hồng Giang - Viện trưởng đã thông qua Kế hoạch số: 78/KH-VKS-TĐKT ngày 28/02/2020 phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2020) nhằm động viên, khuyến khích các Bộ phận công tác và công chức, người lao động phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua với những hành động thiết thực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; đồng thời kịp thời sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và biểu dương khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; biểu dương, tôn vinh người lao động có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Viện trưởng phát động phong trào thi đua

Để phong trào thi đua đạt hiệu quả thiết thực, lãnh đạo Viện đã yêu cầu các Bộ phận công tác, từng công chức, người lao động tùy theo nhiệm vụ công tác đã được phân công để lựa chọn những hình thức, những hoạt động thiết thực gắn với thực hiện các chỉ tiêu nghiệp cụ thể được đưa ra để làm cơ sở bình xét thi đua như: Thực hiện vượt và hoàn thành trước hạn các chỉ tiêu công tác kiểm sát đã đề ra trong kế hoạch công tác năm 2020; Không có án trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tố tụng do có lỗi của Kiểm sát viên; Không có trường hợp đình chỉ điều tra do bị can không phạm tội; đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự đối với bị can không đúng quy định của pháp luật; Không có án gia hạn thời hạn điều tra, gia hạn thời hạn truy tố trừ một số trường hợp phải gia hạn do khách quan; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại đơn vị; Xây dựng đề tài, sáng kiến đảm bảo theo đúng tiến độ, được công nhận và triển khai áp dụng có hiệu vào các hoạt động nghiệp vụ; Đạt kết quả cao trong các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao…

Toàn cảnh cuộc họp phát động thi đua

Tại cuộc họp, lãnh đạo Viện xác định việc thực hiện kế hoạch thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm của từng công chức, người lao động trong đơn vị, làm cơ sở để xếp loại và bình xét các danh hiệu, hình thức khen thưởng năm 2020. Sau đợt thi đua, đơn vị tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm để khắc phục tồn tại, yếu kém; đồng thời phát huy những gương tốt, người tốt, việc tốt, nhân điển hình tiên tiến, biểu dương, khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng các Bộ phận công tác, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Đây là năm đầu tiên đơn vị tổ chức kế hoạch với các hoạt động thi đua thiết thực, cụ thể lập thành tích hướng tới chào mừng Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân, đề nghị công chức, người lao động đơn vị tăng cường trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, phấn đấu thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020 “Về đích sớm” cũng như tăng cường chất lượng trong việc thực hiện các chỉ tiêu công tác kiểm sát gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương.

Anh Tuấn – VKSND quận Ngũ Hành Sơn